Кабар жана жарыялар

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин ректору кызматына дайындалган профессор, доктор Алпаслан Жейлан үстүбүздөгү жылдын 18-августунан баштап кызматына киришти.

 

 

КТМУнун ректору, профессор Алпаслан Жейлан Улуу Памир кыргыздары менен жолукту.

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин ректору кызматына дайындалган профессор, доктор Алпаслан Жейлан Кыргызстанга келе жатып, кыргыздар отурукташкан Вандын Эргиш аймагына караштуу Улуу Памир айылына кайрыла келген.

“Кыргызстанга болгон терең сүйүү жана урматыбызды Эргиш-Улуу Памирден баштадык”, - деп ректор аталган айылдагы кыргыз туугандарынын үйүндѳ конок болуп, ѳткѳндѳргѳ багыштап куран окуп, аксакалдардын батасын алып, айылдын дасторконунан даам сызып, эл менен кеңири баарлашып кайткан.

“Ата Журтуна жолдогон саламдарын алып келүү биз үчүн маанилүү максаттардын бири. Улуу Памир айылында жашаган кыргыз бир туугандарга буга чейин кѳрсѳткѳндѳй эле, мындан кийин да социалдык-экономикалык жана маданий багыттагы колдоолорубуз улана берет”- дейт ректор, профессор, доктор Алпаслан Жейлан.

 

Мына ушундай кѳңүл жылыткан жолугушуулардан соң ректор, профессор, доктор Алпаслан Жейлан ѳз ишин 18-августтан тарта баштады.

 

Медиа Манас

 

http://mediamanas.kg/lang-ky/3539-rektr-prof-dr-ceylan-ulupamirden-ktk-yola.html

 

КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИНИН
2020-2021-ОКУУ ЖЫЛЫ ҮЧҮН  АКАДЕМИЯЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ
ЖӨНҮНДӨ КУЛАКТАНДЫРУУСУ
Факультети Бөлүмү Кызматы Саны Талаптар
Гуманитар-
дык
факультет
Философия профессор 1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
Герменевтика, экзистенциализм, түрк философиясы жана билим берүүнүн
философиясы тармагында илимий эмгектеринин болушу шарт.

доценттин м.а. 1 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү.
Синхрондук
котормо
доцент 1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
Англис филологиясы, тил илими жана англисче синхрондук котормо багыты боюнча илимий даражага ээ болуу.

Тарых профессор 1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
Англис, немис, түрк тилдериндеги булактарды колдонуу жана дисциплиналар аралык илимий иштерди жүргүзүү компетенциясына ээ  болуу.

1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
Байыркы жана орто кылымдагы кыргыздардын этно-саясий жана этно-маданий тарыхы,
Борбордук Азиянын тарыхый географиясы жана орто кылымдагы Борбордук Азиядагы түрк элдеринин тарыхы боюнча сабак өткөрүү
компетенциясына ээ болуу.

адис 1 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
Археологиялык-этнографиялык музейде иштөө компетенциясына ээ болуу.
Түркология профессор 1 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
Диахрондук, синхрондук жана салыштырма тил илиминин ыкмаларынын жардамы менен дисциплиналар аралык илимий иштерди жүргүзүү компетенциясына ээ болуу.
доценттин м.а. 1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
Орто кылымдагы түрк тилдери (осмон, чагатай, хорезм жана кыпчак тилдери)
боюнча сабактарды түркчө жана кыргызча өткөрүү жана бул жаатта илимий иштерди жүргүзүү компетенциясына ээ болуу.

Көркөм өнөр факультети Сүрөт ага окутуучу 1 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
"Живопись жана дизайн" багыты боюнча бакалавр жана магистр даражасындагы дипломдорго ээ болуу;
Түрк тилин билүү деңгээлин тастыктаган сертификатка ээ болуу;
Чет тилин билүү талабы коюлбайт.
Театралдык
өнөр
1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
"Театралдык өнөр" багыты боюнча магистр даражасына ээ болуу;
бакалавр даражасы болсо, кеминде 3 жылдык иш тажрыйбасы болушу шарт.

