Максаттар жана милдеттер

Максаттар :

Кыргыз-Түрк Манас университетинин миссиясына ылайык колдонуучулардын ар түрдүү талаптарына жооп берүү;

Билим берүүнү активдүү жана жигердүү ишке ашуусуна жана студенттердин өз алдынча изилдөө жүргүзүү жөндөмүн пайда кылууга катышуу;

Университеттин максаттарынын алкагында билим берүү жана изилдөө программаларын колдоо, окутуучулардын, студенттердин жана жумушчулардын   изилдөө иштери үчүн булактарды   жыйнап, аларды колдонуу үчүн эң ыңгайлуу чөйрө камсыз кылуу;    

Маалымат камсыз кылууда чектөө билбеген, убакыт менен теңтайлашкан, жалпы баалуулуктарга ээ, заманбап жана гумандуу маалымат алуу борборуна айлануу;

Университетибиздин миссиясына ылайык билим берүү, изилдөө жана маалымат таратуу мүдөөсүнүн алкагында маалымат жана документ кызматтарын заманбап технологиялардын жардамы менен түзүп, колдонуучуларга тартуулоо.

Милдеттер:

 • Маалымат булактарын эффективдүү колдонууну камсыздоо,
 • Муктаждык пайда болгон маалыматтарды жана документтерди убагында камсыз кылуу,
 • Колдонуучуларга жагымдуу шарттарды түзүү,
 • Жогорку деңгээлде кызмат көрсөтүүгө басым жасоо,
 • Технологиялык жаңычылдыктарга шайкеш болуп, аларды колдонуу жайларын камсыздоо,
 • Жумушчулардын кесиптикөйлүгүн үзгүлтүксүз жогорулатуу жана билим алуусун колдоо,
 • Ийкемдүү түзүм пайда кылуу,
 • Билим берүү жана изилдөө иштерине колдоо көрсөтүү
 • Эркин ойлонууга сый мамилени өркүндөтүү,
 • Өндүрүмдүү иш алып баруу
 • Колдонуучулардын муктаждыктарын негизги преоритет катары эсептөө
 • Башка мекеме жана маалымат борборлору менен тыгыз кызматташуу,
 • Коомчулуктун кызыкчылыгын байкоо
 • Жумушчулардын кесиптик жана коомдук өз ара тилектештигин чыңдоо,
 • Университеттин бардык бөлүмдөрү менен тыгыз кызматташуу,
 • Адилеттүү башкаруу принцибин кармануу,
 • Командалык духта иш алып баруу.