Статистикалык маалыматтар

2016-2017 окуу жылында магистрдик программасын бутургон студенттердин илимий макалалары

No СТУДЕНТТИН НОМЕРИ АТЫ ФАМИЛИЯСЫ БҮТҮРГӨН ДАТАСЫ ЖАРЫЯЛАНГАН ТИЛДЕ МАКАЛА АТЫ ЖАРЫЯЛАНГАН ЖУРНАЛ
1 1450Y05004 ОНУР ЭРДОГАН 9/9/2016 TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2007-2015) БГУ ЖАРЧЫСЫ
2 1350Y07003 НУРЖАН ЖУМАБЕК КЫЗЫ 9/9/2016 SOSYAL MEDYANIN SEÇMEN TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ '2015 KIRIZİSTAN PARLAMENTO SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ' БГУ ЖАРЧЫСЫ

 

2015-2016 окуу жылында магистрдик программасын бутургон студенттердин илимий макалалары

No СТУДЕНТ НОМЕРИ АТЫ ФАМИЛИЯСЫ  ДАТАСЫ ЖАРЫЯЛАНГАН ТИЛДЕ МАКАЛА АТЫ ЖАРЫЯЛАНГАН ЖУРНАЛ
1 1250Y07013 NARGİZA MAMATKULOVA 1/9/2015 ЭЛ АРАЛЫК МААЛЫМАТ АЙДЫНЫ БГУ ЖАРЧЫСЫ
2 1150Y07015 BANU ERDOĞAN ÇAKAR 1/9/2015 BİLGİ TOPLUMUNDA ÜNİVERSİTE İMAJININ ÖNEMİ БГУ ЖАРЧЫСЫ
3 1250Y02019 ГҮЛЖАМАЛ КЕНЖЕБАЕВА 30/12/2015 АНАТАЙ ӨМҮРКАНОВДУН ЖАЛГЫЗДЫГЫ БГУ ЖАРЧЫСЫ
4 1250Y07020 МЭЭРИМ СЫРДЫБАЕВА 30/12/2015 ИДЕОЛОГИЯНЫН ЖАЙЫЛУУСУНДА МЕДИАНЫН РОЛУ ЖАНА КҮЧҮ БГУ ЖАРЧЫСЫ
5 1450Y06003 ПЕРИЗАТ КОРГОЛДОЕВА 6/6/2016 СИНГАПУР МАМЛЕКТИНИН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫ ЖАНА ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРУУ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ
6 1350Y02002 БЕРМЕТ ДОСУБЕКОВА 7/6/2016 "БИЛЕРИК" БИРИККЕН ТАТААЛ СӨЗҮ ЖӨНҮНДӨ БГУ ЖАРЧЫСЫ
7 1350Y03005 ГҮЛНАЗ МАРКИСОВА 8/6/2016 VERGİ KÜLTÜRÜ VE DEVLETE GÜVEN: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ AZERBAYCANIN VERGİ JURNALI
8 1450Y03002 АСКАР АТАМКУЛОВ 8/6/2016 КЫРГЫЗСТАНДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫН ЭКОНОМИКАГА ТААСИРИНИН ЭМПИРИКАЛЫК АНАЛИЗИ РЕФОРМА
9 1350Y03003 АЙЧҮРӨК БЕКТАШЕВА 8/6/2016 ПЕРСЕКТИВЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ БГУ ЖАРЧЫСЫ
10 1250Y04011 НАСЫЙКАТ МАМБЕТОВА 9/6/2016 МАРКЕТИНГ ИНСТРУМЕНТИ КАТАРЫ СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР: ДҮЙӨНЛҮК ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ТАЖРЫЙБАЛАР И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУнун ЖАРЧЫСЫ
11 1450Y05002 ГҮЛҮМАЙ ЭРГЕШОВА 9/6/2016 КЫРГЫЗСТАНДА КИЧИ ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИН ӨНҮГҮҮСҮ ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨРҮ БГУ ЖАРЧЫСЫ
12 1250Y04007 KALİMA ERMENBAYEVA 9/6/2016 УЮМДУК ИШЕНИМ ЖАНА УЮМДУК ЖАРАНДЫК ЖҮРҮМ-ТУРУМДАРЫНЫН АРАСЫНДЫГЫ ӨЗ АРА БАЙЛАНЫШ И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУнун ЖАРЧЫСЫ

 

Бүтүрүүчүлөрдүн жетишкендигин баалоо
(беш балдык баалоо система б-а)

2015-2016

No

Бүтүрүүчүлөрдүн жетишкендигин баалоо

Бардыгы

Пайыз

1

Жактоого алынган магистрдик дисс. жалпы саны

15

 

2

Тийиштүү мөөнөттө жакталган магистрдик дисс. саны

3

20

3

1 же 2 семестр кошумча мөөнөт алып жакталган магистрдик дисс. саны

12

80

4

Мамлекеттик экзаменде 5 балл алган магистранттардын саны

8

54

5

Мамлекеттик экзаменде 4 балл алган магистранттардын саны

5

33

6

Мамлекеттик экзаменде 3 балл алган магистранттардын саны

2

13

7

Жактоодо 5 балл алган магистранттардын саны

10

67

8

Жактоодо 4 балл алган магистранттардын саны

3

20

9

Жактоодо 3 балл алган магистранттардын саны

2

13

10

3 айдан кийин кайра жакталган магистрдик дисс. саны

2

13

2014-2015

No

Баалоо критерийлери

Бардыгы

Пайыз

1

Жактоого алынган магистрдик дисс. жалпы саны

31

 