Чет тилин билүү талабы коюлбайт.

Экономика жана башкаруу факультети Эл аралык
мамилелер
доценттин м.а. 1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
"Эл аралык мамилелер" багыты боюнча илимий даражага ээ болуу;
Эл аралык мамилелер жана эл аралык коопсуздук тармактарында илимий эмгектеринин болушу жана аталган тармактарда англис жана түрк тилдеринде сабак берүүсү керек.

Коммуникация факультети Журналистика ага окутуучу 1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
"Журналистика" багыты боюнча илимий даражага ээ болуу.
Эл аралык журналистика жана жаңы медиа жаатында илимий эмгектеринин болушу шарт.

Коом менен байланыш
жана
реклама
доценттин м.а. 1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
"Коом менен байланыш жана реклама" багыты боюнча илимий даражага ээ болуу;
имиджди башкаруу жаатында илимий эмгектеринин болушу шарт.

ага окутуучу 1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
"Коом менен байланыш жана реклама" багыты боюнча илимий даражага ээ болуу.
Стратегиялык коммуникация жана коом менен стратегиялык байланыш жаатында илимий эмгектеринин болушу шарт.

Радио, ТВ
жана кино
доценттин м.а. 1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
"Радио, ТВ жана кино" багыты боюнча илимий даражага ээ болуу.
Документалдык тасма жаатында илимий эмгектеринин болушу шарт.

ага окутуучу 2 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
"Радио, ТВ жана кино" бөлүмүн жана "Коммуникация" багыты боюнча магистр даражасына ээ болуу;     
оператордук чеберчилик жана монтаждоо жаатында иш тажрыйбасынын болушу шарт.
Инженерия факультети Компьютер инженериясы доцент 1 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү.
Экологиялык инженерия доцент 1 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү.
ага окутуучу 1 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
"Экологиялык инженерия" багыты боюнча илимий даражага ээ болуу.
Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби Ресторан
иши
жана
кулинардык
өнөр
профессор 1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү.
"Ресторан иши жана кулинардык өнөр" багытында сабак берүү тажрыйбасынын жана илимий эмгектеринин болушу шарт.

Саякат
иши
жана гид кызматы
доцент 1

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү.
Туруктуу туризм, экотуризм жана туристтик маршруттарды аныктоо жаатында илимий эмгектеринин болушу шарт.

Чет тилдер жогорку мектеби Чет тилдер окутуучу (орус тили) 2

Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
орус тили жана адабияты, орус тили жана адабияты мугалими багыттарында магистр даражасына ээ болуу;
эгерде аталган багыттарда бакалавр даражасы болсо адистиги боюнча кеминде 3 жылдык  окутуучулук тажрыйбасынын болушу шарт.
Чет тилин билүү талабы коюлбайт.

Кесиптик жогорку мектеп Маркетинг доценттин м.а. 1 Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүү;
"Менеджмент" багыты боюнча илимий даражага ээ болуу.

