2016-жылдын отчету

Кыргыз-Түрк “Манас” Университети

Китепкана жана Иш кагаздар башкармалыгы

2016 -жылдын иш-чараларынын отчету

 

30.12.2016

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин борбордук китепканасы заманбап изилдөөгө жана окуу чөйрө сүнө ыңгайлаштырылып курулган. 1998-жылдан бери кызмат кылып келе жаткан китепканабыздын максаты ар түрдүү багыттарда изилдөө жүргүзгөн илимпоздордун, изилдөөчүлөрдүн жана студенттердин билим алуусуна, изилдөөлөрүнө жана жалпы маданий керектөөлөрүнө жардам берүү болуп эсептелет. Китепканабыздын коллекциясы белек катары берилген жана сатып алынган маалымат булактары менен күндөн күнгө байытылууда. КТМУ китепканасында 90   078 даана китеп, газета-журналдар жана аудио-видео маалымат булактары бар.

Китепкананын электрондук каталогу окуучуларга 20 05 -жылдын 1-ноябрынан баштап кызмат көрсөтүүдө. Бул каталогду колдонуу интернет аркылуу жүргүзүлүп, бүткүл дүйнөгө ачылат. Адреси: http://yordam.manas.edu.kg/ . Электрондук каталогубуздан 2014-жылы 38816, 2015-жылы 36175, 2016- жылы 40 197 колдонуу катталган.

2016-жылдын февраль айынан тартып электрондук каталогдун мобилдик форматы «Уюлдук китепканам» колдонууга сунулган. Китепкананын колдонуучулары акылдуу телефондор аркылуу маалыматтарды издеп, колдонууга алган китептеринин мөөнөтүн узартып, тартуу кылган китептеринин тизмесин көрүп жана колдонгон китептеринин архивдик тизмесин көрө алышат. 2016-жылдын март айынан баштап онлайн сурамжылоо, темага жараша каталог, авторлордун маалыматтык базасы, китеп тартуу кылгандардын тизмеси жана университетибиздин академиялык курамы тарабынан жарыяланган макалаларын бир жерге топтоо аркылуу колдонуучуларга маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында ISI, Scopus, РИНЦ тарабынан таралган университетибиздин баардык илимий макалалары топтолуп илимий каталог аркылуу колдонууга сунулган. 2016-жылдын соңуна чейин каталогубузга 422 макала каттал ды .

2016-жылдын январь айында “ “Sage Premier” , “IOP Science”, “Edward Elgar Journals & eBooks”, "New England Journal of Medicine"; март айында “ e-Duke Journals Scholarly Collection ”; май айында “ ARDI ” маалыматтык базаларына проекттер аркылуу бекер байланыштар; ал эми сентябрь айында “ Emerald ”, “ Communication Source ”, “ Political Science Complete (PSC) ”, “ Middle Eastern and Central Asian Studies ”, “ One Belt One Road Reference Source ” маалымат базаларына убактылуу байланыш ачылды.

Ректораттын R.30.KDD-201/123 номерлүү жана 02/06/2016 даталуу уруксаты менен Китепкана Башкармалыгынын 22-беренесине ылайык китепканабыздын инвентардык номерине катталуу болгон материалдардын санын аныктоо иши 20/06/2016-24/06/2016 даталарынын арасында саноо комиссиясы т арабынан жүргүзүлгөн. Саноонун жыйынтыгында 33 (отуз үч) даана китеп жоголуп, 21 (жыйырма бир) даана китеп жараксыз деп табылып, 89 (сексен тогуз) даана китеп мазмунун эскиргендигине байланыштуу колдонуудан алынып салынды. 2015-2016-окуу жылында колдонуучулар тарабынан 55 (элүү беш) даана китеп жоголгон. Китепкана башкармалыгынын 14-беренесинин б) пунктуна ылайык окуучу тарабынан жоголгон китептерге 4 эсе жогору жаза төлөтүлүп (жалпы суммасы 52065,20 сом) университеттин бюджетине каттатылган. Табигый-так илимдер факультетинин деканынын орун басары проф.док. Али Осман Солак тарабынан китепканабызга тартуу кылынган китептердин бири Анкара университетинин табигый-так илимдер факультетинин китепканасына таандык экендиги аныкталып, кайра кайтарылып берилиши үчүн табигый-так илимдер факультетинин 2015-жылдын 20-октябрындагы 249-номерлүү жазуусунун негизинде 1 даана китеп кайтарылып берилди. Даярдоо бөлүмүнүн 1535.06010 номерлүү студенти Кристина Павленконун үйүндө өрт чыккандыгына байланыштуу китепканадан алган 5 (беш) даана китеп күйүп кеткен. Өрт чыккандыгы тууралуу документи тиркелген арызы менен ректоратка кайрылган. Жалпы 204 (эки жүз төрт) даана китеп инвентардык номеринен чыгарылган.

