Теология

Даярдоо багыты :

Теология

Квалификациясы:

Теолог

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Oкууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү:

Учурубузда ылдамдык менен өнүгүп, өзгөрүп жаткан коомубуздагы ар кандай саясий-экономикалык, социалдык жана руханий көрүнүштөр өлкөбүздүн келечегине оң жана терс таасир тийгизээри талашсыз. Ушундай өткөөл учурда элибизде пайда болгон руханий боштукту жана анын ичинен диний сабат- сыздыкты жоюу негизги маселелердин бири. Ушундай маселелерди эске алуу менен Кыргызстандагы эң ири жогорку окуу жайлардын бири болгон Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде 2014-2015-окуу жылында "Теология" багыты боюнча магистрдик окуу программасы ачылып, 2015-жылдын сентябрь айынан баштап студенттерге билим бере баштаган. Теология багытындагы магистрдик программага "теология" багыты боюнча бакалавр даражасына ээ студенттер кабыл алынат. Окуу мөөнөтү 2 жылды түзөт. Биринчи жылы магистранттардын диний предметтер боюнча билимин тереңдетүү жана илимий изилдөө ыкмалары менен тааныштыруу максатында "Диний билимдердин тарыхы жана методологиясы", "Тафсир илиминин маселелери", "Ислам укугунун жалпы усулдары", "Диний билим берүү методикасы", "Илим изилдөө методдору" сыяктуу предметтер окутулат, экинчи жылы жогорку квалификациялуу илимий жетекчилердин жетек- чилиги астында магистрдик диссертация жазылат. "Теология" магистрдик программасын аяктаган магистранттар коомдо өзгөчө функцияны аткараары шексиз. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз диний билим берүү жаатында негизги кызматын аткаруу менен бирге диний дисциплиналар боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. Ушунун негизинде дин жаатындагы актуалдуу темалар боюнча илим менен тастыкталган, объективдүү пикирлер жана илимий теорияларды ортого коюшу күмөн туудурбайт.

Адистик талап кылынган чөйрө :

"Теология" магистрдик багытын аяктаган бүтүрүүчүлөрүбүз мамлекеттик стандарттагы дипломго ээ болуу менен, өлкөбүздөгү мамлекеттик жана мамлекеттик эмес диний уюмдарда, муфтиятта жана мечиттерде кызмат көрсөтүүгө , жогорку окуу жайларда теология багытында кенже илимий кызматкер, окутуучу сыяктуу кызматтарды аркалоого мүмкүнчүлүк алышат. Мындан тышкары мамлекеттик эмес диний билим берүү жайларында (Куран курстары, медреселер, Ислам институттары, диний жана маданий борборлор) окутуучу катары кызмат өтөй алышат. Бүтүрүүчүлөр дин, саясат, маданият, билим берүү сыяктуу багыттар боюнча өлкөбүздө жана башка өлкөлөрдө жүргүзүлгөн жогорку деңгээлдеги конференция, семинар, тегерек үстөл, дискуссияларга катышуу менен бирге илимий басылмаларга (гезит, журнал) макалаларын жарыялоого мүмкүнчүлүк алышат.