БүтүрүүчүлөрИлимий журналдарИлимий изилдөөлөрАлмашуу программасы

Университетибиздин 2016-2017-окуу жылынын семинарлар программасы

УНИВЕРСИТЕТИБИЗДИН 16-17-ОКУУ ЖЫЛЫНЫН КҮЗГҮ СЕМЕСТРИНЕ ТААНДЫК СЕМИНАРЛАРДЫН ПРОГРАММАСЫ

 

Факультет/
Жогорку мектеп/
Институт
Бөлүмү Баяндамачы

Темасы

Күнү Сааты Дареги
Гуманитардык Факультет Философия
бөлүмү
Проф.Др. Жамгырбек Бөкөшов Философия
жана
практика
11/11/16 16.00 Экон. Жана Баш. Факуль. Имараты,
- 229 Семинар Бөлмөсү
Гуманитардык Факультет Философия
бөлүмү
Алтынай Садырбек Кызы Лейбниц:
өлгөнүнө
300 жыл: монадология
11/14/16 16.00 Экон. Жана Баш. Факуль. Имараты,
- 229 Семинар Бөлмөсү
Гуманитардык Факультет Философия
бөлүмү
Доц.М.А.Др. Хакан Жошар Философия
жана дин
11/21/16 16.00 Экон. Жана Баш. Факуль. Имараты,
- 229 Семинар Бөлмөсү
Гуманитардык Факультет Философия
бөлүмү
Доц.Др. Нурзак Асанбеков Теңирилик:
философиябы,
динби?
12/5/16 16.00 Экон. Жана Баш. Факуль. Имараты,
- 229 Семинар Бөлмөсү
Гуманитардык Факультет Философия бөлүмү Проф.Др. Замира Дербишева Тил жана
философия
12/19/16 16.00 Экон. Жана Баш. Факуль. Имараты,
- 229 Семинар Бөлмөсү
Табигый
Илимдер Факультети
Биология
бөлүмү
Доц.Др. Кадырбай Чекиров Жаныбарлардын генетикалык
ресурстарын
сактоо жана
сарамжалдуу
пайдалануу
проблемалары
10/20/16 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты,
-222 Дарскана
Табигый
Илимдер Факультети
Биология
бөлүмү
Доц.М.А.Др. Зеки Североглу Өсүмдүктөрдүн
көп кездешүүчү оорулары
11/17/16 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты,
-222 Дарскана
Табигый
Илимдер Факультети
Биология
бөлүмү
Доц.Др. Салкын Бейшеналиева Стресс. Стресстин
түрлөрү жана
биологиялык
мааниси
12/15/16 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты,
-222 Дарскана
Табигый
Илимдер Факультети
Колдонмо мат.
жана инф., Математика
бөлүмү
Проф.Др. Авыт Асанов Волтерранын 2- түрдөгү
интегралдык
тендемесин
жалпыланган
трапеция методу
менен жакындаштырып чыгаруу
10/27/16 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты,
-221 Дарскана
Табигый
Илимдер Факультети
Колдонмо мат.
жана инф., Математика
бөлүмү
Проф.Др. Асан Өмүралиев Көп өлчөмдүү
четтик катмар функциялар парабола
тибиндеги теңдемелерде
11/10/16 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты,
-221 Дарскана
Табигый
Илимдер Факультети
Колдонмо мат.
жана инф., Математика
бөлүмү
Проф.Др. Асылбек Чекеев Бир калыпта үзгүлтүксүз функциялардын
нөл-
көптүктөрүндөгү ультрафильтрлер боюнча толуктугу
11/17/16 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты,
-221 Дарскана
Табигый
Илимдер Факультети
Колдонмо мат.
жана инф., Математика
бөлүмү
Проф.Др. Фахреддин Абдуллаев Экстремалдык полиномдордун аппроксомативдик касиеттери 11/24/16 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты,
-221 Дарскана
Табигый
Илимдер Факультети
Колдонмо мат.
жана инф., Математика
бөлүмү
Проф.Др. Бактыбай Аблабеков Псевдо-гиперболалык тендеме үчүн бир тескери маселенин чыгарылышынын жакындыгы 12/1/16 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты,
-221 Дарскана
Табигый
Илимдер Факультети
Колдонмо мат.
жана инф., Математика
бөлүмү
Проф.Др. Аскарбек Саадабаев Сингулярдуу козголгон тендеменин чыгарылышынан критикалык
учурда
пределге өтүү
12/8/16 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты,
-221 Дарскана
Табигый
Илимдер Факультети
Колдонмо мат.
жана инф., Математика
бөлүмү
Доц.Др. Айхан Тутар Лоренц мейкиндигинде L3 тоголок ийрилик тилкесинин мүнөздөмөсү 12/15/16 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты,
-221 Дарскана
Табигый
Илимдер Факультети
Колдонмо мат.
жана инф., Математика
бөлүмү
Доц.Др. Асан Байзаков Айрым туундулуу дифференциaлдык тендемелер жана
интегро – дифференциaлдык теңдемелердин
баштапкы масeлесинин чыгарымдуулугу
12/22/16 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты,
-221 Дарскана
Көркөм
Өнөр
Факультети
Живопись
бөлүмү
Проф.Др. Мехмет Башбуг Түрк живописинде
портрет
11/3/16 16:00 Көркөм Өнөр Факультетинин Имараты 4- Дарскана
Көркөм
Өнөр
Факультети
Живопись
бөлүмү
Доц.Др. Абдуллах Карачаг Түрк маданиятында
жыгач усталыгы
11/10/16 10:45 Көркөм Өнөр Факультетинин Имараты 4- Дарскана
Көркөм
Өнөр
Факультети
Живопись
бөлүмү
Ага Окутуучу Асангул Байгазиев Живопись 11/17/16 10:00 Көркөм Өнөр Факультетинин Имараты 4- Дарскана

