Химиялык инженерия

Сабак түшүндүрмөсү

Адистик:

720100 Химиялык технология (Химиялык инженерия)

Квалификациясы:

Инженер

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Окуунун баасы жана төлөө формасы:

Акысыз негизде

Кабыл алуу сынагы:

Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин кабыл алуу сынагы

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү:

Азыркы кездеги химиялык өндүрушкө теориялык жана аны менен тыгыз байланыштагы колдонмо илимдер керек. Илимдин тез өсүусү менен кыска мөөнөттүн ичинде өнүруштун мүнөзү өзгөрүп жатат. Ошонун натыйжасында жаңы технологиялык процесстер пайда болуп эскилер жаңыланышы керек.

Хими́ялык технология жаратылыштагы чийки заттарды кайрадан иштетүүнүн үнөмдүү жана экологиялык методдоруна негизделип өндүрүштүн каражаттарын жана керектүү буюмдарын алууну чечет.

Инженер-химик — бирден бир талапка ылайык техникалык кесип. Инженер-химик физикалык, физика-химиялык химиялык процесстердин жардамы менен заттарды жана материалдарды алуунун ыкмаларын колдоно алат.

Бүтүрүүчулөр ар түрдүү тармактагы ишканаларда, лабораторияларда, жана илимий борборлордо иштей алышат Алардын милдеттери жаңы заттарды жана материалдарды иштеп чыгуу жана аларды ишке киргизүү.

Химиялык технологиянын бүтүүчүлөрү ар тараптуу кесип адистикке ээ болушуп түрдүү химиялык продукцияларды чыгаруучу чакан, орточо, ири мекемелерде иштөөгө болот. Алар химиялык өндүрүштү долбоорлоого катышууга даяр. Заманбап химиялык жабдыктарды ийгиликтүү эксплуатациялай билишет. Химиялык өндүруштө технологиялык татаал маселелерди чечүүгө мүмкүндүк беруучу билимге ээ. Окуу процессинде бакалаврлар маанилүү химиялык продуктыларды өндүрүүнү үйрөтүүчү алдынкы химиялык өндүрүш мекемелеринен практика өтүшөт. Экономикалык суроолор, проблемалар жана үйрөнүп жаткан процесстин экология тармагындагы чечимдер жана эмгекти уюштуруу менен таанышышат. Студенттер практика өтүүдө өндүруштүн алдынкы адистеринен ар түркүн суроолор боюнча консультация алууга мүмкүнчүлүк алышат.

Адистиктиколдонууаймагы (Кайсылжерлердеколдонулат, жумушкаорношсо болот):

Химиялык технологиянын бүтүүчүлөрү өнөр жай мекемелеринде ( органикалык эмес заттарды, курулуш материалдарды, негизги органикалык синтездин продуктыларын, нефтини кайра иштетүүнүн продуктыларын, полимер материалдарды, газ жана катуу отунду, дары-дармектерди даярдоо), илим изилдөө ишканаларында, жогорку окуу жайларында мамлекеттик жана жеке структураларда иштей алышат.

Анын ичинен Кыргызстанда:

- нефть, газ, көмүр иштетүү (Кара-Балта, Жалалабад, Кочкората, Кара-Кече, Токмок ж.б.);

- минералдык чийки заттарды иштетүү (цемент, айнек жана керамикалык материалдар ж.б.);

- тоо-кен өндүрүү комбинаттарында (баалуу (Кумтөр, Макмал, Жерүй ж.б.) жана сейрек кездешүүчү (Кадамжай, Хайдаркан, Ак-Туз) металлдар ж.б);

- илим изилдөө институттар дын, университеттердин жана КР УИА лабораторияларында;

- мамлекеттик ишканаларында (КР МѲК астындагы гидрометеорология агенствосу, КР энергетика жана ѳнѳр жай министрлиги, КР экономика министрлигинин астында стандарташтыруу жана метрология борбору ж.б.) иштей алышат.