Маанилүү документтер

2014-2015-окуу жылындагы окуу-тарбия жана илимий изилдөө иштери боюнча отчёт

2015-2016-окуу жылындагы окуу-тарбия жана илимий изилдөө иштери боюнча отчёт

2016-2017-окуу жылындагы окуу-тарбия жана илимий изилдөө иштери боюнча отчёт

2017-2018-окуу жылындагы окуу-тарбия жана илимий изилдөө иштери боюнча отчёт

2018-2019-окуу жылындагы окуу-тарбия жана илимий изилдөө иштери боюнча отчёт

2014-Административдик иштердин отчету

2015-Административдик иштердин отчету

2016- Административдик иштердин отчету

2017-Административдик иштердин отчету

2018-Административдик иштердин отчету

2017-2021-Стратегиялык планы

Ченемдик укуктук документтер (Келишим, Устав, Нускамалар, Жоболор, Жол жоболор, Негиздер, Эквиваленттик таблицалар) Adobe Acrobat

  1. КТМУнун келишими
  2. Келишимди ратификациялоо боюнча КРнын мыйзамы
  3. Мыйзам ("Эркин Тоо", 30-май, 2014)
  4. Меморандум
  5. Устав
  6. Меморандумду бекитүү жөнүндө КРнын Өкмөтүнүн токтому
  7. Лицензиялар (даярдоо курс, бакалавр, магистратура, орто кесиптик билим)
  8. Мамлекеттик аккредитация (аттестация): (бакалавр, магистратура, орто кесиптик билим)
  9. Дипломго Европалык тиркеме (Diploma supplement)