Көркөм
Өнөр
Факультети

Живопись
бөлүмү
Ага Окутуучу Бекир Кабакчы Кыргыз кийиз өнөрүндө композиция
түрлөрү
12/2/16 9:00 Көркөм Өнөр Факультетинин Имараты 4- Дарскана
Көркөм
Өнөр
Факультети
Графика
бөлүмү
Ага Окутуучу Үмит Дикмен Иллюстрациянын
үстүндө талдоо
11/28/16 10:00 Ректораттын Имараты
Көркөм
Өнөр
Факультети
Графика
бөлүмү
Доц. Др. Сүйүнбек Мурзахметов Дипломдук ишти даярдоодо
композиция
сабагы.
(Живопись жана
графика
бөлүмдөрүндө).
12/16/16 13:00 Көркөм Өнөр Факультетинин Имараты 4- Дарскана
Көркөм
Өнөр
Факультети
Музыкалык
өнөр бөлүмү
Ага Окутуучу Гөкхан Усал Түрк музыкалык
аспаптары
10/21/16 10:00 Көркөм Өнөр Факультетинин Имараты концерт залы
Көркөм
Өнөр
Факультети
Музыкалык
өнөр бөлүмү
Ага Окутуучу Карагул Тиленчиев Кыргызстандагы
хор жанрынын өнүгүшү
11/4/16 9:00 Көркөм Өнөр Факультетинин Имараты концерт залы
Көркөм
Өнөр
Факультети
Музыкалык
өнөр бөлүмү
Ага Окутуучу Рысбек Жумакунов Элдик аспаптардан түзүлгөн ансамблдердин бүгүнкү абалы» (кыргыз эл аспаптарынын мисалында) 12/23/16 10:00 Көркөм Өнөр Факультетинин Имараты концерт залы
Көркөм
Өнөр
Факультети
Театралдык
өнөр бөлүмү
Ага Окутуучу Жумакүл Жумалиева Манас, поэзия боюнча иштөө 10/27/16 16:00 Коммуникация Факультетинин имараты, 001- Дарскана
Көркөм Өнөр Факультети Театралдык
өнөр бөлүмү
Ага Окутуучу Себахаттин Сиврикая Түрк театрында
айыл жашоосунун чагылдырылышы
11/14/16 10:00 Көркөм Өнөр Факультетинин Имараты концерт залы
Көркөм Өнөр Факультети Театралдык
өнөр бөлүмү
Ага Окутуучу Калича Сейдалиева «Манас» эпосунда
кошок айтуу,
Ч. Айтматов «Чынгызхандын
ак булуту»
чыгармасын
көркөм окуу
11/22/16 16:00 Коммуникация Факультетинин имараты, 001- Дарскана
Көркөм Өнөр Факультети Театралдык
өнөр бөлүмү
Ага Окутуучу Шамиль Дыйканбаев Бүгүнкү күндөгү
К. С.
Станиславскийдин “Этикасы”
12/9/16 13:30 Коммуникация Факультетинин имараты, 001- Дарскана
Экономика
жана
Башкаруу Факультети
Экономика
бөлүмү
Доц.М.А.Др. Жунус Ганиев Дордой жана Кумтөрдүн Кыргызстан экономикасындагы
орду
12/22/16 16:15 Эк. жана Баш. Факультетинин имараты, А-201зал
Экономика
жана
Башкаруу Факультети
Менеджмент
бөлүмү
Доц.М.А.Др. Эмин Юрекли Эл аралык
бухгалтердик эсеп стандарттарын колдонуусунда таасир этүүчү жагдайлар
12/6/16 16:15 Эк. жана Баш. Факультетинин имараты, А-201зал
Теология Факультети Дин Билимдери бөлүмү Проф.Др. Мустафа Көйлү Учурубузда дүйнөдөгү
диний билим
берүү саясаты
11/9/16   Касым Тыныстанов конф залы
Теология Факультети Дин Билимдери бөлүмү Тышкы Иштер Минис. Өкүлү Диний
экстремизм жана терроризм
11/30/16   Касым Тыныстанов конф залы
Теология Факультети Ислам билимдери бөлүмү Проф.Др. Мустафа Чакмаклыоглу Мавляна боюнча
руханий тарбия
12/21/16   Касым Тыныстанов конф залы
Коммуникация Факультети Журнали-
стика бөлүмү
Журналист, Жазуучу Кубан Мамбетов Үркүн
окуяларынын 100 жылдыгына карата:
“1916-жылдагы кандуу
көтөрүлүш”
аттуу китебинин
бет ачары
12/14/16 13:30 Коммуникация Факультетинин кино залы
Коммуникация Факультети Журнали-
стика бөлүмү
Ага Окут. Др. Бакыт Орунбеков
Доц.М.А.Др. Гөкче Югуртчу
Ага Окут. Др. Гулзада Станалиева
Доц.М.А.Др. Эрдоган Акман
Кенже Ил.Кызм Венара Нарынова
Кенже Ил.Кызм Ниязи Айхан
Кенже Ил.Кызм Топчугул Нармаматова
“Бүткүл дүйнөлүк журналистиканын
тарыхы” котормо –китебинин
бет ачары
12/21/16 13:30 Коммуникация Факультетинин кино залы
Коммуникация Факультети Журнали-
стика бөлүмү
Ага Окут. Др. Бакыт Орунбеков
Доц.М.А.Др. Гөкче Югуртчу
Ага Окут. Др. Гулзада Станалиева
Доц.М.А.Др. Эрдоган Акман
Журналистиканы окутуунун
актуалдуу маселелери”
тегерек үстөл
1/20/17 13.30 Коммуникация Факультетинин имараты, 216-Дарскана
Коммуникация Факультети Коом менен байланыш
жана
реклама
бөлүмү
Коом Менен Байланыш Жана Реклама Жана Радио, Тв Жана Кино Бөлүмдөрү Коммуникация факультетинин
студенттери тарабынан даярдалган
анимациялык фильмдердин
галасы жана
маек.
12/14/16 14:00 Коммуникация Факультетинин кино залы
Коммуникация Факультети Коом менен байланыш
жана
реклама бөлүмү
Дарика Асылбашева, “Asylbashev Creative” Агенттигинин Директору Кыргызстанда
иш-чараны
башкаруу кандай жасалат?
Дүйнөлүк
көчмөндөр
оюну мисалында» аталышындагы
семинар
12/13/16 13:30 Коммуникация Факультетинин имараты, 203-Дарскана
Коммуникация Факультети Коом менен байланыш
жана
реклама бөлүмү
Кенже Ил.Кызм. Меерим Артышева Коом менен байланыш жана реклама кесипине байланыштуу
кино көрсөтүү
(эки жумада бир)
11/1/16 16:00 Коммуникация Факультетинин кино залы
Коммуникация Факультети Радио, ТВ
жана кино
бөлүмү
Доц.Др. Молдосейит Мамбетакунов Окуялар, иш кагаздар,
адамдар” даректүү
тасмасынын галасы
жана маек
10/17/16 15:00 Коммуникация Факультетинин кино залы
Коммуникация Факультети Радио, ТВ
жана кино
бөлүмү
Др. Hersh Chadha Космоско
жөнөтүгөн
гүлдөрдүн
сүрөтү”
тасмасын
көрсөтүү
жана маек
10/31/16 16:00  
Коммуникация Факультети Радио, ТВ
жана кино
бөлүмү
Ага Окутуучу Бекболот Айдарбеков Менин стилим, Чынгыз Айтматов” тасмасын
көрсөтүү
жана маек
12/7/16 13:30 Коммуникация Факультетинин кино залы
Коммуникация Факультети Радио, ТВ
жана кино
бөлүмү
Ага Окутуучу Каныбек Омуркулов Студенттердин өрнөктүү анимациялык
тасмалардын көрсөтүү
жана маек
12/14/16 14:00 Коммуникация Факультетинин кино залы
Инженердик Факультет Компьютер инженериясы Проф.Др. Улан Бримкулов, Ага Окутуучу Касым Барыктабасов Орто-Азияда э-өкмөттүн
өнүгүшү.
Ийгиликтүү тажрыйбалар,
проблемалар
жана сабактар
1/4/17 10.00 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Компьютер инженериясы Тилек Майтыков Университеттин
веб сайтын
иштетип чыгуу,
койгойлор,
учурдагы абал
1/4/17 13.00 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Компьютер инженериясы Гөксу Зекийе Өзен Уйку фазаларын
анализдѳѳ
методдору
1/4/17 15.30 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Компьютер инженериясы Бахориддин Душабаев Дүйнөлүк
көчмөндөр
оюндары 16
мобилдик программасы
1/5/17 10.00 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Компьютер инженериясы Доц.Др. Замиргүл Казакбаева, Махабат Кулмырзаева Маалымат технологияларын пайдаланып үч
өлчөмдүү
компьютердик
графиканы
үйрөтүү
1/5/17 13.00 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Компьютер инженериясы Ага Окутуучу М. Селим Элмалы, Ага Окутуучу Мехмет Карадениз КТМҮ үчүн
санарип
электроника лабораториясы
1/5/17 15.30 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Экологиялык инженерия Болотхан Райапов Кеӊ иштетүү
жатактарын
таза суу менен
камсыздоо көйгөйлөрү
10/10/16 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Экологиялык инженерия Проф.Др. Канатбек Кожобаев Нарын шаарынын таштанды сууларынын
Нарын дарыясына
болгон таасирин баалоо
10/24/16 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Экологиялык инженерия Др. Нурзат Тотубаева Экомониторинг программасынын
долбоору
11/14/16 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Экологиялык инженерия Жумакадыр Карамолдоев Кыргыз
айcанагынын геоэкология, организм жана
чөйрө
сабактарында
өтүү мүмкүнчүлүктөрү
11/21/16 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Экологиялык инженерия Проф.Др. Зарлык Маймеков , Ил. Адис Нурзат Шайкиева Алтын, алуу технологиялары жана экологиялык көйгөйлөрү 12/12/16 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Экологиялык инженерия Доц.Др. Кубат Баканов Өнөр жай агынды сууларын мүнөздүү флотациялык ыкмалар менен тазалоо 12/19/16 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Тамак-аш инженериясы Доц.Др. Анарсейит Дейдиев Келечектеги тамак-аш: жаңы технологиялар 12/1/16 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Тамак-аш инженериясы Доц.Др. Нурудин Кыдыралиев Козу карындардан уулануулар 12/29/16 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Тамак-аш инженериясы Др. Жамиля Сманалиева Кыргызстандын жангак токойлорундагы жапайы жер-жемиштердин тамак-аш баалуулугун
