Студенттик кеңеш

Bu metini cevirmek lazim 3 dile

------------

Üniversite Senatosu’nun 01/03/2001 tarih ve 2001-34 sayılı kararıyla ‘Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ çıkarılarak öğrencilerimizin eğitim ve öğretim konularında ilgili kurul ve platformlarda temsil edilmeleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine üniversite desteği sağlanmıştır.

Öğrenci Konseyi, üniversitemiz öğrencilerini üniversite içinde ve dışında temsil eden tek yetkili organizasyondur. Konsey, öğrenciler ile üniversite yönetimi arasındaki bağı kurarak, öğrencilerin demokratik bir şekilde üniversite yönetimine katılmasını sağlar. Bu katılım, öğrenci konseyindeki
üyelerin; fakülte ve bölüm toplantılarına katılarak, öğrenci konseyi başkanının da üniversite senato toplantılarında görüş ve önerilerini üniversite yönetimiyle paylaşması ile sağlanır. Öğrenci Konseyi oluşumları, öğrenciler ve idare arasında köprü vazifesi görerek, öğrencilerin her türlü sorun ve görüşlerini değerlendirip hayata geçirmek gibi çok önemli bir misyona sahiptir. Ayrıca öğrenci sorunlarının çözüm sürecinde gerekli işleri ve takibi sürdürür. Öğrenci Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri şunlardır:


1. Yönetim ve Ekonomi Kulübü
2. PR Kulübü
3. Genç Yayıncılar Kulübü
4. Ulusararası İlişkiler Kulübü
5. Tiyatro Kulübü
6. SİFE Kulübü
7. Debate / Münazara Kulübü
8. Orta Asya Tarih Kulübü
9. Turizm Kulübü
10. Bengüsu Kulübü