Статистикалык маалыматтар

2016-2017-окуу жылында магистрдик программасын бүтүргөн студенттердин илимий макалалары

No

СТУДЕНТТИН НОМЕРИ

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

БҮТҮРГӨН ДАТАСЫ

ЖАРЫЯЛАНГАН ТИЛДЕ МАКАЛА АТЫ

ЖАРЫЯЛАНГАН ЖУРНАЛ

1

1450Y05004

ОНУР

ЭРДОГАН

9/9/2016

TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2007-2015)

БГУ ЖАРЧЫСЫ

2

1350Y07003

НУРЖАН

ЖУМАБЕК КЫЗЫ

9/9/2016

SOSYAL MEDYANIN SEÇMEN TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ '2015 KIRIZİSTAN PARLAMENTO SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ'

БГУ ЖАРЧЫСЫ

 

2015-2016-окуу жылында магистрдик программасын бүтүргөн студенттердин илимий макалалары

No

СТУДЕНТ НОМЕРИ

АТЫ

ФАМИЛИЯСЫ

 ДАТАСЫ

ЖАРЫЯЛАНГАН ТИЛДЕ МАКАЛА АТЫ

ЖАРЫЯЛАНГАН ЖУРНАЛ

1

1250Y07013

NARGİZA

MAMATKULOVA

1/9/2015

ЭЛ АРАЛЫК МААЛЫМАТ АЙДЫҢЫ

БГУ ЖАРЧЫСЫ

2

1150Y07015

BANU

ERDOĞAN ÇAKAR

1/9/2015

BİLGİ TOPLUMUNDA ÜNİVERSİTE İMAJININ ÖNEMİ

БГУ ЖАРЧЫСЫ

3

1250Y02019

ГҮЛЖАМАЛ

КЕНЖЕБАЕВА

30/12/2015

АНАТАЙ ӨМҮРКАНОВДУН ЖАЛГЫЗДЫГЫ

БГУ ЖАРЧЫСЫ

4

1250Y07020

МЭЭРИМ

СЫРДЫБАЕВА

30/12/2015

ИДЕОЛОГИЯНЫН ЖАЙЫЛУУСУНДА МЕДИАНЫН РОЛУ ЖАНА КҮЧҮ

БГУ ЖАРЧЫСЫ

5

1450Y06003

ПЕРИЗАТ

КОРГОЛДОЕВА

6/6/2016

СИНГАПУР МАМЛЕКТИНИН БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫ ЖАНА ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДОКЛАРДЫ ДАЯРДОО ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРУУ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ

6

1350Y02002

БЕРМЕТ

ДОСУБЕКОВА

7/6/2016

"БИЛЕРИК" БИРИККЕН ТАТААЛ СӨЗҮ ЖӨНҮНДӨ

БГУ ЖАРЧЫСЫ

7

1350Y03005

ГҮЛНАЗ

МАРКИСОВА

8/6/2016

VERGİ KÜLTÜRÜ VE DEVLETE GÜVEN: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

AZERBAYCANIN VERGİ JURNALI

8

1450Y03002

АСКАР

АТАМКУЛОВ

8/6/2016

КЫРГЫЗСТАНДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫН ЭКОНОМИКАГА ТААСИРИНИН ЭМПИРИКАЛЫК АНАЛИЗИ

РЕФОРМА

9

1350Y03003

АЙЧҮРӨК

БЕКТАШЕВА

8/6/2016

ПЕРСЕКТИВЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

БГУ ЖАРЧЫСЫ

10

1250Y04011

НАСЫЙКАТ

МАМБЕТОВА

9/6/2016

МАРКЕТИНГ ИНСТРУМЕНТИ КАТАРЫ СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР: ДҮЙНӨЛҮК ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ТАЖРЫЙБАЛАР

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУнун ЖАРЧЫСЫ

11

1450Y05002

ГҮЛҮМАЙ

ЭРГЕШОВА

9/6/2016

КЫРГЫЗСТАНДА КИЧИ ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИН ӨНҮГҮҮСҮ ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨРҮ

БГУ ЖАРЧЫСЫ

12

1250Y04007

KALİMA

ERMENBAYEVA

9/6/2016

УЮМДУК ИШЕНИМ ЖАНА УЮМДУК ЖАРАНДЫК ЖҮРҮМ-ТУРУМДАРДЫН ОРТОСУНДАГЫ ӨЗ АРА БАЙЛАНЫШ

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КМУнун ЖАРЧЫСЫ

 

Бүтүрүүчүлөрдүн жетишкендигин баалоо
(беш баллдык баалоо системасы б-а)

2015-2016

No

Бүтүрүүчүлөрдүн жетишкендигин баалоо

Бардыгы

Пайыз

1

Жактоого алынган магистрдик дисс. жалпы саны

15

 

2

Тийиштүү мөөнөттө жакталган магистрдик дисс. саны

3

20

3

1 же 2 семестр кошумча мөөнөт алып жакталган магистрдик дисс. саны

12

80

4

Мамлекеттик экзаменде 5 балл алган магистранттардын саны

8

54

5

Мамлекеттик экзаменде 4 балл алган магистранттардын саны

5

33

6

Мамлекеттик экзаменде 3 балл алган магистранттардын саны

2

13

7

Жактоодо 5 балл алган магистранттардын саны

10

67

8

Жактоодо 4 балл алган магистранттардын саны

3

20

9

Жактоодо 3 балл алган магистранттардын саны

2

13

10

3 айдан кийин кайра жакталган магистрдик дисс. саны

2

13

2014-2015

No

Баалоо критерийлери

Бардыгы

Пайыз

1

Жактоого алынган магистрдик дисс. жалпы саны

31

 

