Математика

Адистик:

Математика (510100)

Квалификациясы:

Математик

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Окуунун баасы жана төлөө формасы:

Акысыз негизде

Oкууга ɵтүү сынактары:

Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин кабыл алуу сынагы

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү:

Бүгүнкү күндө математикалык түшүнүктөр жана методдор колдонулбаган адам ишмердүүлүгүнүн түрүн табуу кыйынга турат. Математика мартабалуу жана универсалдуу адистик болуп эсептелет. Андыктан учурда математиктерге суроо-талап абдан чоң. “Математика” багытында окуган магистранттар математикалык дисциплиналар боюнча теориялык билимин тереңдетип, илим-изилдөө жүргүзүүдө билгичтикке ээ болушат. Педагогикалык дисципланаларды окуп, педпрактика өтүү менен орто билим берүү мекемелеринде жана жогорку окуу жайларында окутуучулук ишмердүүлүккө даярдыкка ээ болушат. Окуу процессинде магистранттар оптималдык чыгарылыштарды табууну, берилиштердин базасын түзүүнү, илимий жана прикладдык маселелерди чыгаруунун инновациялык методдорун жана алгоритмаларын иштеп чыгууну үйрөнүшөт. Келечекте математиктер түрдүү математикалык методдорду өздөштүрүп, классикалык математикалык маселелер менен бирге табият таанууга, экономикалык, башкаруучулук жана техникалык тармактарга тиешелүү маселелерди чыгара алышат. Магистратураны бутүргөндөр докторантурада же аспирантурада окууга жана илимий-педагогикалык карьерасын куруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат

Адистикти колдонуу аймагы ( Адистик талап кылынган чөйрө ):

Фундаменталдык математикалык билими “Математика” багытындагы бүтүрүүчүлөргө ар кандай тармактарда иш табуунун кеңири мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылат. Алар академиялык жана илимий багытта, ошондой эле математикалык методдор колдонулган ар кандай тармактарда карьера жасай алышат. Математиктер мектептерде жана жогорку окуу жайларында математикалык дисциплиналарды окутуу, табигый, техникалык жана компьютердик илимдер боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүү, башкаруу, каржы жана бизнес тармактарында системдик же бизнес-аналитик катары иштөө мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат. Ошентип, билим берүү мекемелери, илим-изилдөө жана эсептөө борборлору, долбоорлоо-конструктордук бюролор, банктар жана каржы мекемелери ж.б.у.с. математик адистин кесиптик ишмердүүлүк тармактары боло алат.