Философия

Даярдоо багыты :

Философия

Квалификациясы:

Философ

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы

Күндүзгү

Oкууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү:

Философия адистиги коомдун жана адамдын ойдогудай жашап-өнүгүшү үчүн алмаштырылгыс мааниге ээ. Ар бир билимдүү, маданияттуу адам философия жаатында кенен жана терең ой-түшүнүк алып, курчаган дүйнөдөгү өз ордун акыл-эске негиздеп аныкташка умтулат. Философия адистигине ээ болгон адам окуучуларга, студенттерге сабак берет, тарбиялайт. Философ-адис азыркы коомдун, адамзаттын тынчын алган маселелерди изилдейт. Дүйнөлүк жана улуттук философиялык мурасты иликтеп үйрөнүш керек. Буга философия адистиги жол ачат. Адам иш-аракетинин кайсы тармагы болбосун, бардык жерде ойлонулган, иштелип чыккан методология зарыл. Ойломдун, акыл-эстин теориясы катары философия ар кандай уюмда, мекемеде методология маселелерин чечкенге кызмат кылат. Дегеле адам коомунда акыл-эсти, ыйман-пейилди, маданиятты жогорку деңгээлде кармап, сактап туруш үчүн философиялык ой-түшүнүк аба-суудай керек. Адамдын адамдыгы, элдин элдиги философия аркылуу айгинеленет. Ошондуктан философия адистигин алуу коом үчүн, эл үчүн өзгөчө баалуу эмгек кылганга мүмкүндүк берет.

Адистик талап кылынган чөйрө :

•  Мамлекеттик жана жеке менчик окуу жайларда, ЖОЖдордо мугалим ;

•  илимий изилдөө борборлорунда изилдөөчү;

•  административдик аппараттарда адис;

•  коомдук, саясий, маданий окуяларды талдоочу, байкоочу жана серепчи;

•  маданий мекемелерде кызматкер;

•  мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдарда адис;

•  гуманитардык маселелер боюнча эксперт.ж.б. катары иштөөсүнө жеткиликтүү талап бар.