БүтүрүүчүлөрИлимий журналдарИлимий изилдөөлөрАлмашуу программасы

Окуу жайыбыздын профессорунун ийгилиги

Окуу жайыбыздын профессорунун ийгилиги

Экономика жана башкаруу илимдери факультетинин деканынын орун басары, ф-м.и.к., профессор Анаркүл Урдалетованын Кыргыз Экономика Университетинин ректору, профессор Т. Камчыбеков жана Ж. Кыдыралиев менен биргеликте жазган “Финансы жана салым эсептөлөөрүнүн негиздери” аттуу окуу китебинин 2- басылмасы жарык көрдү. Бул китеп КРнын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ЖОЖ студенттери үчүн окуу китеби катары тастыкталган.

Бул китеп көптөгөн маселеле жана мисалдарды камтыгандыгы менен өзгөчөлөнүп, бул багыттагы адистер үчүн гана эмес жөнөкөй окурмандар менен катар мектеп окуучулары үчүн дагы кызыктуу жана пайдалуу болоору күтүлүүдө.