Ректораттын 2016-жылдын 14-ноябрындагы R.30.KDD-201/240 номерлүү уруксаты менен университеттен окуудан чыгып, бирок окуудан/иштен бошонуу формасын ( ilişik kesme/ обходной) толтурбай, китептерин тапшырбай кеткен студенттер тарабынан алынган китептердин санын тактоо үчүн саноо комиссиясы түзүлүп иш жүргүзүлдү. Натыйжада университеттен окуудан чыгарылып бирок окуудан бошонуу формасын толтурбай кеткен, китепканабызга карызы бар 302 студент; тапшырылбаган китептердин саны жалпы 636 даана (окуу залга тиешелүү китеп 147 даана, окуу китеби 489 даана) экендиги аныкталды. Аныкталган 636 даана китептердин ичинен 2001-2011-окуу жылында (он жыл аралыгында, бүгүнкү күндө алганда беш жыл мурдагылар) колго берилген 353 даана (окуу залга тиешелүү болгон 82 китеп, 271 окуу китеби) китептин бүгүнкү күнгө чейин тапшырылбагандыгын жана тапшырылбай тургандыгын ойлоп, Китепкана башкармалыгынын 23-беренесине ылайык ректораттын 2016-жылдын 17-ноябрындагы R.30.KDD-201/241 номерлүү уруксаты менен инвентардык номердеги каттоодон алынып салынды. 2016-жылы жалпы 1044 даана жыртылган, тытылган китептептерди оңдоп түзөө иштери 78300 (жетимиш сегиз миң үч жүз) сомго жасалды.

Ар бир окуу жылынын башында жаңы келген студенттерге китепканабыздын электрондук каталогун жана абонент болгон электрондук базаларын колдонуу окуусу жана танытуусу уюштурулат. 2016-жылдын 14-ноябрынан 16-ноябрына чейин аталган маселеге байланыштуу окутуу иш-чаралары аткарылды. Жалпы жонунан 56 аудиторияга 20 семинар өткөрүлдү. 1393 студент катышты. 2016-жылдын 18-ноябрынан 18-декабрына чейин 9 факультетке жалпы 89 илимий кызматкерге, 32 студентке электрондук каталогду жана байланыш ачылган маалыматтык базаларды колдонуу туурасында семинарлар өткөрүлдү.

2016-жылдын декабрь айында «Түркстан жыйнагы» электрондук форматта сатылып алынып, бардык томдору индекстери менен (604 том) .flip pdf форматына өткөрүлүп ‘Manas ELibrary' маалыматтыка базасына жүктөлдү. Аталган жыйнактын ичиндеги макалалардын библиографиясы yordam otomasyon системине катталып (жалпы 17941 макала) колдонуу үчүн жайгаштырылды.

 

Физикалык өзгөчөлүктөр; жабык оорун, оорундардын саны, текчелердин саны, интернет байланышы жана башка мүмкүнчүлүктөр.

 

Жабык терротория 1872,77 м 2 (Борбордук имарат - 476,2м 2 ; С.Жигитов окуу салону 167,91 м 2 ; Ч.Айтматов 392 м 2 , Борбордук китепкана 836,66 м 2 ), орундардын саны 498 даана, текчелердин саны 436 даана, интернет байланышы үчүн 9 4 даана компютер(кызматкерлер үчүн 15 даана, окуучулар үчүн 7 5 даана, техникалык 4 даана) интернетке кошулган. Китепканабызда 6 даана принтер, 1 даана скайнер, 4 даана сигнализация, 4 даана кубаттуулук булагы, 7 даана баркод окутуу скайнери, 2 даана ксерокопия, 3 даана кол терминалы, 4 даана киоск компютер бар. Китепканабыздын бардык окуу салондорунда каблосуз интернет байланышы бар.