Арыздар кулактандыруу чыккан күндөн тарта 15 (он беш) күндүн ичинде (14-28 август, 2020) КТМУнун кадрлар башкармалыгында кабыл алынат. Электрондук дарек же почта аркылуу жиберилген арыздар белгиленген мөөнөттөн кечигип келген учурда кадрлар башкармалыгы жооптуу болбойт. Арыздарды кабыл алуу учурунда Кыргызстандын жергиликтүү иш убактысы эске алынат. Конкурстун жыйынтыгын кадрлар башкармалыгынан сурап билсеңиз болот.
Талап кылынган документтер:
Профессор окутуучу кызмат орду үчүн: Арыз, өмүр баян, жогорку билимин жана илимий даражасын  тастыктаган дипломдор (нотариус тарабынан тастыкталган), жарыяланган макалалардын тизмеси, паспорттун көчүрмөсү, 1 даана сүрөт (3Х4), соттолбогондугу тууралуу маалымкат.
Ага окутуучу, окутуучу жана адис кызматкер кызмат орду үчүн: Арыз, өмүр баян, жогорку билимин жана илимий даражасын тастыктаган дипломдор (нотариус тарабынан тастыкталган), жарыяланган макалалардын тизмеси, паспорттун көчүрмөсү, 1 даана сүрөт (3Х4), өздүк баракча, соттолбогондугу тууралуу маалымкат.
Дареги: Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Жал кичи району 30/42, кадрлар башкармалыгы (112-каб.)
Электрондук дарек :  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Байланыш телефондору: 00996 (0312) 49 27 81-82 факс: 0096 (312) 54 39 35
Эскертүү: Талапкерлердин документтери "Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин доценттин милдетин аткаруучу, доцент, профессор наамын берүү жана аларды дайындоо боюнча нускамасынын"  жана "КТМУга ишке алына турган ага окутуучу, окутуучу жана адистерди тандоо жана дайындоо жөнүндө жобосунун" (http://manas.edu.kg/index.php/tr/ktmu-emevzuat)  негизинде каралат. Талапкер жараны болгон өлкөнүн мамлекеттик же расмий тили/тилдери чет тили катары эсептелбейт.

 

Түркия Республикасынын Жогорку билим берүү комитетинин Башкы кеңешинин 2020-жылдын 10-августундагы жыйынында кабыл алынган чечимине ылайык, Түркиянын Ататүрк университетинин профессору Алпаслан Жейлан Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин ректору болуп дайындалды.

 

КТМУнун жалпы жамааты профессор, докт. Алпаслан Жейланды ректор болуп дайындалышы менен куттуктайт жана өзүнүн бай тажрыйбасы менен университетти дагы да чоң ийгиликтерге жеткирет деп ишенет.

 

 

 

                                                                                     Кыргыз-Түрк «Манас» университети

 

 

КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫ

 

Коронаровирус : курч жугуштуу вирустук оору. Көбүнчө дем алуу органдары жабыркайт.

Козгогучу : РНКлуу  вирус. Betacoronavirus уруусуна Coronaviridae тукумуна кирет.

Жаратылыштагы резервуары: Белгисиз,  жапайы жаныбарлар болушу мүмкүн (жарганат, жапайы иттер ж.б).

Инфекция булактары (кимден жугат?) : жаныбарлар жана оорулуу адамдар.

Жугуу жолдору: аба аркылуу жугат (оорулуу адам жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөшкөндө вирусту абага бөлүп чыгарат), чаң аркылуу, кол алышканда.

Жугуу факторлору: Аба, тамак аш азыктары (жашылча-жемиш, эт), үй-тиричилик буюмдары.

Инкубациялык мезгили ( жуккандан оорунун башталышына чейинки жашыруун мезгил): 2 суткадан 14 суткага чейин, көбүнчө 2-7 сутка

Дарылоо: патогенетикалык, симптоматикалык, (башкача айтканда вирусту өлтүрө турган даары жок)

Вирус баардык эле адамга жугушу мүмкүн,  50 жаштан улуу жана өнөкөт ооруулары бар адамдарда оору оор түрдө болот.

Дүйнө жүзүндө  лабораторияда жаңы 2019-nCoV коронавирусу такталган 1438 оорулуу катталган (98%-Кытайда). 42 адам каза болгон (2,9%).

Оорунун белгилери:   - дененин табынын көтөрүлүшү (90% көп оорулууда),

                                   - кургак жөтөл,

                                   - дем алуунун кысылуусу,

                                   - көкүрөктө ооруу

Дартты аныктоо : Эгерде

- Оорунун белгилери пайда болгондон 14 күн мурун Кытай  Эл Республикасына барса же ал жерде жашаса

- 2019-nCoV коронавирусу такталган оорулуу менен контакта болсо,

- 2019-nCoV коронавирусу такталган  оорулуу болгон  ооруканада иштесе же ошондой ооруканага барган болсо коронаровирус ооруусу менен оорушу  мүмкүн.