изилдөө
1/13/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Химиялык инженериясы Проф.Др. Селахаттин Гүлтекин Термо-
динамиканын инженердик билим берүүдөгү мааниси
10/27/16 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Химиялык инженериясы Проф.Др. Селахаттин Гүлтекин Инженердик билим берүү кандай болуу керек 12/22/16 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Химиялык инженериясы Проф.Др. Осман Туткун Суулуу эритмелерден кобальт иондорун кармаган
аликвоттун
полимер
мембранала-рынантандалып экстракцияланышы жана бөлүнүшү
1/12/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Ветеринария Факультети Ветеринария Доц.Др. Эртан Оруч Талаа шартында мал сою жана макроскоптук диагноз 12/7/16 15.30 Ветеринария Факультетинин Имараты 1-Дарскана
Ветеринария Факультети Ветеринария Проф.Др. Мурат Кибар Иттерде экокардио-графиялык изилдөө
методдору
12/14/16 15.30 Ветеринария Факультетинин Имараты 1-Дарскана
Айыл Чарба Факультети Мѳмѳ-жемиш
жана талаа ѳсүмдүктѳрү
Проф.Др. Мустафа Паксой Түркияда Жашылча Өстүрүүдөгү Жаңылыктар 12/1/16 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Айыл Чарба Факультети Мѳмѳ-жемиш
жана талаа ѳсүмдүктѳрү
Проф.Др. Али Ирфан Илбаш Которуп Тигүү Жана Чанактуу Өсүмдүктөрдүн Пайдасы 12/29/16 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Айыл Чарба Факультети Ѳсүмдүктѳрдү
коргоо
Проф.Др. Тинатин Дөөлөт-келдиева Туруктуу Айыл –Чарба Өнүктүрүүдө Биотехно-
логиялык Ыкмалакр
12/15/16 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Дене Тарбия
жана Спорт Жогорку
Мектеби
Дене тарбия
жана спорт
мугалими
бөлүмү
Ага Окутуучу Др. Анаркан Касмалиева Адаптивдик дене-тарбия:
“Көзү начар
көргөн жана
азиз адамдардын жеңил
атлетикасы”
11/15/16 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тарбия
жана Спорт Жогорку
Мектеби
Дене тарбия
жана спорт
мугалими бөлүмү
Ага Окутуучу Арина Казакбаева Допинг 12/20/16 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тарбия
жана Спорт Жогорку
Мектеби
Дене тарбия
жана спорт
мугалими бөлүмү
Проф.Др. Канат Джанузаков Спорт жана
илимий изилдөө иштеринин
мааниси
1/17/17 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тарбия
жана Спорт Жогорку
Мектеби
Машыктыру-учуларды
даярдоо бөлүмү
Доц.М.А.Др. Сердар Гери Туркиянын билим берүү системасында
дене тарбия
жана спорт
12/13/16 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тарбия
жана Спорт Жогорку
Мектеби
Машыктыру-учуларды даярдоо бөлүмү Ага Окутуучу Др. Тахмира Сабралиева Балдардын жана өспүрүмдөрдүн вегетативтик системаларынын өзгөчөлүгү 1/10/17 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Туризм жана Мейманкана Иштетүү
Жогорку
Мектеби
Туризм жана мейманкана иши Доц.Др. Барыш Эрдем Туркия жана Кыргызстанда коноктоо индустриясынын салыштырмалуу анализи 11/30/16 16:00 Башкы имарат жыйын залы
Туризм жана Мейманкана Иштетүү
Жогорку
Мектеби
Туризм жана мейманкана иши Ага Окутуучу Кымбат Асанова Мейманканаларда классификация системасы: Кыргызстандагы учурдагы абал 12/21/16 16:00 Башкы имарат жыйын залы
Туризм жана Мейманкана Иштетүү
Жогорку
Мектеби
Саякат иши жана гид кызматы Доц.М.А.Др. Бакыт Турдумамбетов Кыргызстанда туризм тармагындагы жалпы көйгөйлөр 12/7/16 16:00 Башкы имарат жыйын залы
Туризм жана Мейманкана Иштетүү
Жогорку
Мектеби
Ресторан иши жана кулинардык өнөр Ага Окутуучу Сапаргуль Турдубекова Туркия жана Кыргызстандагы коомдук тамактануу ишканаларын салыштыруу анализи 12/14/16 16:00 Башкы имарат жыйын залы
Кесиптик
Жогорку
Мектеби
Офис менедж. жана жетекч. жардамчысы Доц.Др. Бүлент Байрактар Офис
менеджмент
жана жетекчинин жардамчысы программаасында окуган даярдоо курсунун студенттерине тааныштыруу семинары
10/19/16 10:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик
Жогорку
Мектеби
Офис менедж. жана жетекч. жардамчысы Др. Рухидин Асанов Убакытты башкаруу 12/7/16 15:30 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик
Жогорку
Мектеби
Офис менедж. жана жетекч. жардамчысы Др. Махмут Вурал Кыргызстандагы Е-соода 12/14/16 15:30 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик
Жогорку
Мектеби
Курулуш технологиясы Доц.М.А.Др. Тахир Гөнен, Др.Гулмира Ажыгулова Курулуш программасында окуган даярдоо курсунун студенттерине тааныштыруу семинары 11/2/16 10:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик
Жогорку
Мектеби
Курулуш технологиясы Доц.Др. Каданбай Бактыгулов Техникалык сабактардын кыргыз тилинде окутуунун көйгөйлөрү 11/30/16 15:30 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик
Жогорку
Мектеби
Бухгалтердик эсеп жана салык салуу Др. Махмут Вурал Бухгалтурдик
эсеп программасында окуган даярдоо курсунун студенттерине тааныштыруу семинары
10/26/16 13:30 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик
Жогорку Мектеби
Авто унааларды оңдоо жана тейлөө Ага Окутуучу Мехмет Рүштү Чифтчи Авто унааны тейлөө жана
оңдоо программасында окуган даярдоо курсунун студенттерине тааныштыруу семинары
11/9/16 11:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик
Жогорку
Мектеби
Маркетинг Ага Окутуучу Гулнара Карадениз, Ага Окутуучу Дурмуш Билге Аккуш Маркетинг программасында окуган даярдоо курсунун студенттерине тааныштыруу семинары 11/16/16 13:30 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик
Жогорку
Мектеби
Мект.
жашына чейинки балдарды тарбиялоо
Ага Окутуучу Сание Учкач Мектепке
чейинки
балдарды тарбиялоо программасында окуган даярдоо курсунун студенттерине тааныштыруу семинары
11/23/16 11:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик
Жогорку
Мектеби
Туризм жана мейманкана иштетүү Ага Окутуучу Мухаррем Кая Туризм жана мейманкана иштетуу программасында окуган даярдоо курсунун студенттерине тааныштыруу семинары 11/25/16 14:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Коомдук
Илимдер
Институту
Социология Проф.Др. Хаяти Беширли Коомдук илимдерде изилдөө
ыкмалары
11/3/16 16:30 Экономика Жана Башкаруу Факультетинин Имараты, - 229 Семинар Бөлмөсү
Коомдук
Илимдер
Институту
Менеджмент Др. Махмут Вурал Маркетинктик багыт катары Кыргызстандагы соода-сатыктын электрондук абалы 12/8/16 16:30 Экономика Жана Башкаруу Факультетинин Имараты, - 229 Семинар Бөлмөсү
Табигый
Илимдер
Институту
Компьютер инженериясы Ага Окут.Касым Барыктабасов Орто-Азияда э-өкмөттүн өнүгүшү. Ийгиликтүү тажрыйбалар, проблемалар жана сабактар 1/4/17 10.00 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Табигый
Илимдер
Институту
Компьютер инженериясы Тилек Майтыков Университеттин веб сайтын иштетип чыгуу, кѳйгѳйлѳр, учурдагы абал 1/4/17 13.00 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Табигый
Илимдер
Институту
Компьютер инженериясы Гөксу Зекийе Озен Уйку фазаларын анализдѳѳ методдору 1/4/17 15.30 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Табигый
Илимдер
Институту
Математика Насыйкат Арзыбаева Үчүнчү түрдөгү Вольтерранын сызыктуу интегралдык теңдемелер системасынын
бир классы
12/15/16 14.00 Инженер. Факуль. Имараты, 211- Дарскана
Табигый
Илимдер
Институту
Математика Гулнара Сулейманова Cоциалдык-экономикалык процесстерде математикалык моделдөө 12/15/16 14.20 Инженер. Факуль. Имараты, 211- Дарскана
Табигый
Илимдер
Институту
Математика Кенже Илим.Кызм Бурак Огул Максимумдуу Айырма Тендемелер Системасынын Чыгарылыштары 03.11.16 14.00 Инженер. Факуль. Имараты, 211- Дарскана
Табигый
Илимдер
Институту
Математика Гүлнара Өмүрзакова Тез термелгич ядролуу
Вольтерра тибиндеги интегралдык теңдеменин асимптотикасы
12/22/16 14.00 Инженер. Факуль. Имараты, 211- Дарскана
Табигый
Илимдер
Институту
Математика Канзат Кенжебек кызы Параболалык теңдемелерди чектелген айырмалар
методу менен сандык
чыгаруу
12/22/16 15.00 Инженер. Факуль. Имараты, 211- Дарскана

