Манас жөнүндө

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин түзүмү

 

 

 

 

КАМКОРЧУЛАР КЕҢЕШ

•  ТЕКШЕРҮҮ КОМИССИЯСЫ

•  КАМКОРЧУЛАР КЕҢЕШИНИН БАШКЫ КАТЧЫЛЫГЫ

•  РЕКТОР

•  Анкара Байланыш бюросу

•  Басма сөз жана коом менен байланыш бюросу

•  Тышкы байланыш бюросу

•  Илимий изилдөө борбору

•  “Манас” радиосу

•  БИРИНЧИ ПРОРЕКТОР

•  БАШКАРУУ КЕНЕШИ

•  ПРОРЕКТОРЛОР

•  БАШКЫ КАТЧЫ

•  Укук бюросу

•  Басмакана бөлүмү

•  Котормочулук бюросу

• Иш кагаздарды каттоо бөлүмү

•  Маалымат технологиялар башкармалыгы

•  Сервистерди тейлөө башкармалыгы

•  Китепкана жана иш кагаздар башкармалыгы

•  Ден-соолук, маданият жана спорт башкармалыгы

•  Стратегияны өнүктүрүү башкармалыгы

• Курулуш иштери башкармалыгы

•  Студенттик иштер башкармалыгы

•  Кадрлар башкармалыгы