Өсүмдүк коргоо

Адистик:

Агрономия (« Өсүмдүк коргоо »)

Квалификациясы:

Агроном

Окуу мөөнөтү:

2 жыл

Окуу формасы:

күндүзгү

Oкууга ɵтүү сынактары:

Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин кабыл алуу сынагы "

Окуунун баасы жана төлөө формасы:

Акысыз негизде

 

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана өзгөчөлүгү:

Бул адистик уникалдуу, себеби Кыргызстанда жалгыз гана ушул бөлүм азыркы муундун магистрлерин - ф итопатологдорун, энтомологдорун, нематологдорун, гербологдорун же жалпы айтканда өсүмдүк дарыгерлерин даярдайт. Алар өсүмдүктүн илдеттерин, зыянкечтерин диагностикалап жана аныктап, аларды дарылоо жана коргоо чараларын иштеп чыгат.

Заманбап илимий жабдууларды жана технологияларды пайдалануу менен өсүмдүктөрдүн дарыгерлери өсүмдүктөрдүн дарттарынын сырын ачып., кантип зыяндуу организмдер, туура эмес азыктандыруу жана терс экологиялык шарттар өсүмдүктөрдү жабыркатат тургандыгын ачыктайт. Алар өсүмдүктөр жана алардын козгогучтары ортосундагы мамилелерди биологиялык уюмдун бардык баскычтарында : молекулалардан баштап экосистемадагы популяцияга чейин изилдейт

Бул адистер зыянкечтер, илдеттер жана отоо чөптөр менен күрөшүү үчүн жаңы жана инновациялык ыкмаларды иштеп чыгат. Зыянкечтерге, илдеттерге каршы күрөшүүдө өндүрүүчүлөр үчүн экономикалык жактан натыйжалуу, айлана-чөйрө жана керектөөчүлөр үчүн коопсуз жана зыянсыз болгон коргоо иш-чараларын сунуш кылат. Башка адистер, мисалы селекционерлер, өсүмдүк өстүрүүчүлөр, топурак таануучулар менен бирдикте өсүмдүк дарыгерлери күчтүү экономиканы өнүктүрүүгө, коопсуз тамак-аш өндүрүү, айлана-чөйрөнүн, жер кыртышынын жана суу ресурстарын тазалыгын коргоо, жана калктын ден соолугун сактоону камсыздоого салым кошот.

Илдетке чыдамкай өсүмдүктөрдүн сортторун, биологиялык коргоо каражаттарын өндүрүү үчүн микрорганизмдердин жаңы штаммдарын иштеп чыгууга катышат, ошондой эле, айыл чарба өндүрүш калдыктарын кайра иштетүү ыкмаларын иштеп чыгат.

Ошондой эле б ул адистикке ээ болгондор агроэкосистемалардын фитосанитардык абалын алдын ала божомолдоо жана баалоо, карантиндик обьектерди диагностикалоо, бажыда жана чек арада сырттан келген өсүмдүк азык түлүктөрүн көзөмөлдөн өткөрүү, зыянкечтерден жана илдеттерден өсүмдүктү коргоо чараларын иштеп чыгуу боюнча кесиптик иштерди аткаруу менен, өлкөнүн агрардык экономикасынын өнүгушүнө жана жаратылыштын генетикалык байлыктарын сактоодо, көбөйтүүдө өз салымын кошот.

 

Адистикти колдонуу аймагы (кайсы жерлерде колдонулат, жумушка орношсо болот ):

Дүйнөлүк айлана-чөйрөнүн сапатына, жогорку сапаттуу тамак-ашка, табыгый булаларга, кооздоочу өсүмдүктөргө суроо-талаптын өсүшү фитопатологдорго, энтомологдорго, нематологдорго жана гербологдорго көптөгөн жумушка орношуу мүмкүнчүктөрүн сунуштайт. Бул адистерге көп учурда айыл чарба тармагындагы мамлекеттик, коммерциялык эмес мекемелер жана ишканалар муктаж, аларды туруктуу же кенеш берүүчү кызматтарга чакырышат .

Өсүмдүк дарыгерлери төмөнкү мамлекеттик мекемелерде иштей алышат:

Колледждер жана жогорку окуу жайлары (илимий кызматкер, мугалим жана консультант ); айыл чарба консалтинг компаниялары; өсүмдүктөрдү коргоо мамлекеттик департаменти, мамлекеттик карантиндик жана фитосанитрадык текшерүү кызматы, карантин, бажы жана чек арададагы сертификация кызматында фитосанитардык эксперттер катары, агрохимиялык компаниялар,

үрөнчүлүк компаниялары, ткандарды өстүрүүчү лабораториялар, диагностикалык лабораториялар, эл аралык айыл чарба изилдөө борборлору;

ботаникалык бакчалар жана дендрарийлер; биотехнология компаниялар; биологиялык коргоо компаниялары; курчап турган чөйрөнү коргоо агенттиги;

республикалык, областтык, райондук деңгээлдеги биологиялык коргоо каражаттарын чыгаруучу биофабрикаларда жана өндүрүштөрдө технолог – инженер , бөлүм башчысы катары; и лимий изилдөө мекемелернинде илимий кызматкер катары.

Жекече кызмат берүүлөр: питомниктерди, бактарды жана парктарды тейлөө; мамлекеттик саясатты уюштурууда; газон чөп жана кооздук жаратуу ишканаларды тейлөө; айыл чарба кызматы; токой кызматы; курчап турган чөйрөнү коргоо жана патенттөө айыл чарба ишканалар.