УНИВЕРСИТЕТИБИЗДИН 16-17-ОКУУ ЖЫЛЫНЫН ЖАЗГЫ СЕМЕСТРИНЕ ТААНДЫК СЕМИНАРЛАРДЫН ПРОГРАММАСЫ

 

Факультет
/Жогорку мектеп/
Институт
Бөлүмү Баяндамачы Темасы Күнү Сааты Дареги
Гуманитардык Факультет Философия
бөлүмү
Проф.Др.
Осмонакун Ибраимов
Философия
жана адабият
2/2/17 16.00 Экономика Жана Башкаруу Факультетинин Имараты, - 229 Семинар Бөлмөсү
Гуманитардык Факультет Философия
бөлүмү
Ага Окутуучу
Др Бакыт Орунбеков
Философия
жана
коммуникация
2/16/17 16.00 Экономика Жана Башкаруу Факультетинин Имараты, - 229 Семинар Бөлмөсү
Гуманитардык Факультет Философия
бөлүмү
Проф.Др.
Улан
Бримкулов
Философия
жана
интернет
3/1/17 16.00 Экономика Жана Башкаруу Факультетинин Имараты, - 229 Семинар Бөлмөсү
Гуманитардык Факультет Философия
бөлүмү
Доц.Др.
Гулбүбү Курманбекова
Философия
жана
биотехнология
3/15/17 16.00 Экономика Жана Башкаруу Факультетинин Имараты, - 229 Семинар Бөлмөсү
Гуманитардык Факультет Философия
бөлүмү
Проф.Др
Жамгырбек
Бөкөшов
Хайдеггер.
Бөлүм жана
убакыт-90
3/29/17 16.00 Экономика Жана Башкаруу Факультетинин Имараты, - 229 Семинар Бөлмөсү
Табигый Илимдер Факультети Биология
бөлүмү
Доцент
Гүльнар Шаршеналиева
Синантроптук
түрлөрдүн кариотиптеринин туруктуулугу
2/16/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 222-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Биология
бөлүмү
Адис
Нуржамал Өмүрзакова
‘Топоздордун биохимиялык көрсөткүчтөрүн
изилдөө
3/16/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 222-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Биология
бөлүмү

