Техникалык мониторинг

Техникалык мониторинг

Мониторинг жүргүзүү алдыга жылуу, сапатты жакшыртуу, алдына ала кемчиликтерди азайтуу үчүн жардам берет. Маалыматтар технологиясы тармагында аларга статистика жүргүзүү, графиктерди түзүү, серверлердин иштөөсүн көзөмөлдөө кирет.

  • Университет ичиндеги виртуалдуу тармактары аркылуу интернет колдонулушун график жана реалдуу убакта байкоо;
  • Университеттин жалпы интернет жүктолүүсүн график чиймелери аркылуу байкоо жүргүзүү;
  • Университеттин серверлеринин иштеп жаткан убактагы жүктөлүү параметрлерин көзөмөдөө;
  • Кардарлардын интернет аркылуу кирген веб баракчаларын жана көчүргөн файлдардын серверлерде жазылып турушу;
  • Академик жана административдик персоналдардын маалымат технологиясына тиешелүү керектүү жабдыктарынын эскиришин жана жетишпегендигин көзөмөлдөө жана тиешелүү учурладра аларды камсыздоо;
  • Окуу процестерине керектүү заманбап маалымат технологиялар жабдыктарын изилдөө;
  • Университет веб баракчаларына кардарлардын киришин статистикасына байкоо жүргүзүү;
  • Маалымат технологиялар жабдыктардын колдонулган санын, интернет ылдамдыгынын өсүшүн айырмачылыктарын өткөн жылдарга салыштыруу;
  • Маалымат технологиялар жаңы жана эски колдонулган жабдыктарынын кампадагы санын көзөмөлдөө.