Менеджмент- Билим берүүнү башкаруу жана инспекциялоо

Даярдоо багыты :

Менеджмент - билим берүүнү башкаруу жана инспекциялоо

Квалификациясы:

Билим берүү уюмдарынын менеджери жана инспектору

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Oкууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү:

Билим берүү стратегияларын жүзөгө ашырууда “Мыкты билим берүү үчүн мыкты башкаруучу” принциби алдыңкы планга чыгат. Ал эми Кыргызстанда "Билим берүүнү башкаруу жана текшерүү" тармагында кадокларды даярдоо колго алынбагандыктан, билим берүүнү жана мектепти башкаруу тармагында атайын даярдыктан өтпөгөн мектеп мугалимдеринин ичинен тандалган тажрыйбалуу мугалимдер иштеп келет. Арийне, алар "башкаруу", "билим берүү жана мектепти башкаруу өзгөчөлүктөрү", "билим берүү системасынын маселелери", "билим берүү саясаты", "билим берүүнү пландоо", "мугалимдердин ишин баалоо критерийлери", "инспекциялоо жана текшерүү методдору", "мугалимдерге кесиптик жактан көмөк көрсөтүү" сыяктуу маселелер боюнча жетиштүү билим жана көндүмдөргө ээ болбогондуктан, билим тармагын уюштуруу, башкаруу жана текшерүүдө көптөгөн кемчиликтер кездешип, алар бир топ көйгөйлөрдү жаратууда.

"Билим берүүнү башкаруу жана текшерүү" магистратура программасы Кыргызстандын билим берүү уюмдарын аталган тармакта компетенттүү адистер менен камсыз кылууну көзөмөлдөйт.

Адистик талап кылынган чөйрө :

Адистикти колдонуу аймагы жана бүтүрүүчүлөрдүн иш чөйрөсү:

•  ар түрдүү мамлекеттик жана жеке менчик билим берүү мекемелеринин (лицей, гимназия, орто мектептер, колледждер, ЖОЖдор, элге билим берүү борборлору) жетекчиси:

•  республикалык, облустук, райондук (шаардык) башкармалыктарда жана бөлүмдөрдө билим берүүнү инспекциялоо жана билим берүүнүн сапатын өлчөө жана баалоо, кадок тандоо боюнча адис;

•  билим берүү ишине түздөн-түз же кыйыр түрдө тиешелүү мекемелер, фирмалар, уюмдарда башкаруу жана инспекциялоо боюнча адис ;

•  фонддордо, ийримдерде, билим берүүнү өнүктүрүү боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу борборлорунда адис;

•  илимий изилдөө борборлорунда изилдөөчү.

Аталган тармактардын бардыгында жеткиликтүү талап бар.