Эмне үчүн “Манас”?

2 Диплом

Бүтүрүүчүлөр Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын мамлекеттик дипломдордуна ээ болгондуктан;.

Акысыз билим

Акысыз билим алуу алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөндүктөн;

Бакалаврдан кийин магистратура жана докторантура программалары болгондуктан; 

Бүтүрүүчү үчүн негизги адистиктен тышкары кошумча экинчи адистиктин дипломуна ээ болуу мүмкүнчүлүгү берилгендиктен;

Эл аралык студент алмашуу программалары, чет өлкөлөрдө практикадан өтүү жана эл аралык конкурстарга катышуу мүмкүнчүлүктөрү ыйгарылгандыктан;

Билим берүү тилдеринен тышкары башка чет тилдерин: орус, англис, кытай, немец тилдерин үйрөнүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөндүктөн;

Окууда ийгиликке жетишкен студенттер стипендия менен камсыз болгондуктан; - акысыз медициналык кызмат

Билим берүү кыргыз, түрк тилдеринде жүргүзүлгөндүктөн;

Заманбап имарат жана акыркы технологиядагы жабдыктар менен камсыздалган лабораториялар;

Жеңилдетилген төлөмдөгү тамак-аш жана жатакана;

Көп улуттуу билим алуу чөйрөсү (университетте 18 өлкө жана ар түрдүү аймактан келген студенттер окушат).
Машыгууга шарт түзүлгөндүктөн.