Туризм жана мейманкана иштетүү

Даярдоо багыты :

Мейманкана иши

Квалификациясы:

Мейманкана иши боюнча менеджер

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Oкууга өтүү сынактары :

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана төлөө формасы :

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү :

Азыркы учурда туризм Кыргыз Республикасынын түптөлүп келе жаткан рыноктук экономикасынын жаңы бир тармагы болуп саналат. Укмуштуудай кооз тоолуу табият жана кыргыз элинин маданий байлыгы өлкөбүздүн өкмөтүнүн экономикалык жактан бутка туруу жана өнүгүү саясатында туризмдин маанилүү жана интегралдуу аспект катары каралуусуна себеп болууда. Бирок дүйнөлүк практика жана ата мекендик тажрыйба көргөзгөндөй, атайын даярдалган адистер менен тиешелүү инфраструктура жетишсиз шарттарда туризм тармагынын туруктуу өнүгүүсү мүмкүн эмес. Башкача айтканда жеке эле табият менен маданият туризмдин туруктуу өнүгүүсүнүн факторлору боло албайт. Өткөн кылымдын 90-жылдарында, мурунку Советтер Союзу таркагандан кийин, мейманкана жана конок күтүү секторуна персонал даярдоонун илимий системасы дээрлик жокко эсе, же болбосо өтө төмөнкү деңгээлде болгон. Натыйжада, азыркы күнү да бул сектор мейли кызмат көрсөтүү чөйрөсү болсун, мейли башкаруу жаатында болсун атайын даярдалган адистерге абдан муктаж болуп турат. Жогоруда айтылгандарга байланыштуу, жогорку окуу жайлардын алдында туризм тармагын илимий жактан өнүктүрүү турат. Бул маселеге байланыштуу компетенциялар төмөндөгүлөр:

- Методологияны билүү;
- Жаңычылдыкка жөндөмдүүлүк;
- Долбоорлоштурууну , структураны иштеп чыгууну билүү;
- Ноу-хау менен иш алып баруу;
- Ишкердик аң-сезим жана ишкердүүлүк .

Рыноктук талаптарга ылайык билим берүү жана билгичтиктерди үйрөнүү:

- Техникадагы, маалыматтык технологиялардагы, бизнес кылуунун электрондук каражаттарындагы ноу-хау;
- Экономиканын туризм секторундагы ноу-хау (ийгиликтин кыймылдаткычы);
- Терең адистешүү (маркетинг, менеджмент, франчайзинг);
- Кызмат көрсөтүү системасына сереп салуу жана кайрадан долбоорлоштуруу жөндөмдүүлүгү;
- Ар түрдүү сунуштардан атаандаштыкка туруштук бере алган кызмат көрсөтүүсүнүн жаңы жолдорун ойлоп табуу;
- Жагдайлардын өзгөрүүсү шарттарында иштей билүү жөндөмдүүлүгү (мейли эволюциялык өзгөрүү болсун, мейли күтүүсүз революциялык болсун);
- Команда (топто) жана коомчулукта иштей билүү жөндөмдүүлүгү;
- Маалымат алуу жана жеткирүү жөндөмдүүлүгү.

Адистик талап кылынган чөйрө :

Туристтик кадрларды даярдоо менен алектенген жогорку окуу жайлар жана илимий изилдөө институттары; туристтик лицейлер жана колледждер; маркетингдик жана консалтингдик уюмдар; туристтик тармак менен байланышкан мамлекеттик органдар; жергиликтүү бийлик органдары; өзгөчө корголуучу табигый аймактар (ООПТ); саякат уюштуруу ишканалары (туроператорлор) жана турагенттиктер; туристтерди жайгаштыруу жайлары (курорттор, мейманканалар, мотелдер, кемпингдер, боз үй айылдары, жайкы лагерлер, пансионаттар, эс алуу үйлөрү, балдардын ден соолугун чыңдоочу борборлор); авиаагенттиктер; авиакомпаниялар; аэропорттор; туристтик-экскурсиялык бюролор; туристтик-маалыматтык борборлор; котормо агенттиктери; транспорттук ишканалар; сувенир өндүрүүчү ишканалар; туризм чөйрөсүндөгү жеке ишкерлик; эл аралык уюмдар; соода жана ортомчулук ишканалары; туризм чөйрөсүндөгү трансулуттук компаниялар; өз кызматкерлеринин бош убактыларын жана эс алууларын уюштуруу менен алектенген банк жана финансылык институттардын бөлүмдөрү ж.б.у.с.