Сапат саясаты

Университетибиздин иштөө жана окуу процессинде керектүү болгон маалымат жана маалымат булактарын өз ичине камтып ички жана сырткы булактарга керектүү маалыматтарды ылдам жана сапаттуу жеткирүүнү жана ошондой эле өнүгүп жаткан жаңы технологияларды колдонуу боюнча маалымат берүүнү максат кылат. Сапат башкаруу системасына баш ийип башкармалыгыбыздын : тармак, программалык жабдык, интернет, техникалык колдоо жана административдик иштерди университет ичинде жана сыртында дагы да жакшыртуу жана өнүктүрүү эң маанилүү сапат саясаты болуп эсептелет