Адис
Эльмира Табылдиева

Кыргыз кымызы
жана анын
мааниси
3/23/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 222-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Биология
бөлүмү
Доцент
Нурбек
Алдаяров
Kан
клеткаларынын салыштырмалуу морфологиясы
4/13/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 222-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Биология
бөлүмү
Доц.М.А.Др.
Илхан Доган
Кадмий элементинин өсүмдүктөрдүн анатомиясына жана физиологиясына тийгизген таасири’ 4/27/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 222-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Биология
бөлүмү
Доц.Др.
Назгүл Иманбердиева
Өсүмдүктөрдүн экологиялык абалдарына
ылайык түр
өзгөрүүлөрү
5/11/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 222-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Биология
бөлүмү
Доц.Др.
Гүлбүбү Курманбекова
Биотехнологиянын жана биологиянын азыркы учурдагы проблемалары 5/18/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 222-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Доц.Др.
Самандар Искандаров
“Люстерник – Соболевдин
леммасы
жана экинчи
тартиптеги
сызыктуу дифференциалдык чыгарылыштарынын асимптотикалык турумдуулугу”
2/2/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Доц.Др.
Тамара
Карашева
“Физикалык вектордук чоңдуктарга карата тест-көнүгүүлөр” 2/9/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Доц.Др.
Дагыстан
Шимшек
“Аалам математикасы жана алтын кесилиш” 2/16/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Доц.М.А.Др.
Мээрим
Имаш Кызы
“XXL изилдөөсүнүн алгачкы жыйынтыктары жана келечек” 3/2/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Др.
Майрамбек Темиров
“Visual Basic программалоо тилин колдонуп, кыргыз тилиндеги браузерди түзүү жана ага жаңы функцияларды кошуу жолдору” 3/9/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Др. Элмира Абдылдаева “Фредгольм тибиндеги интегро-дифференциалдык тендеме менен мүнөздөлгөн термелүү процессинин чектик вектордук башкаруу маселесинин чыгарылышы” 3/16/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Др. Калыскан Матанова
“Үчүнчү тартиптеги жекече туундулуу теңдеме үчүн булак жөнүндө тескери маселе”
3/23/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Кенже
Илим.Кызм
Бурак Огул
максимумдуу айырма теңдемелер системасынын чыгарылыштары 3/30/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Доц.М.А.Др.
Гүлшат Мухаммет-жанова
Кунумдук жашоодо жасалма интеллект 4/6/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Ил. Адис Азат Акматбекова Компьютердик тестирлөө физиканы окутууда обьективдүү баалоонун заманбап ыкмасы 4/13/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Ил. Адис
Назгүл Аданбаева
Физиканы окутууда этнопедагогиканын элементтерин колдонуу 4/20/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Др. Махабат Аманалиева Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүүнү экономикалык прогноздоо 4/27/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Табигый Илимдер Факультети Колдонмо
мат. жана
инф.,
Математика
бөлүмү
Кенже
Илим.Кызм
Чынгыз
Бегимкулов
Университетте дистанттык окутуу 5/4/17 13.30 Табигый Илимдер жана Инж. Факультетинин Имараты, 221-Дарскана
Экон. жана Башкаруу Факультети Экономика
бөлүмү
Доц.М.А.Др. Айнура Турдалиева Кыргызстандын экономикалык өсүү булактарын чыгаша-натыйжа методу аркылуу аныктоо 2/24/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Экономика
бөлүмү
Др. Бурулча Сулайманова Кыргызстанда тышкы
миграциянын
себептери
4/20/17 15:20 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Менеджмент
бөлүмү
Проф.Др.
Анаркул Урдалетова
Айрымалардагы теңдемелер жана алардын
колдонулушу
2/2/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Менеджмент
бөлүмү
Доц.Др. Адем Гөлеч Башкарган жана баш ийгендердин ортосундагы
адамдык
мамилелерде
так эмес көптүктөр теориясы жана логиканын ролу
3/7/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Менеджмент
бөлүмү
Доц.Др. Хасан Гүл 21. кылымда иш турмушу жана
лидерлик
3/13/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Менеджмент
бөлүмү
Доц.М.А.Др.
Сейил Нажимудинова
Компаниялар миссияларын
кандайча туура калыптандыруусу керек?
Салаштырма
анализ
4/17/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Менеджмент
бөлүмү
Др. Адиля Ямалтдинова Кыргызстандагы банктардын финансылык өндүрүмдүүлүгүн
Topsis ыкмасы
менен баалоо
4/25/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Менеджмент
бөлүмү
Доц.м.а.др.
Азамат
Максүдүнов
Презентация
кылуунун жолдору
5/8/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Менеджмент
бөлүмү
Доц.М.А.Др.
Невзат Тетик
Заманбап
ишканаларда дебитордук башкаруунун
мааниси жана натыйжалуулукту камсыз кылуу
5/11/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Менеджмент
бөлүмү
Доц.М.А.Др.
Невин Айдын
Туруктуу жашоо 5/15/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Финансы
жана
кредит
Доц.М.А.Др.
Хасан Демир
Стамбулдун финансы
борборуна Кыргызстандан
көз караш
2/22/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Финансы
жана
кредит
Доц.М.А.Др. Камалбек Карымшаков Жумушчулардын
акча которуулары
жана
үй-бүлөлөрдүн
акча коротуусу
3/23/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Финансы
жана
кредит
Др. Кадырбек Султакеев Ишкерлердин
төлөө жөндөмүн эсептөөдөгү финансылык таблицалардын
мааниси
3/29/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Финансы
жана
кредит
Доц.Др. Желаледдин Серинкан Эффективдүү байланышты
башкаруу
4/13/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Финансы
жана
кредит
Доц. Др.
Турусбек
Асанов
Кыргызстанда мамлекеттик
карыздын көйгөйлөрү
5/2/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Финансы
жана
кредит
Доц.М.А.Др.
Махмут
Эрдоган
Жумушчу
капиталды башкаруу,
ишкананын өндүрүмдүүлүгү жана финансылык
чектөөлөр.
Түркияга байланыштуу эмпирикалык көрсөткүчтөр
5/19/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Финансы
жана
кредит
Др. Дастан
Асеинов
Орто Азия
өлкөлөрүнүн банк системасындагы
өздүк нарктын эффективдүүлүгү
6/1/17 16:15 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Эл аралык байланыштар
бөлүмү
Доц.М.А.Др.
Мурат Бүркан Сербест
Бийликти бөлүштүрүү принциби алкагында Кыргыз Республикасынын Конституциясы 2/9/17 15:00 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Эл аралык байланыштар
бөлүмү
Доц.М.А.Др.
Айгүл Айсан
Россия
Федерациясына багытталган санкциялардын
Европа Биримдиги-Кыргызстан мамилелерине болгон таасирлери
3/2/17 15:00 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Эл аралык байланыштар
бөлүмү
Ага Окутуучу
Др. Алтынбек Жолдошов
Кыргызстандын
коңшу өлкөлөр
менен болгон
чек ара көйгөйлөрү
3/23/17 15:00 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Эл аралык байланыштар
бөлүмү
Доц.Др.
Мустафа
Быйыклы
Кыргызстандын
тышкы саясатында
Түрк Кеңешинин орду
4/3/17 14:00 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Эл аралык байланыштар
бөлүмү
Кенже
Илим.Кызм Өмер Фарук Караман
Евразия
Экономикалык Биримдигинин Кыргыз-Түрк мамилелерине
болгон таасири
4/20/17 15:00 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Экон. жана Башкаруу Факультети Эл аралык байланыштар
бөлүмү
Кенже Илим.Кызм Эдилия Абдыкадырова Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдары 5/20/17 15:00 Экон. жана Башкаруу Факультетинин имараты, А-201 зал
Теология Факультети Дин
Билимдери
бөлүмү
Доц.М.А.Др. Хакан Жошар Эмне үчүн
Матрудилик
5/3/17   Касым Тыныстанов конф залы
Теология Факультети Ислам
билимдери
бөлүмү
Проф.Др. Мехмет Эрдем Сүннөттүн
–“мыйзам чыгаруучу” катары баалулугу
2/8/17   Касым Тыныстанов конф залы
Теология Факультети Ислам
билимдери
бөлүмү
Доц.Др. Хүсеин Челик Куранда жихад 3/1/17   Касым Тыныстанов конф залы
Теология Факультети Ислам
билимдери
бөлүмү
Доц.Др. Осман Эйүпоглу Курандагы окуялардын социологиялык жана
педагогикалык маанилүүлүгү
3/29/17   Касым Тыныстанов конф залы
Коммуникация Факультети Журналистика бөлүмү Ага Окутуучу
Др. Гулзада Станалиева
Публицисттин стили жана аны жараткан факторлор” Студенттерге арналган семинар 2/17/17 14:00 Коммуникация Факультетинин имараты, 216- Дарскана
Коммуникация Факультети Журналистика бөлүмү Доц.М.А.Др.
Гөкче Югуртчу
Жетим балдардын
жана карылардын, мүмкүнчүлүгү
чектелген
адамдардын
ЖМКда чагылдырылышы
жана коомдук жоопкерчиликти күчөтүүгө
багытталган
иш-чаралар /сунуштар
3/15/17 10:00 Коммуникация Факультетинин имараты, 216- Дарскана
Коммуникация Факультети Журналистика бөлүмү Доц.М.А.Др. Эрдоган Акман Журналистикада жаңы багыт – жарандык журналистика 3/28/17 14:00 Коммуникация Факультетинин имараты, 216- Дарскана
Коммуникация Факультети Журналистика бөлүмү Ага Окут. Др.
Бакыт
Орунбеков
Доц.М.А.Др.
Гөкче Югуртчу
Ага Окут. Др. Гулзада
Станалиева
Доц.М.А.Др. Эрдоган Акман
Кенже Ил.Кызм Венара
Нарынова
Кенже Ил.Кызм Ниязи Айхан
Кенже Ил.Кызм Топчугүл Нармаматова
Азыркы журналистикадагы актуалдуу
маселелер” студенттердин
илимий
практикалык конференциясы.
4/20/17 13:30 Коммуникация Факультетинин имараты, 216- Дарскана
Коммуникация Факультети Журналистика бөлүмү Ага Окут. Др.
Бакыт
Орунбеков
Ага Окутуучу Бакытбек
Дыйканов
Кенже Ил.Кызм Топчугүл Нармаматова
Кыргыз гезиттериндеги дизайн
маселелери”
тегерек үстөл
4/20/17 13:30 Коммуникация Факультетинин имараты, 216- Дарскана
Коммуникация Факультети Журналистика бөлүмү Кенже Ил.Кызм Ниязи Айхан
Ил. Адис Хаккы Ишжан
Университет менен медиа секторунун кызматташтыгы: Кыргыз-Түрк «Манас» университети
мисалында
5/16/17 14:00 Коммуникация Факультетинин имараты, 216- Дарскана
Коммуникация Факультети Журналистика бөлүмү Кенже Ил.Кызм Топчугүл Нармаматова