Алдын алуу:

 • Колду самындап бат-бат жууп туруу же спирт менен сүртүү;
 • Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө оозду, мурунду чыканак менен же бир жолу колдонулуучу кагаз бет аарчы менен жабуу;
 • Сасык тумоо же курч респиратордук инфекциялардын белгилери байкалган адамдардан алыс болуу;
 • Эт жана жумурканы жакшылап бышырып колдонуу;
 • Жаратылыштагы жапайы жаныбарларга жана канаттууларга жакындабагыла;
 • Эгерде дене табыңыз көтөрүлүп, жөтөлүп, дем алууңуз кыйындаса, тезинен медициналык жардам алууга кайрылыӊыз.
 • Коомдук жайларда медициналык маска тагынып жүрүү.

Азыркы мезгилде коронавируска каршы эмдөө жок.

 

     Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков, 30-июль Улуттук аза күтүү күнү деп жарыялаган. Бул күнү коронавирус илдетинен каза болгондор эскерилет.

Абитуриенттер Кыргыз-Түрк “Манас” университетине чоң кызыгууларын билдирди.

COVID-19 пандемиясынан улам, Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Студенттерди тандоо жана жайгаштыруу борбору тарабынан биринчи жолу онлайн каттоо өткөрүлүп, ага миңдеген абитуриент университеттин студенти атануу үчүн катышты.

1-тур 2020-жылдын 20-22-июль күндөрү өткөрүлдү. 1-турдан ийгиликтүү өткөн абитуриенттер 2020-жылдын 23-26-июль күндөрү арасында керектүү документтерди университетке тапшырышты.

Пандемия башталгандан бери кызматкерлердин жана студенттердин ден-соолугун коргоо үчүн бардык чаралар көрүлгөн университетте каттоо иши да эрежелерди эске алуу менен аяктады.    

Тапшырып жаткан абитуриенттерди каттоо учурунда ар биринин дене табы текшерилип, аралык сакталды. Дезинфекция иштери жүрүп, дагы башка санитардык эрежелер аткарылды.

Бул жылы Кыргыз-Түрк “Манас” университетине Кыргызстандын Билим берүү жана илим министрлиги уюштурган Жалпы республикалык тестирлөөдөн эң аз 110 упай алган абитуриенттер тапшыра алды.

Талапкерлер үчүн Маалымат технологиялар башкармалыгы тарабынан атайын иштелип чыккан “https://abiturient.manas.edu.kg/” даректүү интернет сайттан онлайн тапшыруу болду. Мындан тышкары, талапкерлер “MEDIAMANAS” тарабынан даярдалган видеолорду аралыктан көрүп, сайтка онлайн катталуу тууралуу маалымат алып жатышты.

Студенттерди тандоо жана жайгаштыруу борбору жана Студенттик иштер башкармалыгы менен биргеликте абитуриенттерди кабыл алуу жана каттоо иштери ийгиликтүү өткөрүлдү.     

Кыргыз-Түрк “Манас” университетиндеги жалпы 1-турга 1296 орун үчүн 5229 талапкер онлайн тапшырды. Университетке ийгиликтүү өткөн студенттердин 2020-жылдын 23-26-июль күндөрүндө документтери катталып, бош калган орундар үчүн 2-тур 2020-жылдын 27-июлунда башталат.

MEDIAMANAS

http://mediamanas.kg/lang-ky/3530-bolshaya-zainteresovannost-abiturientov-v-universitete-manas.html

РЕКТОРАТ

 

Номер : R.30.2020-092

Бишкек

Темасы : Комиссиянын чечими    

21/ 07/ 2020

 

БАРДЫК АКАДЕМИЯЛЫК ТҮЗҮМДӨРГӨ

Университеттин Окумуштуулар кеңешинин 2020-жылдын 24-июнундагы 2020-13.048-номерлүү чечиминин 17-беренесине ылайык:

 1. 2019-2020-окуу жылынын жазгы семестринде аралыктан окутуунун натыйжасында түзүлгөн ара сынактардын, тапшырмалардын, жыйынтыктоочу сынактардын, мамлекеттик сынактардын, бүтүрүү иштерин жактоо протоколдорунун ж.б.у.с. документтердин сакталышын аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы, санариптик технологияларды изилдөө жана аларды колдонуу комиссиясы тарабынан ректорат менен макулдашып, 2020-жылдын 17-июлуна чейин камсыз кылуу.

