Коомдук илимдер институту

Коомдук илимдер институту Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Окумуштуулар кеӊешинин 17.01.2001 жылдагы № R.30.GS/2001-15-059/062 чечиминин негизинде Камкорчулар тобунун  09.04.2001 жылдагы № 2001-4 чечими менен курулган. 2002- жылы Институтта финансы, экономика, менеджмент, журналистика, түркология жана тарых багыттары боюнча магистратура программалары ачылып кийинчерээк бул багыттар боюнча докторантура программаларында да билим бериле баштаган. Азыркы убакта педагогика, эл аралык мамилелер, мейманкана иши, котормо жана котормо таануу, англис тили жана адабияты, теология, социология жана философия  багыттары боюнча да магистратура программалары ачылып, билим берүү иш аракеттери улантылып жатат. 2018-2019 окуу жылында 13 магистратура программасында 170 магистрант, 6 докторантура программасы боюнча 50 докторант болуп баардыгы 220 студентке билим берилип жатат.