 

Кызматкерлердин саны(китепканачы, адис, секретар, жардамчы)

•  Жетекчи - 1

•  Китепкана адиси - 2

•  Китепкана кызматкери – 2

•  Компьютер адиси – 1

•  Изилдөө борборунун секретары - 1

•  Кызматкер – 3

•  Кызматкер – 2

•  Контрактык негиздеги кызматкер – 2

Жалпы – 14 кызматкер

 

Пайдалануучу мүчөлөрдүн саны (академия, доктарантура, магистратура, студент, даярдоо курсунун студенттери, башкаруучу кызматкерлер)

Академиялык кызматкер – 332

Башкаруучу кызматкер – 289

Докторантура кызматкери – 54

Студенттер – 5436

Кенже кызматкерлер – 44

Магистратура студенттери – 267

 

Тыштан колдонуучулар:

Кыргыз-түрк Анадолу лицейи -1

Түркия элчилиги – 8

Төмер – 3

Бишкек түрк башталгыч класстар мектеби – 4

Жалпы саны – 6438

 

Жалпы колдонуучулардын саны – 588 023

 

Абономент (китеп, мултимедия, резерв, журналдар ж.б.)

Жалпы берилген китептердин саны – 44 996

Өткөрүлгөн китептердин саны – 43 489

Узартылган китептердин саны – 6 637

Окуу китебин таратуу – 7 363

Өткөрүлгөн окуу китептеринин саны – 8 503

Мезгилдүү басма колдонулушу – 6 849

Компютер салонундан пайдаланган студенттер – 99 641

Китепканага келген окуучулардын саны (Жалпы: Борбор, Жигитов, Айтматов окуу салондору) – 588 023

Электрондук каталогду колдонгондордун саны – 40 197

 

Китеп саны (жалпы, реферанс, сейрек кездешчүү китептер, журналдар ж.б.)

Китеп – 66 243

Окуу китеби – 22 610

Дипломдук иш – 629

Электрондук китеп – 4 705

Мезгилдүү басылмалар – 97 (аты) / 203 (даана)

Электрондук абоненттер - 58

Китептен сырткары материалдар

CD,DVD, видео, аудио касеталар – 349

Карта - 85

Ксерокопия китеп – 162

 

Абонент болгон журналдар (жазылуу абоненттер, маалымат базаларына электрондук абонентлер ж.б.)

 

Журналдар – 55 (аты) 79 даана

Газеталар – 42 (аты) 124 даана

 

Электрондук абонент – 58 (төлөмдүү 6; проек менен акысыз абонентлик – 18; китепкана тарабынан жасалган – 2; ачык байланыш – 26; байкоо байланышы - 6 )

 

Т өлөнгөн

Проект катары төлөмсүз

  1. “World eBook Library„
  2. “EBSCO HOST”
  3. “Paragraf ” укук энциклопедиясы
  4. “Jstor”
  5. “HiperKitap”
  6. “Taylor & Francis Journals Online”

 

Ачык байланышта

•  “DOAJ”

•  “Oapen”

•  “İntechOpen”

•  “Scientific & Academic Publishing (SAP)”

•  “ TÜBİTAK” Türkçe veritabanları

•  “Atatürk kitaplığı” veritabanı

•  “Global Advanced Research Journals”

•  “ Science Publishing Group”

•  “OMICS International”

•  “Hikari Ltd”

•  “Libertas Academica”

•  “Scientific Research Publishing”

•  “PressAcademia”

•  “Asian Economic and Social Society (AESS)”

•  “AENSI Publısher”

•  “Kamla-Raj”

•  “iSER PUBLICATIONS”

•  “Math-Net.Ru”

•  “Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company)”

•  “Dünya Dijital Kütüphanesi (WDL)”

•  “Science Alert”

•  “AimiJournals”

•  “PubMed Central (PМС)”

•  “LOOK Academic Publishers”

•  “ScopeMed”

“RSPublication”

•  “Electronic Journals Library ”,

•  “IoP Science”,

•  “Oxford Reference Online”,

•  “Oxford English Dictionary”,

•  “ AGORA ” ,

•  “ HINARI ” ,

•  “OARE”