Жогорудагы чечим боюнча, университеттин аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы менен санариптик технологияларды изилдөө жана аларды колдонуу комиссиясы тарабынан 2019-2020-окуу жылынын жазгы семестринде аралыктан окутуунун натыйжасында түзүлгөн материалдарды жана сынак документтерин электрондук түрдө сактоо жана архивдөө жөнүндө чечим кабыл алынып, ректоратка кароого сунушталган.

Комиссиянын сунушу ректорат тарабынан жактырылып, 2020-жылдын 14-сентябрына чейин жогоруда аталган документтерди архивдөө боюнча тиешелүү чараларды көрүүңүздөрдү өтүнөбүз.

/колу/

проф. Асылбек Кулмырзаев

Биринчи проректор

/колу/

проф. Себахаттин Балжы

Ректор

 

 

ТИРКЕМЕ: - Технологиялык жабдууларга тиешелүү маалыматтар

 

ТАРАТЫЛСЫН:

Аткарылсын:

- Бардык академиялык түзүмдөр  

Маалымдалсын:

- Маалыматтык технологиялар башкармалыгы

- Студенттик иштер башкармалыгы

 

“Санариптик технологияларды изилдөө жана аларды колдонуу комиссиясынын” 2019-2020-окуу жылынын жазгы семестринде аралыктан окутуунун натыйжасында түзүлгөн материалдарды жана сынак документтерин электрондук түрдө сактоо жана архивдөө жөнүндөгү биргелешкен чечими.

Университеттин Окумуштуулар кеңешинин 2020-жылдын 24-июнундагы 2020-13.048-номерлүү чечиминин 17-беренесинде белгиленген “2019-2020-окуу жылынын жазгы семестринде аралыктан окутуунун натыйжасында түзүлгөн ара сынактардын, тапшырмалардын, жыйынтыктоочу сынактардын, мамлекеттик сынактардын, бүтүрүү иштерин жактоо протоколдорунун ж.б.у.с. документтердин сакталышын аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы, санариптик технологияларды изилдөө жана аларды колдонуу комиссиясы тарабынан ректорат менен макулдашып, 2020-жылдын 17-июлуна чейин камсыз кылуу” тууралуу жол-жобонун жана “КТМУнун Сынакты өткөрүү жобосунун” негизинде эки комиссия тарабынан иштелип чыккан төмөндөгү негиздерди ректоратка кароого сунуштоо чечими кабыл алынган.

Университеттин маалыматтык технологиялар башкармалыгы тарабынан университеттин маалыматтык инфратүзүмүндө тейленген Google платформасында орун алган Classroom, Meet жана Forms программаларын колдонуу менен түзүлгөн ара сынактардын (AS), тапшырмалардын (OD), жыйынтыктоочу сынактардын (YYS), мамлекеттик сынактардын (DS), бүтүрүү иштеринин (BT) электрондук түрдөгү документтери сакталган боюнча Google Drive папкасынан компьютерге жүктөлүп, төмөндөгү операциялар жүргүзүлүшү керек:

