Илимий иш чаралар

VI Эл аралык түрк дүйнөсү экономикалык форуму макалалар жыйнагы жарыяланды.

VI Эл аралык түрк дүйнөсү экономикалык форуму макалалар жыйнагы жарыяланды.