•  “ARDI”

•  “Oxford Journals” (Owford University Press)

•  “KRAD”

•  “POLPRED”

•  “Sage Premier”

•  “Kirlibnet”

•  “Kırgızistanın Nadire Eserleri”

•  “ IMF eLibrary”

•  “Edward Elgar Journals & eBooks”

•  “ New England Journal of Medicine”

•  “e-Duke Journals Scholarly Collection”

 

Китепкана тарабынан жасалгандар

•  “Manas ELibrary”

•  “Elektronik Katalog”

Байкоо байланышы

•  “ Лань ”

•  “Emerald” (10.10-10.12.2016)

•  “Communication Source” (17.10-17.11.2016)

•  “Political Science Complete (PSC)” (17.10-17.11.2016)

•  “Middle Eastern and Central Asian Studies” (17.10-17.11.2016)

•  “One Belt One Road Reference Source” (17.10-17.11.2016)

 

Э-китеп – китепканабыз тарабынан башкарууга алынган “ Manas Elibrary » маалымат базасында 4400 даана, « KTMU DataBase » маалымат базасында 305 электрондук китеп интернетке окурмандардын кызматына коюлду. Мындан сырткары электрондук журналдардын, булактардын, маалымат базаларынын web даректери link катары web баракчабыздын ( http://library.manas.edu.kg ) «Пайдалуу линктер» бөлүмүнө жайгаштырылды.

Салижан Жигитов окуу салону

2005-жылдын 14-декабрында университетибиздин Экономика жана Башкаруу факультетинин имаратында Китепкана жана Иш кагаздар башкармалыгына караштуу Салижан Жигитов окуу залы ачылган. Залда 5432 даана китеп жана газета-журналдар бар. Текчелердин саны 38 даана, отуруу орундуктары 92 даана жана интернетке байланыштырыган 1 даана компютер менен издөө үчүн 1 даана киоск компютери бар. Окуу залында каблосуз интернет орнотулган.

Чыңгыз Айтматов окуу салону

2012-жылдын 24-майында университетибиздин кампусунда Чыңгыз Айтматов окуу залы ачылган. Залда 15 070 даана китеп бар. Китеп текчелери 48 даана, оорундуктар саны 116 даана. Интернетке туташтырылган 32 даана компютер жана 1 даана киоск компютер бар. Окуу залда каблосуз интернет орнотулган. Мындан сырткары окуу залда Чынгыз Айтматов бурчу жасалып, жазуучуга тиешелүү китептер көргөзмөсү жайгаштырылган.

 

Борбордук Китепкана (Жаңы жатакана )

2013-жылдын сентябрь айында университетибиздин кампусунда жаңы студенттер жатаканасы менен биргекурулган Борбордук китепкана ачылды. Борбордук имараттагы эски китепканага окуу китептери менен мезгилдүү басылмалардын депосун, даярдоо курстарына жана Туризм жана мейманкана жогорку мектебине тиешелүү китептерди тыштап, калган китептер Борбордук китепканага көчүрүлгөн. Китепкананын расмий ачылышы 2013-жылдын 11 – ноябрында өткөрүлгөн. Китепканада 26 571 даана китеп бар. Текчелердин саны 99 даана, оорундуктардын саны 118 даана. Интернетке тутуштырылган 40 даана комютер жана издөө үчүн 2 даана киоск компютери бар.

 

Даярдоо курсу окуу салону (Борбордук имараттагы эски китепкана)

Университетибиздин кампусунда борбордук китепкана ачылганда борбордук имараттагы 1998-жылы ачылган эски китепканабыз даярдоо курсу окуу залы болуп ишин улантууда. Мындан сырткары оңдоо, каталогдоштуруу жана түздөө иштери, окуу китептери менен мезгилдүү басылмалардын депосу бул китепканада ишин улантууда. Бул китепкананын окуу салонунда даярдоо курсуна жана Туризм жана Мейманкана жогорку мектебине тиешелүү 16 537 даана китеп бар. Текчелердин саны 209 даана, оорундуктар 167 даана. Интернетке туташтырылган 22 даана компютер жана издөө терминалы үчүн 1 даана киоск орнотулган.