Тамак-аш инженерлиги

Адистик:

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы (740300 «Тамак-аш инженерлиги»)

Квалификациясы:

Инженер

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Окуунун баасы жана төлөө формасы

Акысыз негизде

Окууга өтүү сынагы:

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин кирүү сынагы

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү 150-800 сөз .

Адамзатты азык-түлүк менен камсыздоо көйгөйү глобалдык көйгөйлөрдүн бири. Азыркы учурда калкты жөн гана азык-түлүк менен камсыздоо эмес, адамга жогорку сапаттуу тамак-аш, калориялуулугу жана диеотологиялык нормасы боюнча тең салмактанган жана толук баалуу тамак-аш менен камсыздоо күндүн талабы. 2015-жылдын статистикалык маалыматтарына таянсак, Кыргыз Республикасынын өнөр жай тармактарынын маанилүүсү тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайы болуп эсептелинет, анын үлүшүнө жалпы өнөр жай продукциясынын 1/3 жана экспорттолуучу продукциянын чейреги туура келет. Ошондуктан, тамак-аш илимдери жана технологиясы багытында илим-изилдөө иштерин өлкөбүздүн калкынын тамактануу каада-салтына жана өзгөчөлүктөрүнө жараша жүргүзүү, жаңы технологияларды иштеп чыгуу жана заманбап техниканы ишке киргизүү Кыргызстандын экономикасынын бул сектору үчүн актуалдуу болуп эсептелет.

Магистр өз алдынча иштөөгө жөндөмдүү болушу үчүн, кесиби боюнча терең жана кенен билимге ээ болушу керек. Илим-изилдөө, өндүрүштө изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, башкарууга жана педагогикалкы иштерге даяр болушу зарыл.

«Тамак-аш инженерлиги» бөлүмүндө жогорку квалификациядагы тажрыйбалуу профессор жана доценттер иштешет, алардын илим изилдөө иштери тамак-аш илиминин актуалдуу көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган.

Адистикти колдонуу аймагы (Кайсыл жерлерде колдонулат, жумушка орношсо болот) 80-800 сөз

Бүтүрүүчүлөр алган профессионалдык билим-илимдерин тамак-аш өнөр жайынын ар кандай тармактарында илим изилдөө, өндүрүштүк лабораторияларда, институттарда жана университетттерде колдоно алышы керек. Магистрдик программада алган илим-билимдеринин жардамы менен алар кийин чоң окуу программаларына катыша алышат же доктордук программа боюнча окуусун улантса болот (PhD).

Магистратуранын бүтүрүүчүлөрү тамак-аш ишканаларында иштей алышат, мындан башка дагы өлкөбүздөгү чоң ишканалардын илимий өндүрүштүк борборлорунда, өндүрүштүк илим изилдөө лабораторияларында жана жогорку окуу жайларынын тамактануу жана тамак-аш илимдери багыты боюнча илим изилдөөлөр жүргүзүлүүчү лабораторияларда да иштей алышат.