Эл аралык
маалымат таратуунун
алкагында Кыргызстанда жаңы медиа жана журналистика

5/17/17 14:00 Коммуникация Факультетинин имараты, 216- Дарскана
Коммуникация Факультети Журналистика бөлүмү Кенже Ил.Кызм Венара
Нарынова
Эл аралык
медиада Кыргызстандын имиджинин чагылдырылышы
5/18/16 14:00 Коммуникация Факультетинин имараты, 216- Дарскана
Коммуникация Факультети Коом менен байланыш
жана реклама бөлүмү
Ага Окутуучу Каныбек
Омурбеков
Интернет рекламасы»
семинар (адистер чакырылат)
2/14/17 13:30 Коммуникация Факультетинин имараты, А 203- зал
Коммуникация Факультети Коом менен байланыш
жана реклама бөлүмү
Гулнура
Торалиева / Ага Окутуучу Др. Канышай
Муктарова
Cаясий коммуникация жана саясий ПР 3/14/17 13:30 Коммуникация Факультетинин имараты, А 203- зал
Коммуникация Факультети Коом менен байланыш
жана реклама бөлүмү
Толобек
Нурдинов
Рекламалык дизайн жана бренддөө. 3/28/17 13:30 Коммуникация Факультетинин имараты, А 203- зал
Коммуникация Факультети Коом менен байланыш
жана реклама бөлүмү
Адистер
Чакырылат
Кыргызстанда реклама: «Арбуз» жарнама агенттиги мисалында 4/4/17 13:30 Коммуникация Факультетинин кино залы
Коммуникация Факультети Коом менен байланыш
жана реклама бөлүмү
Кенже
Ил.Кызм.
Меерим
Артышева
  Nisan-17 16:00 Коммуникация Факультетинин кино залы
Коммуникация Факультети Коом менен байланыш
жана реклама бөлүмү
Ага Окутуучу Каныбек
Өмурбеков
Реклама ишмердүүлүгүндө чыгармачылык 4/12/17 13:30 Коммуникация Факультетинин имараты, А 203- зал
Коммуникация Факультети Коом менен байланыш
жана реклама бөлүмү
Мерует
Апдесова
Косметика тармагында продукцияны брендге айландыруу 5/8/17 13:30 Коммуникация Факультетинин кино залы
Коммуникация Факультети Коом менен байланыш
жана реклама бөлүмү
Улан Мухамед Маркетинг жана анын Кыргызстандагы өзгөчөлүктөрү 5/22/17 13:30 Коммуникация Факультетинин кино залы
Коммуникация Факультети Радио, ТВ
жана кино бөлүмү
Сүрөтчү Жана Актер,
Догдурбек Кыдыралиев
Экранда
кыялдарымдын чиймелери
1/26/17 14:00 Коммуникация Факультетинин кино залы
Коммуникация Факультети Радио, ТВ
жана кино бөлүмү

