Педагогика

Даярдоо багыты :

  Педагогика

Квалификациясы:

  Педагог

Окуу мөөнөтү:

  2 жыл

Окуу формасы:

  Күндүзгү

Oкууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү:

Гуманитардык факультеттердин бүтүрүүчүлөрү өзүнүн адистиги боюнча ишке орношууда кыйынчылыкка учурашкандыктан, мугалим-окутуучулук квалификациясын алууга туш болушууда. Адистиктин актуалдуулугун өлкөдөгү педагогикалык кадоклардын жетишсиздиги да шарттап турат. Жалпысынан магистрдик программаларды алганда аларга болгон талаптын көптүгү магистрдик дипломдун иш чөйрөсүндө карьералык өсүүгө таасир тийгизгени, ал эми академиялык турмушта болсо PhD докторантурага көпүрө болгону менен түшүндүрүлөт.

Адамдын бардык ишмердүүлүгүнүн башатында окуу-үйрөнүү турат. Окуусуз бир дагы кесипте ийгиликке жетишүү мүмкүн эмес. Кандай гана окуу, билим берүү, тарбиялоо болбосун, педагогиканын принцип жана негиздерине таянып ишке ашырылганда гана натыйжалуу болот. Педагогдун адистиги андан педагогиканы гана эмес, психология, коммуникациянын негиздерин, тигил же бул ишмердүүлүктөрдү уюштуруу өзгөчөлүктөрүн, жалпы илим жана маданият негиздерин билүүнү талап кылат. Ушунун негизинде педагогго болгон талап жалпы жана кесиптик билим чөйрөсүндө гана эмес, үзгүлтүксүз билим берүү контекстинде өндүрүштө, жеке сектордо да бар деп айтсак болот. Бул адистиктин уникалдуулугунун

маңызы ушунда жатат.

Адистик талап кылынган чөйрө :

 Педагогика багыты боюнча магистратура программасынын бүтүрүүчүлөрү өзүнүн квалификациялык деңгээлине ылайык төмөнкүдөй кесиптик ишмердүүлүк түрлөрүн аткара алышат:

•  негизги кесиби боюнча жалпы билим берүүчү орто мектептердин мугалими;

•  педагогика багытында орто жана жогорку окуу жайларда окутуучу;

•  билим берүүнү башкаруу органдарында методист кызматкер;

•  педагогика багытындагы илим-изилдөө борборлорунда изилдөөчү;

•  билим берүү ишмердүүлүгүнө түздөн-түз же кыйыр түрдө байланыштуу мекемелер, фирмалар, уюмдарда педагог адис ;

•  фонддор жана ассоциацияларда билим берүү боюнча адис;

•  билим берүүнү өнүктүрүү боюнча долбоорлоо борборлорунда педагог адис катары иштей алышат.