Менеджмент- Билим берүүнү башкаруу жана инспекциялоо

Даярдоо багыты :

Менеджмент- Билим берүүнү башкаруу жана инспекциялоо

Квалификациясы:

Билим берүү уюмдарынын менеджери жана инспектору

Окуумөөнөтү:

2 жыл

Окууформасы:

Күндүзгү

O кууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү :

Билим берүү стратегияларын жүзөгө ашырууда “Мыкты билим берүү үчүн, мыкты башкаруучу” принциби алдыңкы планга чыгат. Ал эми Кыргызстанда "Билим берүүнү башкаруу жана текшерүү" тармагында кадрларды даярдоо колго алынбагандыктан билим берүүнү жана мектепти башкаруу тармагында атайын даярдыктан өтпөстөн, мектеп мугалимдеринин ичинен тандалган тажрыйбалуу мугалимдер иштеп келет. Арийне, алар "башкаруу", "билим берүү жана мектепти башкаруу өзгөчөлүктөрү", "билим берүү системасынын маселелери", "билим берүү саясаты", "билим берүүнү пландоо", "мугалимдердин ишин баалоо критерийлери", "инспекциялоо жана текшерүү методдору", "мугалимдерге кесиптик жактан көмөк көрсөтүү" сыяктуу маселелер боюнча жетиштүү билим жана билгичтиктерге ээ болбогондуктан, билим тармагын уюштуруу, башкаруу жана текшерүүдө көптөгөн кемчиликтер кездешип алар бир топ көйгөйлөрдү жаратууда.

"Билим берүүнү башкаруу жана текшерүү" магистратура программасы Кыргызстандын билим берүү уюмдарын аталган тармакта компетенттүү адистер менен камсыз кылууну көзөмөл тутат.

Адистик талап кылынган чөйрө :

Адистикти колдонуу аймагы жана бүтүрүүчүлөрдүн иш чөйрөсү:

•  ар түрдүү мамлекеттик жана жеке менчик билим берүү мекемелеринин (лицей, гимназия, орто мектептер, коллеждер, ЖОЖдор, элге билим берүү борборлору) жетекчиси:

•  республикалык, областтык, райондук (шаардык) башкармалыктарында жана бөлүмдөрүндө билим берүүнү инспекциялоо жана билим берүү сапатын өлчөө жана баалоо, кадр тандоо боюнча адис;

•  билим берүү ишине түздөн-түз же кыйыр түрдө тиешелүү мекемелер, фирмалар, уюмдарында башкаруу жана инспекциялоо боюнча адис ;

•  фонддор, ийримдер, билиим берүүнү өнүктүрүү боюнча доолбоор иштеп чыгуу борборлорунда адис;

•  илимий изилдөө борборлорунда изилдөөчү.

Аталган тармактардын бардыгында жеткиликтүү талап бар.