Теология факультети

Кыргызстан жана Түркия мамлекеттеринин өз ара келишими менен ачылган Кыргыз Түрк Манас университети жана анын ичинде теология факультети эки өлкөнүн ортосундагы руханий жана маданий баалуулуктарыбызды бекемдөө максатында алгылыктуу иш алып барууда. Коомдогу ынтымактуулукту жана элдердин ортосундагы биримдикти бекемдөөдө теология факультетинин мааниси зор. Билим берүү жана ар кандай илимий иш аракеттери менен теология факультети коомдогу диний мааниде болуп жаткан терс көрүнүштөрдү жөнгө салууда жана аларды чечүүдө өз салымын кошуп келет. Факультетибиз бул максатта илимий негизде пландуу жана программалуу билим берүүсүн улантууда.

 

Жогорку билимдүү дин адистерин даярдоо арылуу өлкөбүздөгү жана жалпы түрк элдеринин ортосундагы ынтымактуулукту, биримдикти жана толерангттуулукту сактоого салым кошуу.

 

Заманбап билим берүү ыкмаларын колдонуу менен теологиялык терең билим алган;
үй-бүлөсүн, мекенин, улуттук баалуулуктарды, тилин, динин сүйгөн;
өз өлкөсүнүн экономикалык, илимий жана маданий багытта өсүп-өнүгүүсүнө салымын кошо турган чыныгы мекенчил инсанды тарбиялап чыгаруу.

 

Проф., докт. Мустафа Көйлү

Декан