Экономика

Даярдоо багыты :

Экономика

Квалификациясы:

Экономист

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Oкууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү :

Магистратура программасы бакалавр жана жогорку билими бар билими ??? адистердин билим деңгээлин жогорулатуу, рынок экономикасы шарттарында чарбалык субъекттердин иш-аракеттерин пландоодо жана башкарууда маселелерди чечүү жана сын ой-жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган.

Уникалдуулугу

•  Магистратура программасында окуган магистр студенттер теоретикалык билимин тереӊдетип, илимий-изилдөө иштерин алып баруу жөндөмдүүлүктөрүнө ээ болушат.

•  Сабактар Кыргызстан, Түркия жана башка чет өлкөлөрдөн келген окутуучулар тарабынан берилет.

•  Магистратура программасында окуган магистр студенттер Кыргызстан жана Түркиянын дипломдорун алууга мүмкүнчүлүк алышат.

Адистик талап кылынган чөйрө :

«Экономика» багыты боюнча магистр-бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик иш-аракетинин колдонуу чөйрөлөрү:

- Ишканаларда финансылык-экономикалык ишмердүүлүк;

- Экономикалык жана финансылык аналитика, консалтинг, финансылык көзөмөл жана салыктар;

- Рыноктордун анализи, инвестициялык жана инновациялык ишмердүүлүк;

- Тышкы экономикалык ишмердүүлүк;

- Өздүк бизнести уюштуруу;

- Экономика багытында илимий-изилдөө жана педагогикалык ишмердүүлүк.

«Экономика» багыты боюнча магистр-бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишинин объекттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- билим берүү мекемелеринде;
- илимий-изилдөө институттарында;
- мамлекеттик мекемелерде;
- жеке сектордо.