БүтүрүүчүлөрИлимий журналдарИлимий изилдөөлөрАлмашуу программасы

PhD диссертациялык иштери ийгиликтүү корголду

PhD диссертациялык иштери ийгиликтүү корголду

КТМУ Табигый илимдер институту Тамак-аш инженерлиги багытынын докторанттары жана илимий кызматкерлери Жылдызай Өзбекова, Айчүрөк Мажитова, Жаңыл Искакова жана Айбек Бөдөшов төмөнкү темаларда PhD диссертация ларын 2016-жылдын 2 1-22 -декабр ын да ийгиликтүү корго п , PhD даражасын алганга татыктуу болушту . Кесиптештерибизди куттуктап, илимий иш тер ине ийгилик каалайбыз.

Тамак-аш инженерлиги багыты

 

Докторант  

Илимий жетекчиси

PhD диссертация темасы

Жылдызай Ө збекова

т.и.д., проф. Асылбек Кулмырзаев

Кыргызстанда өндүрүлгөн кээ бир тамак-аш азыктарынын касиеттерин флуоресценттик спектроскопия жана статистикалык хемометрия ыкмалары менен изилдөө.

Айчүрөк Мажитова

т.и.д., проф. Асылбек Кулмырзаев

Кыргызстандын Чүй аймагында өндүрүлгөн бээ сүтүнүн жана кымыздын касиеттерин изилдөө

Жаңыл Искакова

т.и.к., доцент Анарсейит Дейдиев

Ферменттелген кыргыз улуттук ичимдиги бозо өндүрүү технологиясын жакшыртуу жана колдонулган микроорганизмдердин идентификациясы

Айбек Бөдөшов

т.и.к., доцент Нурудин Кыдыралиев

К ыргызстанда өндүрүлгөн төө буурчактардын технологиялык касиеттерин изилдөө.