2

Тийиштүү мөөнөттө жакталган магистрдик дисс. саны

6

19

3

1 же 2 семестр кошумча мөөнөт алып жакталган магистрдик дисс. саны

25

81

4

Мамлекеттик экзаменде 5 балл алган магистранттардын саны

10

32

5

Мамлекеттик экзаменде 4 балл алган магистранттардын саны

17

55

6

Мамлекеттик экзаменде 3 балл алган магистранттардын саны

4

13

7

Жактоодо 5 балл алган магистранттардын саны

25

80

8

Жактоодо 4 балл алган магистранттардын саны

4

13

9

Жактоодо 3 балл алган магистранттардын саны

2

6

10

3 айдан кийин кайра жакталган магистрдик дисс. саны

9

29

2013-2014

No

Баалоо критерийлери

Бардыгы

Пайыз

1

Жактоого алынган магистрдик дисс. жалпы саны

31

 

2

Тийиштүү мөөнөттө жакталган магистрдик дисс. саны

14

45

3

1 же 2 семестр кошумча мөөнөт алып жакталган магистрдик дисс. саны

17

55

4

Мамлекеттик экзаменде 5 балл алган магистранттардын саны

15

48

5

Мамлекеттик экзаменде 4 балл алган магистранттардын саны

14

45

6

Мамлекеттик экзаменде 3 балл алган магистранттардын саны

2

7

7

Жактоодо 5 балл алган магистранттардын саны

19

61

8

Жактоодо 4 балл алган магистранттардын саны

9

29

9

Жактоодо 3 балл алган магистранттардын саны

3

10

10

3 айдан кийин кайра жакталган магистрдик дисс. саны

5

16

 

2016-2017 күзгү семестрдин негизинде
5 тик баалоо системасы боюнча магистранттардын жетишкендик табели

No

БАГЫТЫ

БАРДЫГЫ

5 (3.5-4)

4 (2.5-3.49

3 (1-2.49)

КЕЛБЕГЕН

ДАЯРДЫК КУРСУ

ЖАНЫ МАГИСТРАНТТАР

1

Журналистика

15

4

9

1

0

1

0

2

Педагогика

10

4

4

0

0

2

0

3

Менеджмент

17

3

7

3

1

1

2

4

Эл аралык мамилелер

12

4

2

2

2

2

0

5

Филология (Түркология)

23

13

5

1

2

1

1 академ. алды

6

Экономика

13

4

3

2

0

0

4

7

Тарых

17

4

9

0

1

1

2

8

Социология

9

2

3

1

1

0

2

9

Теология

22

9

11

1

1

0

0

10

Мейманкана иши

14

2

5

1

1

1

4

11

Билим бер. башкаруу жана инспекциялоо

4

1

3

0

0

0

0

12

Философия

9

3

4

1

0

1

0

13

Лингвистика (Котормо таануу)

7

0

3

3

1

0

0

 

Бардыгы

172

53

68

16

10

10

14

 

2016-2017 күзгү семестрдин негизинде
5 баллдык баалоо системасы боюнча магистранттардын жетишкендик табели пайыздар менен
Сандык-сапаттык баалоо

     

5
(3.5-4)

4
(2.5-3.49

3
(1-2.49)

Келбеген

Даярдык курсу **

Жаны магистрант-
тар**

БАГЫТЫ

Саны

Саны*

Саны

%

Саны

%

Саны

%

Саны

%

Саны

%

Саны

%

Журналистика

15

14

4

29

9

64

1

71

0

0

1

6

0

0

Педагогика

10

8

4

50

4

50

0

0

0

0

2

20

0

0

Менеджмент

17

14

3

21

7

50

3

21

1

7

1

5

2

11

Эл аралык мамилелер

12

10

4

33

2

20

2

20

2

20

2

16

0

0

Филология (Түркология)

23

21

13

62

5

24

1

48

2

9

1

4

1

4

Экономика

13

9

4

44

3

33

2

22

0

0

0

0

4

30

Тарых

17

14

4

29

9

64

0

0

1

7

1

5

2

11

Социология

9

7

2

29

3

43

1

14

1

11

0

0

2

22

Теология

22

22

9

41

11

50

1

4

1

4

0

0

0

0

Мейманкана иши

14

9

2

22

5

55

1

11

1

11

1

7

4

28

Билим бер. башкаруу жана инспекциялоо

4

4

1

25

3

75

0

0

0

0

0

0

0

0

Философия

9

8

3

37

4

50

1

12

0

0

1

11

0

0

Лингвистика (Котормо таануу)

7

7

0

0

3

43

3

42

1

14

0

0

0

0

Бардыгы

172

147

53

36

68

46

16

11

10

7

10

6

15

8

*Орточо баллы белгилүү болгондор (даярдык курсуна барган жана 2016-2017 жазгы семестрде тапшырган магистранттардан сырткары)
** Даярдык курсуна барган магистранттар
*** 2016-2017 жазгы семестрде тапшырган үчүн орточо баллы аныктала элек магистранттар