Доц.Др.
Молдосейит Мамбетакунов
Ага Окутуучу Стамбулбек Мамбеталиев, Ил. Адис. Фахри Тархан,Ил. Адис Хаккы Ишжан,
Адис.Мустафа Акарсу, Марат Эргешов
“Базар” аттуу даректүү тасманын галасы жана маек 1/27/17 14:00 Коммуникация Факультетинин кино залы
Коммуникация Факультети Радио, ТВ
жана кино бөлүмү
Мирлан Абдыкалыков “Сүтак” тасмасын көрсөтүү жана маек 2/2/17 14:00 Коммуникация Факультетинин кино залы
Инженердик Факультет Компьютер инженериясы Доц.Др. Бакыт Шаршембаев Кыргызча-Түркчѳ
сѳздүк жана
кыргыз тилинин улуутук корпусун түзүү
проблемалары
02.02.17 15.00 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Компьютер инженериясы Доц.Др.
Райымбек
Султанов
Чоң берилиштер технологиялары
жана анын
Кыргызстан үчүн мааниси
2/2/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Компьютер инженериясы Доц.М.А.Др. Рита Исмаилова Университет сайттарынын
колдонуу
ыңгайлуулугу жана жеткиликтүүлүгү
3/2/17 15.00 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Компьютер инженериясы Ага Окутуучу
Айбек
Аданбаев
Кыргызстандагы санариптик тележайылтуунун өнүгүүсү 3/2/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Компьютер инженериясы Ага Окутуучу Мехмет Кенан Дөнмез Мекемелерде Маалымат технологиялар бөлүмүнүн уюштурулушу жана башкарылмасы 4/6/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 513 Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Экологиялык инженерия Доц.Др.
Кайратбек Молдошев
Кыргызстандын өзгөчө корголуучу аймактарындагы экологиялык
жагдайлар
1/23/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Экологиялык инженерия Жылдыз Өскөнбаева , Кубат Кемелов Сүт азыктарындагы
май
кислоталарынын химиялык курамын
газ хроматографиялык ыкма менен аныктоо
2/6/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Экологиялык инженерия Ил. Адис
Алмазбек
Исаев
Сызыктуу эмес дифференциалдык теӊдемелердин айрым чыгарылыштары 2/20/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Экологиялык инженерия Кенже Илим.Кызм
Жанарбек Изаков, Мирлан Молдобаев
Бишкек шаарынын экологиялык абалы 3/6/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Тамак-аш инженериясы Др. Айдайкан Касымакунова Тамак азыктарды кутулоонун
коопсуздук
аспекттери
2/9/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Тамак-аш инженериясы Кенже Илим.Кызм Айбек
Бөдөшев
Төө буурчак дандарынын
сактоо шарттары, сактоодо
дандарда
жүрүүчү
өзгөрүүлөр
3/2/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Тамак-аш инженериясы Кенже Илим.Кызм Жылдызай Өзбекова Спектралдык анализ жана ыкмалары 3/24/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Тамак-аш инженериясы Кенже Илим.Кызм Жаңыл Искакова Кыргызстандагы майларды изилдөө 4/13/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Тамак-аш инженериясы Адис
Айчүрөк Мажитова
Кымыз алууда эркин аминокислота-лардын өзгөрүшү 5/4/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Тамак-аш инженериясы Кенже
Ил.Кызм
Руслан Адил Акай Тегин
Жаңы эттин
сапатын көзөмөлдөө
5/18/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Химиялык инженериясы Проф.Др. Селахаттин Гүлтекин Ааламдагы
илимдеги жана диндеги тендештиктер
1/26/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Химиялык инженериясы Проф.Др.
Осман
Туткун
Бинардык
аралашпоочу суюктуктардын бууларынын аралашмаларынын конденсация-сындагы жылуулук жана масса алмашууларынын локалдык
ылдамдыгын изилдөө”
3/1/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Химиялык инженериясы Доц. Др.
Калипа
Салиева
Элементтердин “суу-топурак-өсүмдүк “ системасындагы миграциясы 2/9/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Химиялык инженериясы Доц.Др. Күлүмкан Сартова Пахтанын (Gossypium) калдыгынан активдешкен көмүрдү алуу жана анын касиеттерин изилдөө 3/20/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Химиялык инженериясы Доц.М.А.Др. Эмиль
Өмүрзак Уулу
Нанобөлүкчөлөрдүн синтези жана алардын
касиеттерин
көзөмөлдөө
3/23/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Химиялык инженериясы Др. Айгүл Усубалиева Кыргызстандагы тамактануунун заманбап түзүлүшүндѳгү функционалдык продуктулар 4/6/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Химиялык инженериясы Доц.Др. Бакыт Боркоев Жергиликтуу чийки заттардан
керамикалык материалдарды
алуунун технологиясы
4/20/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Химиялык инженериясы Гулкайыр Асанова Шыралжын-
эстрагондун биомассасына химиялык-технологиялык мүнөздөмө жана алардын негизинде химиялык продуктыларды
алуу
5/4/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Инженердик Факультет Химиялык инженериясы Кенже Ил.
Кызм Бахориддин Душабаев
Оксиддик
айнектердин структурасын
кванттык-химиялык методдор менен эсептөөлөр
5/18/17 16.00 Инженер. Факуль. Имараты, 412- Семинар Бөлмөсү
Ветеринария Факультети Ветеринария Доц.Др.
Мурат
Карахан
Полимероз чынжыр реакциасы (ПЦР) 2/8/17 15.30 Ветеринария Факультетинин Имараты 1-дарскана
Ветеринария Факультети Ветеринария Ил. Адис Фатих Рамазан Истанбуллугил Кыргызстанда өндүрүлгөн айбан булактуу
ферменттик ичимдиктер
2/22/17 15.30 Ветеринария Факультетинин Имараты 1-дарскана
Ветеринария Факультети Ветеринария Доц.Др. Абдүлкадир Кескин Маститдерде жалпы дарылоо
принциптери
3/15/17 15.30 Ветеринария Факультетинин Имараты 1-дарскана
Ветеринария Факультети Ветеринария Кенже Илим.Кызм Бегимай Ажыбаева Анеструс мезгилиндеги ит жана мышыктарда энелик безинин активдештирилүүсү 3/22/17 15.30 Ветеринария Факультетинин Имараты 1-дарскана
Ветеринария Факультети Ветеринария Др. Зарима Жумаканова Иттерде тери рагы 4/5/17 15.30 Ветеринария Факультетинин Имараты 1-дарскана
Ветеринария Факультети Ветеринария Кенже Илим.Кызм Айдай Жунушова Гериартриалык
иттердин жана мышыктардын уларган жүрөк оорусунан дарылоо жолдору
4/19/17 15.30 Ветеринария Факультетинин Имараты 1-дарскана
Ветеринария Факультети Ветеринария Доц.Др.
Мустафа
Гарип
Сүт багытындагы уйларда тукумдан өтүлгөн кемчиликтер 4/26/17 15.30 Ветеринария Факультетинин Имараты 1-дарскана
Ветеринария Факультети Ветеринария Проф.Др. Аскарбек Түлөбаев Эл аралык эпизоотиялык бюро сунушу (OIE): Ветеринардык факультеттердин бүтүрүүчүлөрүнүн “Биринчи күн” компетенциясы 5/3/17 15.30 Ветеринария Факультетинин Имараты 1-дарскана
Айыл Чарба Факультети Мѳмѳ-жемиш жана талаа ѳсүмдүктѳрү Др. Нурлан Маматов Кыргызстанда Фермердик
Чарбаларда Азыркы Абалы
2/2/17 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Айыл Чарба Факультети Мѳмѳ-жемиш жана талаа ѳсүмдүктѳрү Доц.Др. Кубанычбек Тургунбаев Талас Өөрөнүндөгү Алма Сорттору 2/16/17 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Айыл Чарба Факультети Мѳмѳ-жемиш жана талаа ѳсүмдүктѳрү Др. Айбек Карабаев Тоют Өсүмдүктөрү
Жана Тритикалени Тамак Ашта Колдонуу
3/2/17 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Айыл Чарба Факультети Мѳмѳ-жемиш жана талаа ѳсүмдүктѳрү Др. Венара Исаева Кургакчылыкка Чыдамдуу Буудайдын Сортторун Алууда Биотехнология Ыкмаларын Колдонуу 3/16/17 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Айыл Чарба Факультети Мѳмѳ-жемиш жана талаа ѳсүмдүктѳрү Доц.Др.Бакыт Аскералиев Тамчылатып
