Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби

 

МΥДΥРДΥН СӨЗΥ

2007-2008-окуу жылында ачылган Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби Туризм жана мейманкана иши менеджменти, Саякат иши жана гид кызматы менеджменти жана Коомдук тамактануу менеджменти багыттары боюнча студенттерге билим берүүдө.

Жогорку мектебибизд еги заманбап жабдыктар менен жабдылган дарсканалар жана лабораториялар , теориялык жана практикалык сабактардын айкалы шуусу Кыргызстан дагы туризм рыногунун бардык талаптарына жооп бере ала турган сапаттуу билим берүү системасын курууга мүмкүнчүлүк берет. Бул жагдай, Кыргызстанда туризм багытында билим берген окуу жайлардын ичинен, Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектебинин лидерлик позициясын бекемдөөсүн жана өнүгүүсүн шарттайт.  Баса айта кетүүчү нерсе, Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектебинин өз ишин мыкты билген окутуучулар жамаатынын Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымы чоң.

Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби 4 жыл ичинде адистиги боюнча билим берип, өз алдынча үйрөнүүгө умтулган жана тажрыйбалары менен бөлүшкөн, маданияттуулукту туу туткан, кыргыз жана түрк тилдеринен сырткары англис, орус, немис тилдеринде эркин сүйлөй алган, мамиле курууну билген, эң башкысы билим алган туризм тармагында үзүрлүү эмгектене турган адистерди даярдап чыгаруу жана окуусун аяктаган соң оңой иш таба ала турган адистерди даярдап келет. Студенттер жайкы өндүрүштүк практикаларын Кыргызстан жана Түркия мамлекеттеринин алдыңкы туристтик ишканаларында өткөрүшөт. Бул жагдайда студенттердин милдети жалгыз эле билим алуу эмес,  учурунда өлкөсүнө, университетине, үй-бүлөсүнө жана өзүнө болгон жоопкерчиликтерин сезе билүү, ошондой эле жогорку деңгээлдеги тажрыйбага ээ студенттерди тарбиялоого багытталган окуу программасын сунуштайт.

Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектебинин окуу программалары, азыркы мезгилдин талабына жооп берген адистерди даярдоого мүмкүнчүлүк бере турган эл аралык билим стандарттарындагы өнүгүүлөрдүн негизинде , коомдун талабына жооп бере турган сапаттарга ээ жаштарга теориялык билимдерди үйрөтүү, жетекчилик кылуу менен коомго болгон жоопкерчиликтерин ишке ашырууга аракет кылуу болуп саналат.  
Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектебинде 13 ага окутуучу жана 3 административдик кызматкер  эмгектенип, туризм багытында билим берүүдө ийгиликтерге жетишип, бийиктиктерди багындырып келе жатышат. Биздин милдет, бизден мурун иштеп кеткендер сыяктуу, мектебибизди ошондой эле университетибизди алдыга койгон максаттарына жеткирүү үчүн талыкпай эмгектенип, сүйүү жана бир туугандык аң сезими ичинде иш аракеттерибизди уланта берүү.


Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектебинин мүдүрү