 1. Окутуучулар тарабынан окутулган ар бир сабак үчүн “сабактын коду – сабактын аталышы” аттуу папка ачылат (мис.,KMM-104 Жалпы химия II”);
 2. Ачылган “сабактын коду – сабактын аталышы” папкасынын ичинде жогоруда аталган документтердин ичинен жүктөлгөн материалдар үчүн жаңы папка ачылат (мис., “ара сынак”, “жыйынтыктоочу сынак”, “тапшырма” ж.б.);
 3. Студенттерге тиешелүү документтер “студенттин аты-жөнү жана студенттик номери” деп аталып, PDF, DOCX, JPEG же MP4 форматында тийиштүү папканын ичинде сакталат (мис., ара сынактын документи ара сынакпапкасынын ичинде “Эламан Жалилов ара сынак”);
 4. Окутуучу тарабынан отчеттук мезгилде окутулган ар бир сабак үчүн семестр ичиндеги сынактардын суроо баракчасы” жана “жооп баракчасы” аталышындагы папкалары PDF же DOCX форматында тийиштүү сабактын папкасына көчүрүлөт.
 5. Окутуучу компьютерге жүктөлгөн бул электрондук документтин “компьютердик вирусу” бар-жок экенин текшерет. Ар бир окутуучу электрондук документти вирустан тазалоого жооптуу.

 

Компьютерге жүктөлгөн жана индекстелген сабактын материалы тийиштүү факультет/ жогорку мектеп/ илимий тармак/ бөлүм/ программа башкармалыктары тарабынан Google Drive папкасында ачыла турган сабактын папкасына (мис., электрондук сынактын архиви > 2019-2020-окуу жылы > инженерия факультети > химия инженериясы бөлүмү > II семестр > KMM-104 Жалпы химия II) бөлүмдүн башчысы дайындаган окутуучу тарабынан 2020-жылдын 14-сентябрына чейин көчүрүлөт.

 

 

/колу/

проф. Али Осман Солак

Комиссиянын төрагасы

Аралыктан окутууну координациялоо комиссиясы

 

Санариптик технологияларды изилдөө жана аларды колдонуу комиссиясы

проф. Анварбек Мокеев /колу/

доц. Абдуллах Эрдал Түмер /колу/

доц.м.а. Роза Абдыкулова /колу/

доц.м.а. Рита Исмаилова /колу/

доц.м.а. Махмут Вурал

Азизбек Усубалиев /колу/

доц.м.а. Гүлтекин Шимшек /колу/

Бүлент Намал /колу/

Гүнхан Кайхан /колу/

Жумагүл Нуракун кызы /колу/

Азизбек Усубалиев /колу/

 

 

РЕКТОРАТ

Номер : R.30.2020-090

Бишкек

Темасы : Комиссиянын чечими    

21/ 07/ 2020

                                            

БАРДЫК АКАДЕМИЯЛЫК ТҮЗҮМДӨРГӨ

Университеттин Окумуштуулар кеңешинин 2020-жылдын 24-июнундагы 2020-13.048-номерлүү чечиминин 13-беренесине ылайык:

 1. Санариптик технологияларды изилдөө жана аларды колдонуу комиссиясы тарабынан окутуучулар менен студенттерге аралыктан окутууда зарыл болгон минималдык технологиялык жабдуулардын тизмелерин иштеп чыгуу, бул тизмелерди ректораттын макулдугунан соң 2020-жылдын 17-июлуна чейин жарыялоо; академиялык кызматкерлердин жана студенттердин өздөрүнүн эсебинен бул жабдуулар менен камсыз болушун уюштуруу.

Жогорудагы чечими боюнча, университеттин санариптик технологияларды изилдөө жана аларды колдонуу комиссиясы тарабынан окутуучулар менен студенттерге аралыктан окутууда зарыл болгон минималдык технологиялык жабдуулар аныкталып, ректоратка кароого сунушталган.

Комиссиянын сунушу ректорат тарабынан туура деп табылып, 2020-2021-окуу жылынын күзгү семестринде аралыктан окутуу ыкмасы колдонула тургандыгы эске алынып, тиркемеде окутуучулар жана студенттер үчүн өз-өзүнчө көрсөтүлгөн технологиялык жабдууларга тиешелүү маалыматтарды бөлүмүңүздөгү окутуучуларга жана студенттерге билдирүүңүздү жана 2020-жылдын 14-сентябрына чейин тиешелүү чараларды көрүүңүздөрдү өтүнөбүз.