Сугаруу
5/18/17 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Айыл Чарба Факультети Ѳсүмдүктѳрдү
коргоо
Проф.Др.
Рольф Отто Кухенбух
Айыл Чарбадагы Билим Берүү, Изилдөө
Жана
Консультациялык
Немец Ыкмасы
3/9/17 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Айыл Чарба Факультети Ѳсүмдүктѳрдү
коргоо
Др. Махабат Коңурбаева Микро-
организмдердин Жардамы Менен Колдонууга Тыю Салынган Пестициддерди Биоремидациялоо
4/20/17 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Айыл Чарба Факультети Ѳсүмдүктѳрдү
коргоо
Кенже Илим.Кызм
Таир Эсенали Уулу
Күбө Көпөлөктөр Дүйнөсү: Tuta Absoluta Кыргызстанда 4/6/17 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Айыл Чарба Факультети Ѳсүмдүктѳрдү
коргоо
Доц.Др. Чолпон Өмүргазиева Streptomyces
Stammlari Fusarium Oxusporum Козу Карындарынын Антогонистик Таасирлери
4/13/17 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Айыл Чарба Факультети Ѳсүмдүктѳрдү
коргоо
Др. Сайкал Бобушева Күнөсканада Өстүрүлгөн Жашылчалардын Илдеттерине Каршы Биопрепараттарды Колдонуу 5/4/17 15.30 Айыл чарба фак. 16-дарскана
Дене Тар. жана Спорт Жогорку Мектеби Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү Окутуучу Атилла Чакар Лыжа спортунун
түрлөрү жана шаймандары
2/21/17 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тар. жана Спорт Жогорку Мектеби Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү Доц.Др. Джипаркуль Абдырахманова Интерактывние
методы обучения в высшей школе
2/28/17 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тар. жана Спорт Жогорку Мектеби Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү Ага Окутуучу Др. Марат Сейтказиев Пляжный волейбол 3/21/17 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тар. жана Спорт Жогорку Мектеби Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү Окутуучу
Алмаз Абдырахманов
Физикалык
сапаттардын
заманбап классификациясы
3/28/17 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тар. жана Спорт Жогорку Мектеби Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү Окутуучу Рефика Гери Пилатес Фитнес 4/25/17 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тар. жана Спорт Жогорку Мектеби Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү Окутуучу
Айдар Акматов
Педагогикалык практика 5/16/17 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тар. жана Спорт Жогорку Мектеби Машыктыру-учуларды даярдоо бөлүмү Окутуучу
Бакыт Асаналиев
Оор атлетика
боюнча мелдешти уюштуруу жана
өткөрүү
2/14/17 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тар. жана Спорт Жогорку Мектеби Машыктыру-учуларды даярдоо бөлүмү Ага Окутуучу Азамат Тиллабаев Мугалимдердин окуу методикалык жана
окуу машыктыруучу иштеринин негизги бөлүмдөрү
3/14/17 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тар. жана Спорт Жогорку Мектеби Машыктыру-учуларды даярдоо бөлүмү Доц.М.А.Др. Билал Демирхан Тоолуу аймактарда машыгуу 4/11/17 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Дене Тар. жана Спорт Жогорку Мектеби Машыктыру-учуларды даярдоо бөлүмү Роман
Сарыбаев
Спорттогу
жаракаттар
5/2/17 15.30 Дене Тарбия Жана Спорт Жогорку Мектебинин Имараты жыйын Залы
Туризм жана Мейманкана Иштетүү Жогорку Мектеби Туризм жана мейманкана иши Ага Окутуучу Нарынгуль Маргазиева Кыргызстанда
конок үйү (GH)
жана хостеллер:
дүйнөдөгү
өрнөктөрү менен салыштыруу
2/22/17 16:00 Башкы имарат жыйын залы
Туризм жана Мейманкана Иштетүү Жогорку Мектеби Саякат иши жана гид кызматы Доц.М.А.Др. Толга Гөк Туризм
ишканаларында
сапатты башкаруудагы
көйгөйлөр
2/1/17 16:00 Башкы имарат жыйын залы
Туризм жана Мейманкана Иштетүү Жогорку Мектеби Саякат иши жана гид кызматы Ага Окутуучу Др. Уланбек Алимов Кыргызстанда Саймалы –Таш жана анын туризмдеги мааниси 3/1/17 16:00 Башкы имарат жыйын залы
Туризм жана Мейманкана Иштетүү Жогорку Мектеби Саякат иши жана гид кызматы Ага Окутуучу Анипа Сулайманкулова Немис тилин бат үйрөнүүнүн
ыкмалары
3/29/17 16:00 Башкы имарат жыйын залы
Туризм жана Мейманкана Иштетүү Жогорку Мектеби Ресторан иши жана кулинардык өнөр Ага Окутуучу Надира Турганбаева Дүйнө элдеринин ашканасындагы
эртең мененки тамакмаданияты
2/8/17 16:00 Башкы имарат жыйын залы
Туризм жана Мейманкана Иштетүү Жогорку Мектеби Ресторан иши жана кулинардык өнөр Ага Окутуучу Гульмира Саматова Туризмде жаңы багыттар: Айыл
чарба туризми (Кыргызстанда айыл чарба туризминин потенциялы)
2/15/17 16:00 Башкы имарат жыйын залы
Туризм жана Мейманкана Иштетүү Жогорку Мектеби Ресторан иши жана кулинардык өнөр Ага Окутуучу Динара
Исакова
Дүйнө жүзүндө кофе маданияты 3/22/17 16:00 Башкы имарат жыйын залы
Кесиптик Жогорку Мектеби Курулуш технологиясы Др. Гульмира Ажыгулова Топографиянын өнүгүү тарыхы 2/8/17 15:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик Жогорку Мектеби Курулуш технологиясы Доц.М.А.Др. Тахир Гөнен Бетон жолдор 3/1/17 15:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик Жогорку Мектеби Курулуш технологиясы Доц.Др. Жакшылык Кожобаев Бетон технологиясы кышында жана жайында 3/22/17 15:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик Жогорку Мектеби Бухгалтердик эсеп жана салык салуу Доц.Др.
Элвира Ногойбаева
Кыргыз Республикасындагы финансылык отчеттулуктун эл аралык стандарттарын колдонуудагы проблемалар 4/19/17 15:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик Жогорку Мектеби Авто унааларды оңдоо жана тейлөө Ага Окутуучу Мехмет Рүштү Чифтчи Кесип тандоодо
көңүл бурулуучу айрым көрүнүштөр
4/12/17 15:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик Жогорку Мектеби Маркетинг Проф.Др.
Шарип Алманбетов
Кыргыз экономикасынын учурдагы абалы
жана келечектеги мүмкүнчүлүктөрү
2/1/17 15:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик Жогорку Мектеби Маркетинг Доц.Др. Бактыгул Сатывалдиева Маркетологдор-
деген ким болот?
2/22/17 15:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик Жогорку Мектеби Маркетинг Ага Окутуучу Дурмуш
Билге Аккуш
Карьера жолунда кездешкен проблемалар 3/15/17 15:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик Жогорку Мектеби Маркетинг Ага Окутуучу Гулнара Карадениз Секторлорго карата иш мүмкүнчүлүктөрүнүн талкуулануусу 3/29/17 15:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик Жогорку Мектеби Мект. жашына чейинки балдарды тарбиялоо Ага Окутуучу Сание Учкач Балдарда кайдыгерлик жана шалаакылык мүнөз эмне себептен келип чыгат? 2/15/17 15:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Кесиптик Жогорку Мектеби Туризм жана мейманкана иштетүү Ага Окутуучу Мухаррем Кая Тарыхый жана маданий баалулуктардын Туризмде колдонулушу 4/5/17 15:00 К.Ж.МЕКТЕБИ Имараты,Анфи- 118
Коомдук Илимдер Институту Тарых Проф.Др.
Фахри Унан
Илимий иштерде методология көйгөйлөрүү 3/9/17 16:30 Экономика Жана Башкаруу Факультетинин Имараты, - 229 Семинар Бөлмөсү
Коомдук Илимдер Институту Социология Др. Али
Үнал
Кыргыз коомунун түзүлүшү жана Кыргыз үй
бүлөсүнүн изилдениши
4/27/17 16:30 Экономика Жана Башкаруу Факультетинин Имараты, - 229 Семинар Бөлмөсү