Эмне үчүн МАНАС?

 • Бүтүрүүчүлөр Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын мамлекеттик дипломдордуна ээ болгондуктан;

 • Акысыз билим алуу алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөндүктөн;

 • Бакалаврдан кийин магистратура жана докторантура программалары болгондуктан; 

 • Бүтүрүүчү үчүн негизги адистиктен тышкары кошумча экинчи адистиктин дипломуна ээ болуу мүмкүнчүлүгү берилгендиктен;
 • Эл аралык студент алмашуу программалары, чет өлкөлөрдө практикадан өтүү жана эл аралык конкурстарга катышуу мүмкүнчүлүктөрү ыйгарылгандыктан;

 • Билим берүү кыргыз, түрк тилдеринде жүргүзүлгөндүктөн.
 • Билим берүү тилдеринен тышкары башка чет тилдерин: орус, англис, кытай, немец тилдерин үйрөнүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөндүктөн;

 • Окууда ийгиликке жетишкен студенттер стипендия менен камсыз болгондуктан; - акысыз медициналык кызмат; 

 • Заманбап имарат жана акыркы технологиядагы жабдыктар менен камсыздалган лабораториялар;

 • Жеңилдетилген төлөмдөгү тамак-аш жана жатакана;

 • Көп улуттуу билим алуу чөйрөсү (университетте 18 өлкө жана ар түрдүү аймактан келген студенттер окушат).