/колу/

проф. Асылбек Кулмырзаев

Биринчи проректор

/колу/

проф. Себахаттин Балжы

Ректор

 

 

ТИРКЕМЕ: - Технологиялык жабдууларга тиешелүү маалыматтар

 

ТАРАТЫЛСЫН:

Аткарылсын:

- Бардык академиялык түзүмдөр  

Маалымдалсын:

- Маалыматтык технологиялар башкармалыгы

- Студенттик иштер башкармалыгы

                                                        

Аралыктан окутууда зарыл болгон минималдык технологиялык жабдуулардын конфигурациясы

(СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН)

 1. Финансылык мүмкүнчүлүгү бар жана сабактан натыйжалуу жыйынтык алгысы келген студенттерге алгачкы этапта сөзсүз түрдө SSD катуу дискине ээ ноутбукту колдонуу сунушталат. Студенттер жардамчы жабдуу катары планшетти же уюлдук телефонду колдоно алышат.
 2. Математика жана физика боюнча сабактар үчүн кошумча жабдуу катары графикалык планшет колдонулушу мүмкүн. Биринчи кезекте Asus, Samsung, Dell маркасындагы, андан кийин мүмкүнчүлүккө жараша Lenovo, Acer маркасындагы компьютерлерге жана планшеттерге артыкчылык берилет.
 3. Математикалык, техникалык жана графикалык операцияларды аткаруу үчүн төмөндө көрсөтүлгөн конфигурацияларга ээ, CPU жана RAM кубаттуулугу кеминде 2-3 эсе көп болгон технологиялык жабдууларды колдонуу керек.

* Уюлдук телефон жана планшет үчүн минималдуу талаптар: Samsung, LG, Huawei, Xiaomi маркасындагыларга артыкчылык берилиши керек.

 

Конфигурация

Ноутбук

Уюлдук телефон*

Планшет*

OS

Windows 10

Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo

Cpu

Intel Pentium Quad Core N3710 же ага окшош

Snapdragon 425 1.4 ghz же ага окшош

1.8 Ghz жана андан жогору

Core

4

8

8

Ram

4 GB

2 GB

2 GB

SDD

120 GB

16 GB

16 GB

Экран

15.6"

5.5"

10.1"

Алдыңкы камера

HD

5 mpx

5 mpx

Арткы камера

-

5 mpx

5 mpx

Пиксель мүмкүнчүлүгү

1366 x 768

1440 x 720

1280 x 800

Wi-Fi

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Интернет

Wi-Fi

4G

4G

Колдонула турган программалар

Ноутбук

Уюлдук телефон*

Планшет*

Chrome

x

x

x

Online Office

x

x

x

Android программалары

 

x

x

4G интернет

+ USB MODEM

x

x

Google Office

x

x

x

Drive

x

x

x

Offline Desktop MS Office

x

x

x

Offline Web Office

x

x

x

Windows

x

 

 

Программалардын пакети (1C, SPSS, Autocad ж.б.)

x

 

 

 

 

Аралыктан окутууда зарыл болгон минималдык технологиялык жабдуулардын конфигурациясы

(ОКУТУУЧУЛАР ҮЧҮН)

 1. Биринчи кезекте Asus, Dell, Samsung маркасындагы, андан кийин мүмкүнчүлүккө жараша Lenovo, Acer маркасындагы ноутбук жана ультрабутарга артыкчылык берилиши керек.
 2. Математика жана физика сабактары үчүн кошумча жабдуу катары графикалык планшет колдонулушу мүмкүн.
 3. Математикалык, техникалык жана графикалык операцияларды аткаруу үчүн төмөндө көрсөтүлгөн конфигурацияларга ээ, CPU жана RAM кубаттуулугу кеминде 2-3 эсе көп болгон технологиялык жабдууларды колдонуу керек.

Конфигурация

Ноутбук

OS

Windows 10

Cpu

Intel Pentium Quad Core N3710 же ага окшош

Core

4

Ram

4 GB

SDD

120 GB

Экран

15.6"

Камера

HD

Пиксель мүмкүнчүлүгү

1366 x 768

Wi-Fi

Wi-Fi 802.11 b/g/n