Эл аралык мамилелер

Даярдоо багыты :

Эл аралык мамилелер

Квалификациясы:

Эл аралык мамилелер боюнча адис

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

Күндүзгү

Oкууга ɵтүү сынактары:

“Манас” университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тɵлɵɵ формасы:

Окуу акысыз

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү :

«Эл аралык мамилелер» - мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты изилдөөчү, кененирээк мааниде болсо бүтүндөй эл аралык системаны анализдөөчү дисциплина. Бул дисциплина эл аралык саясат, экономика, тарых, укук жана социология тармактарындагы аспекттерди айкалыштырган көп тараптуу дисциплина болуп саналат. Дисциплинанын негизги тармактары арасында, эл аралык мамилелердин теорияларынан тышкары эл аралык жана салыштырмалуу саясат, эл аралык экономикалык саясат, эл аралык уюмдар, эл аралык укук жана эл аралык коопсуздук тармактары орун алат. Бүгүнкү күндө эл аралык мамилелер мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты гана эмес, ошондой эле ар түрдүү эл аралык уюмдардын, эл аралык компаниялардын, транснационалдык субъекттердин жана жеке адамдардын ортосундагы мамилелерди да камтыйт. Ошентип, эл аралык мамилелердин субъекттеринин ортосундагы мамилелер бир кыйла татаалдашып, бүткүл эл аралык система дагы динамикалуу түрдө өнүгүүдө.

«Эл аралык мамилелер» багытындагы магистратура программасы студенттерге дүйнөлүк саясатты үйрөнүүгө жана талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүү менен бирге, эл аралык мамилелердин улуттук, регионалдык жана глобалдуу аспекттери боюнча маалымат алуу мүмкүнчүлүктөрүн берет. Ошондой эле программа алкагында эл аралык мамилелердин ар кандай динамикалары жөнүндө терең маалымат алууга жана актуалдуу көйгөйлөрдү талдоого өзгөчө көңүл бурулат. Бул актуалдуу маселелер арасында терроризм жана эл аралык коопсуздук, глобалдашкан соода тармагы жана глобалдык финансылык иш-аракеттер, көп улуттуу фирмалардын көбөйүшү, адам укуктары, жарандык коомдун өнүгүшү жана башка маселелер бар. Кыскача айтканда дүйнөлүк аренада болуп жаткан бул процесстер эл аралык мамилелер дисциплинасына өзгөчө маани берүү керектигин көрсөттү.

Программанын негизги максаттары:

•  Эл аралык мамилелердин негизги акторлорунун ортосундагы байланышты, тышкы саясат, эл аралык коопсуздук жана экономика жаатында чечим кабыл алуу процесстерин изилдөөдө жана анализдөөдө эксперттердин билим сапатын жогорулатуу;

•  Эл аралык мамилелер багытында квалификациялуу адистерди даярдоо;

•  Илимий булактарга таянуу менен айлана-чөйрөбүздө болуп жаткан процесстерди түшүнгөн, мамлекетибиздин стратегиялык багыт алууларына салым кошкон жана бул багыттарды башкара алган лидерлерди даярдоо;

•  Улуттук же эл аралык деңгээлде биргелешип иштөөнүн негизинде Кыргызстанда илим, билим жана маданияттын өнүгүүсүнө салым кошуу болуп саналат.

Адистик талап кылынган чөйрө :

Динамикалык түрдө өнүгүп келе жаткан эл аралык арена дүйнөлүк саясаттын, эл аралык экономикалык саясаттын, тышкы саясат жана эл аралык коопсуздуктун, эл аралык кызматташтыктын өзгөчөлүктөрүн билген адистерге муктаждыгы бар. «Эл аралык мамилелер» багытында магистратура мамлекеттик мекемелерде, жеке секторлордо, эл аралык мекемелерде жана бейөкмөт уюмдарда иштегиси келген адистердин билим деңгээлин тереңдетүүгө багытталган. Ошентип, «Эл аралык мамилелер » багытында магистратура программасынын окуу процессинде алган билим менен бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик башкаруу органдарында, эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар жана бизнес компаниялар сыяктуу ар түрдүү чөйрөлөрдө, ошондой эле аналитикалык жана илимий изилдөө тармактарында иштөөгө, Кыргызстандын жана чет өлкөлөрдүн каалаган ЖОЖдорунда окуусун улантууга мүмкүнчүлүк берилет. Магистратура программасы студенттерди глобалдашуу процессинде эл аралык мамилелердин улуттук, регионалдык жана глобалдуу аспекттери менен актуалдуу маселелер боюнча маалымат алышын камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошентип, бүтүрүүчүлөр билимге умтулуу, билимди өндүрүү, өркүндөтүп-өөрчүтүү жана иш жүзүнө ашыруу менен өз өлкөлөрүнүн өнүгүп-өркүндөшүнө өз салымын кошо алышат.