Коммуникация факультети

 

Кымбаттуу студенттерибизге,

Факультетибиз универсалдуу, этикалык баалуулуктарды сыйлаган, коомчулукта орун алган ар кандай оң, терс көрүнүштөргө кайдыгер карабаган, социалдык жоопкерчиликти сезе билген, өз кесибин мыкты өздөштүргөн, глобалдык жана жергиликтүү өзгөрүүлөрдү туура баалай алган, жеке чыгармачылыгын өнүктүрө алган адистерди даярдоону максат кылат.

Коммуникация факультети бул максатта теория жана практиканы айкалыштыруу менен, кесиптик тажрыйбадан сырткары, студенттерге эмпирикалык жана аналитикалык илимий жөндөмгө такшалтууну жана алардын жеке чыгармачылыгын ойготууну көздөйт.

1999-2000-окуу жылдары түзүлгөн коммуникация факультетинде:

Кыргызстан

КЭР

Украина

Түркия

Өзбекстан

Тыва

Орусия

Түркменстан

Хакасия

Казахстан

Тажикстан

Алтай

сыяктуу бир топ өлкө жана автономдуу мамлекеттерден келген студенттерге коммуникация (журналистика, коомчулук менен байланыш жана реклама иши, радио-теле жана киноискусство) багытында Бакалавр, Магистратура жана Докторантура даражасында билим алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн.

Коммуникация факультетинде үч бөлүм бар:

- Журналистика бөлүмү

- Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү

- Радио-телевидение жана киноискусство бөлүмү

Бакалавр программасынан тышкары Коомдук илимдер институтунда Коммуникация илимдери багыты боюнча Магистратура жана Докторантура программалары бар. Факультетте Кыргызстан жана Түркиядан келген профессордук-окутуучулук жамаат түзүп, булар менен катар тажрыйбалуу белгилүү журналисттер, кинорежиссерлор жана коомчулук менен байланыш жана реклама адистери иштешет. Факультет студенттердин окуу процессин уюштурууда мыкты шарттарды түзгөн бай материалдык-техникалык базага ээ.

Коммуникация багытында теориялык билимге жана тажрыйбага ээ адистерди даярдап, Кыргызстанда жаңы тармак болгон Коом менен байланыш жана реклама жаатын калыптандыруу; кыргыз кинематографиясы түптөгөн салтты улантуу менен кыргыз киноөнөрүн андан ары өнүктүрүү, кыргыз журналистикасын эл аралык деңгээлдеги сапатка көтөрүү негизги максаттардын бири болуп саналат.

Коммуникация факультетинин теорияны жана практиканы айкалыштыруу өзгөчөлүктөрү:

- Практикалык негизде: Журналистика, Коом менен байланыш жана реклама бөлүмдөрүндө текст менен иштөө жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү максатында «Жазуу жана оозеки түшүндүрүү», «Текст жазуу» ж.б. дисциплиналарга өзгөчө маани берилип, журналисттик текстерин, пиар-тексттерин жана реклама тексттерин жазуу ыкмалары тереңдетилип үйрөтүлөт.

- Теориялык негизде. Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү үчүн «Күн тартибин түзүү», Журналистика бөлүмү үчүн «Колдонуу жана канааттануу», Радио ТВ жана киноискусство бөлүмү үчүн «Семиотика» дисциплиналары тереңдетилип окутулат.

- Медиа тармагында колдонулган графикалык дизайн программаларынан Edius, Adobe Premiere жана сценарий жазуу программаларынын ичинен Celtik программасына маани берилет.

- Илимий изилдөө методдоруна маани берилет. Сапаттык изилдөө методдорунан контент-анализ жана дискурс-анализ; сандык изилдөө методдорунан SPSS программасынын тереңдетилип окутулат.

- 2012-2013-окуу жылында университетибиздин студенттерине жана кызматкерлерине карата интерактивдүү интернет колдонуу, фотография, HDR фотомонтаж жана режиссура курстары өткөрүлдү. Бул курстар 2013-2014-окуу жылында да улантылмакчы.

- «Коммуникациянын философиясы» дисциплинасына маани берилет: факультетибиздин студенттери экзистенциализм, феноменология жана семиотика ж.б. философиялык агымдардын негизги терминдери жана сунуш-пикирлери тууралуу маалымдуу болуусуна көңүл бурулууда.

Факультетибизде жыл сайын студенттердин саны артууда: 2013-жылга карата Журналистика бөлүмүндө – 115, Коом менен байланыш жана реклама бөлүмүндө – 145, Радио ТВ жана киноискусство бөлүмүндө – 136, жалпысынан – 396 студент билим алууда. 2013-жылга карата факультетибизди 482 студент бүтүргөн.

Факультетибизде 2013-2014-окуу жылы 33 академиялык кызматкер жана 7 административдик кызматкер иштеп жатат.

Факультетибизде лабораторияларга, студияларга жана ательелер бар:

· Коомдук түзүлүштү жана базарды (рынок) изилдөө ательеси,

· Реклама изилдөө жана ишке ашыруу ательеси,

· ТВ студиясы,

· Графика лабораториясы,

· Анимация лабораториясы,

· Монтаж студиясы,

· Фотография студиясы,

· Гезит жасоо бөлмөсү.

Факультетибиз тарабынан тартылган фильм долбоорлору:

· «Көч» даректүү фильми,

· «Жусуп Мамай» даректүү фильми,

· «Кыргызстанда Рамазан жана Майрам» аттуу даректүү фильм долбоорлору ишке ашты.

Ошондой эле:

· «Месхетин түрктөрү» даректүү фильм-долбоору,

· «Кыргызстандын маркеттери жана базарлары» аттуу даректүү фильм-долбоору жүргүзүлүп жатат.

Мындан сырткары факультетибиз студенттер жана окутуучулар тарабынан өткөрүлгөн түрдүү конкурстарда жалпысынан 106 сыйлыкка ээ болгон.

Проф., док. Хамза Чакыр