Лабораториялар

Синхрондук котормо мултимедиа лабораториясы

Колдонулган түрмөктөр / Программалар
Bosсh LBB 3443/10
Синхрондук котормо системасы
Microsoft Office 2010 Pro
Adobe Reader 9
Windows Media Player

Жасалган иштер
Ырааттуу котормо
Синхрондук котормо
Web баракчаларындагы видеолордон Online котормо

 

Мултимедиалык Конфуций классы

Колдонулган түрмөктөр / Программалар
Microsoft Office 2013 Pro
Microsoft Power Point 2013
Windows Media Player

 

Жасалган иштер
Microsoft Office колдонмолорунун үйрөтүлүшү
Microsoft Power Point колдонулушу
Web баракчалардагы видеолорду online көрүү

 

Группалык психологиялык кѳмѳк кабинети

Колдонулган түрмөктөр / Программалар
Компьютер
Видеокамера
Микрофон
Проектор
Принтер+сканер
Видео-аудио жазуу программасы

Жасалган иштер
Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк сабактары
Группалык психологиялык кеңеш сеанстары
Индивидуалдык психологиялык кеңеш сеанстары
Семинарлар
Диссертация коргоо сынактары