Химиялык инженерия

Сабак түшүндүрмөсү

 

Адистик:

720100 Химиялык технология (Химиялык инженерия)

Квалификациясы:

Инженер

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Окуунун баасы жана төлөө формасы:

Акысыз негизде

Кабыл алуу сынагы:

Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин кабыл алуу сынагы

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү:

Азыркы кездеги химиялык өндүрүшкө теориялык жана аны менен тыгыз байланыштагы колдонмо илимдер керек. Илимдин тез өсүусү менен кыска мөөнөттүн ичинде өнүрүштүн мүнөзү өзгөрүп жатат. Ошонун натыйжасында жаңы технологиялык процесстер пайда болуп, эскилер жаңыланышы керек.

Хими́ялык технология жаратылыштагы чийки заттарды кайрадан иштетүүнүн үнөмдүү жана экологиялык методдоруна негизделип, өндүрүштүн каражаттарын жана керектүү буюмдарын алууну чечет.

Инженер-химик — бирден бир талапка ылайык техникалык кесип. Инженер-химик физикалык, физика-химиялык химиялык процесстердин жардамы менен заттарды жана материалдарды алуунун ыкмаларын колдоно алат.

Бүтүрүүчулөр ар түрдүү тармактагы ишканаларда, лабораторияларда жана илимий борборлордо иштей алышат. Алардын милдеттери жаңы заттарды жана материалдарды иштеп чыгуу жана аларды ишке киргизүү.

Химиялык технологиянын бүтүүчүлөрү ар тараптуу кесип, адистиктерге ээ болушуп, түрдүү химиялык продукцияларды чыгаруучу чакан, орто, ири мекемелерде иштешсе болот. Алар химиялык өндүрүштү долбоорлоого катышууга даяр. Заманбап химиялык жабдыктарды ийгиликтүү эксплуатациялай билишет. Химиялык өндүрүштө технологиялык татаал маселелерди чечүүгө мүмкүндүк берүүчү билимге ээ. Окуу процессинде бакалаврлар маанилүү химиялык продуктыларды өндүрүүнү үйрөтүүчү алдыңкы химиялык өндүрүш мекемелеринен практикадан өтүшөт. Экономикалык суроолор, көйгөйлөр жана үйрөнүп жаткан процесстин экология тармагындагы чечимдер жана эмгекти уюштуруу менен таанышышат. Студенттер практикадан өтүү учурунда өндүрүштүн алдыңкы адистеринен ар түркүн суроолор боюнча консультация алууга мүмкүнчүлүк алышат.

Адистикти колдонуу аймагы (Кайсыл жерлерде колдонулат, жумушка орношсо болот):

Химиялык технологиянын бүтүүчүлөрү өнөр жай мекемелеринде ( органикалык эмес заттарды, курулуш материалдарды, негизги органикалык синтездин продуктыларын, нефтини кайра иштетүүнүн продуктыларын, полимер материалдарды, газ жана катуу отунду, дары-дармектерди даярдоо), илим изилдөө ишканаларында, жогорку окуу жайларында мамлекеттик жана жеке структураларда иштей алышат.

Анын ичинен Кыргызстанда:

- нефть, газ, көмүр иштетүү (Кара-Балта, Жалал-Абад, Кочкората, Каракече, Токмок ж.б.);

- минералдык чийки заттарды иштетүү (цемент, айнек жана керамикалык материалдар ж.б.);

- тоо-кен өндүрүү комбинаттарында (баалуу (Кумтөр, Макмал, Жерүй ж.б.) жана сейрек кездешүүчү (Кадамжай, Хайдаркан, Ак-Туз) металлдар ж.б);

- илим изилдөө институттарынын, университеттердин жана КРнын УИА лабораторияларында;

- мамлекеттик ишканаларда (КРнын ѲКМга караштуу гидрометеорология агенствосу, КРнын энергетика жана ѳнѳр жай министрлиги, КРнын экономика министрлигине караштуу стандарташтыруу жана метрология борбору ж.б.) иштей алышат.