Формалар

•  Студенттердин квотасы жана кабыл алуу шарттары

•  Магистратура жана докторантурага тапшыруу формасы

•  Кирүү сынагынын жюрилерин дайындоо формасы

•  Кирүү сынагынын жыйынтыктарын баалоо протоколу

•  Институтка катталуу формасы

Багыт боюнча даярдоо курсуна сунуштоо формасы

•  Эркин каттаган магистрант, докторант кабыл алуу формасы

•  Сабактардын программасын тузуу

•  Чет өлкөлүк талапкерди кабыл алуу формасы

•  Чет өлкөлүк магистрант, докторанттарды каттоо

•  Башка окуу жайдагы сабактарга катышуу формасы

•  Сабак жана кредит эсептетүү формасы

•  Жетекчи сунуштоо формасы

•  Экинчи илимий жетекчини дайындоо формасы

•  Илимий жетекчини алмаштыруу формасы

•  Сынактын жыйынтыгын аппеляцияга берүү үчүн арыз

•  Жуйолуу сынакка кирүү үчүн арыз

•  Сынактын жыйынтыгын оңдоо үчүн арыз

•  Диссертациянын долбоорун жазуу формасы

•  Магистрдик диссертациянын долбоорун сунуштоо

•  Магистрдик диссертациянын темасын өзгөртүү үчүн арыз

•  Магистрдик диссертациянын отчету

•  Магистранттын окуу мөөнөтүн узартуу формасы

•  Магистрдик диссертацияны тапшыруу жана комиссияга сунуштоо формасы

•  Магистрдик диссертацияны жактоо күнүн белгилөө формасы

•  Магистрдик диссертацияны жактоонун датасы

•  Магистрдик диссертацияны баалоо отчету

•  Магистрдик диссертацияны жактоо сынагынын протоколу

•  Доктордук минимум сынагынын комиссиясы

•  Доктордук минимум сынагынын жыйынтыгы

•  Доктордук диссертациянын илимий кеңеши

•  Доктордук диссертациянын долбоорун жактоо сынагы

•  Доктордук диссертациянын отчету

•  Доктордук диссертациянын темасын өзгөртүү

•  Докторанттын окуу мөөнөтүн узартуу формасы

•  Доктордук диссертацияны бөлүмгө тапшыруу

•  Доктордук диссертациянын жюрисин сунуштоо

•  Доктордук диссертацияны жактоо сынагынын датасы

•  Доктордук диссертацияны жактоо сынагынын жюрисин чакыруу

•  Доктордук диссертацияны баалоо отчету

•  Доктордук диссертация сынагынын протоколу

•  Институтка дисс. ишти тапшыруу