Тамак-аш инженерлиги

Адистик:

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы (740300 «Тамак-аш инженерлиги»)

Квалификациясы:

Инженер

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Окуунун баасы жана төлөө формасы

Акысыз негизде

Окууга өтүү сынагы:

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин кирүү сынагы

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү 150-800 сөз .

Адамзатты азык-түлүк менен камсыздоо көйгөйү глобалдык көйгөйлөрдүн бири. Азыркы учурда калкты жөн гана азык-түлүк менен камсыздоо эмес, адамга эогорку сапаттуу тамак-аш, калориялуулугу жана диеотогиялык нормасы боюнча баланссташкан жана толук баалуу тамак-аш менен камсыздоо күндү талабы. 2015-жылдын статистикалык маалыматтарына таянсак, Кыргыз Республикасынын өнөр жай тармактарынын маанилүүсү тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайы болуп эсептелинет, анын үлүшүнө жалпы өнөр жай продукциясынын 1/3 жана экспортолуучу продукциянын чейреги туура келет. Ошондуктан, тамак-аш илимдери жана технологиясы багытында илим-изилдөө иштерин өлкөбүздүн калкынын тамактануу традицияларына жана өзгөчолукторүно жараша жүргүзүү, жаңы технологияларды иштеп чыгуу жана заманбап техниканы ишке киргизүү Кыргызстандын экономикасынын бул сектру үчүн актуалдуу болуп эсептелет.

Магистр өз алдынча иштөөгө жөндөмдүү болушу үчүн, кесипчилиги боюнча терең жана кенен билимге ээ болушу керек, Илим-изилдөө, өндүрүштө изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, башкарууга жана педагогикалкы иштерге даяр болушу талаптуу.

«Тамак-аш инженерлиги» бөлүмүндө жогорку квалификациядагы, тажрыйбалуу профессор жана доценттер иштешет, алардын илим изилдөө иштери тамак-аш илиминин актуалдуу көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган.

Адистикти колдонуу аймагы (Кайсыл жерлерде колдонулат, жумушка орношсо болот) 80-800 сөз

Бүтүрүүчүлөр алган профессионалдык билим илимдерин тамак-аш өнөр жайынын ар кандай тармактарында илим изилдөө, өндүрүштүк лабораторияларда, институттарда жана университетттерде колдоно алышы керек. Магистрдик программада алган илим билимдеринин жардамы менен алар кийин чоң окуу программаларына катыша алышат, же доктордук программа боюнча окуусу улантса болот (PhD).

Магистратуранын бүтүрүүчүлөрү тамак-аш ишканаларында иштей алышат, мындан башка дагы өлкөбүздөгү чоң ишканалардын илимий өндүрүштүк борборлорунда, өндүрүштүк илим изилдөө лабораторияларында, жана дагы жогорку окуу жайларынын тамактануу жана тамак-аш илимдери багыты боюнча илим изилдөөлөр жүргүзүлүүчү лабораторияларында иштей алышат.