2

Тийиштүү мөөнөттө жакталган магистрдик дисс. саны

6

19

3

1 же 2 семестр кошумча мөөнөт алып жакталган магистрдик дисс. саны

25

81

4

Мамлекеттик экзаменде 5 балл алган магистранттардын саны

10

32

5

Мамлекеттик экзаменде 4 балл алган магистранттардын саны

17

55

6

Мамлекеттик экзаменде 3 балл алган магистранттардын саны

4

13

7

Жактоодо 5 балл алган магистранттардын саны

25

80

8

Жактоодо 4 балл алган магистранттардын саны

4

13

9

Жактоодо 3 балл алган магистранттардын саны

2

6

10

3 айдан кийин кайра жакталган магистрдик дисс. саны

9

29

2013-2014

No

Баалоо критерийлери

Бардыгы

Пайыз

1

Жактоого алынган магистрдик дисс. жалпы саны

31

 

2

Тийиштүү мөөнөттө жакталган магистрдик дисс. саны

14

45

3

1 же 2 семестр кошумча мөөнөт алып жакталган магистрдик дисс. саны

17

55

4

Мамлекеттик экзаменде 5 балл алган магистранттардын саны

15

48

5

Мамлекеттик экзаменде 4 балл алган магистранттардын саны

14

45

6

Мамлекеттик экзаменде 3 балл алган магистранттардын саны

2

7

7

Жактоодо 5 балл алган магистранттардын саны

19

61

8

Жактоодо 4 балл алган магистранттардын саны

9

29

9

Жактоодо 3 балл алган магистранттардын саны

3

10

10

3 айдан кийин кайра жакталган магистрдик дисс. саны

5

16

 

2016-2017 күзгү семестрдин негизинде
5тик баалоо системасы боюнча магистранттардын жетишкендик табели

No

БАГЫТЫ

БАРДЫГЫ

5 (3.5-4)

4 (2.5-3.49

3 (1-2.49)

КЕЛБЕГЕН

ДАЯРДЫК КУРСУ

ЖАҢЫ МАГИСТРАНТТАР

1

Журналистика

15

4

9

1

0

1

0

2

Педагогика

10

4

4

0

0

2

0

3

Менеджмент

17

3

7

3

1

1

2

4

Эл аралык мамилелер

12

4

2

2

2

2

0

5

Филология (Түркология)

23

13

5

1

2

1

1 академ. алды

6

Экономика

13

4

3

2

0

0

4

7

Тарых

17

4

9

0

1

1

2

8

Социология

9

2

3

1

1

0

2

9

Теология

22

9

11

1

1

0

0

10

Мейманкана иши

14

2

5

1

1

1

4

11

Билим бер. башкаруу жана инспекциялоо

4

1

3

0

0

0

0

12

Философия

9

3

4

1

0

1

0

13

Лингвистика (Котормо таануу)

7

0

3

3

1

0

0

 

Бардыгы

172

53

68

16

10

10

14

 

2016-2017 күзгү семестрдин негизинде
5 баллдык баалоо системасы боюнча магистранттардын жетишкендик табели пайыздар менен
Сандык-сапаттык баалоо

 

 

 

5
(3.5-4)

4
(2.5-3.49

3
(1-2.49)

Келбеген

Даярдык курсу **

Жаңы магистрант-
тар**

БАГЫТЫ

Саны

Саны*

Саны

%

Саны

%

Саны

%

Саны

%

Саны

%

Саны

%

Журналистика

15

14

4

29

9

64

1

71

0

0

1

6

0

0

Педагогика

10

8

4

50

4

50

0

0

0

0

2

20

0

0

Менеджмент

17

14

3

21

7

50

3

21

1

7

1

5

2

11

Эл аралык мамилелер

12

10

4

33

2

20

2

20

2

20

2

16

0

0

Филология (Түркология)

23

21

13

62

5

24

1

48

2

9

1

4

1

4

Экономика

13

9

4

44

3

33

2

22

0

0

0

0

4

30

Тарых

17

14

4

29

9

64

0

0

1

7

1

5

2

11

Социология

9

7

2

29

3

43

1

14

1

11

0

0

2

22

Теология

22

22

9

41

11

50

1

4

1

4

0

0

0

0

Мейманкана иши

14

9

2

22

5

55

1

11

1

11

1

7

4

28

Билим бер. башкаруу жана инспекциялоо

4

4

1

25

3

75

0

0

0

0

0

0

0

0

Философия

9

8

3

37

4

50

1

12

0

0

1

11

0

0

Лингвистика (Котормо таануу)

7

7

0

0

3

43

3

42

1

14

0

0

0

0

Бардыгы

172

147

53

36

68

46

16

11

10

7

10

6

15

8

*Орточо баллы белгилүү болгондор (даярдык курсуна барган жана 2016-2017 жазгы семестрде тапшырган магистранттардан сырткары)
** Даярдык курсуна барган магистранттар
*** 2016-2017 жазгы семестрде тапшырган үчүн орточо баллы аныктала элек магистранттар