Манас жөнүндө

Кыргызстан Түркия Манас Университетинин түзүмү

 

 

 

КАМКОРЧУЛАР КЕҢЕШ

•  ТЕКШЕРҮҮ КОМИССИЯСЫ

•  КАМКОРЧУЛАР КЕҢЕШИНИН БАШ КАТЧЫЛЫГЫ

•  РЕКТОР

•  Анкара Байланыш бюросу

•  Басма сөз жана коом менен байланыш бюросу

•  Тышкы байланыш бюросу

•  Илимий изилдөө проекттери бирими

•  Манас радио

•  БИРИНЧИ ПРОРЕКТОР

•  БАШКАРУУ КЕНЕШИ

•  ПРОРЕКТОРЛОР

•  БАШ КАТЧЫ

•  Укук бюросу

•  Басмакана бөлүмү

•  Котормочулук бюросу

•  Иш кагаздар каттоо бөлүмү

•  Иш кагаздар

•  Иш кагаздар үлгүсү

 

•  Маалымат технологиялар башкармалыгы

•  Сервистерди тейлөө башкармалыгы

•  Китепкана жана иш кагаздар башкармалыгы

•  Ден-соолук, маданият жана спорт башкармалыгы

•  Стратегия өнүктүрүү башкармалыгы

•  Курулуш иштер башкармалыгы

•  Студенттурдин иштери боюнча Башкармалык

•  Кадрлар Башкармалыгы