2015-жылдын отчету

Кыргыз-Түрк “Манас” Университети

Китепкана жана Иш кагаздар башкармалыгы

2015-жылдын иш-чараларынын отчету

 

31.12.2015

 

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин борбордук китепканасы заманбап изилдөөгө жана окуу чөйрө сүнө ыңгайлаштырылып курулган. 1998-жылдан бери кызмат кылып келе жаткан китепканабыздын максаты ар түрдүү багыттарда изилдөө жүргүзгөн илимпоздордун, изилдөөчүлөрдүн жана студенттердин билим алуусуна, изилдөөлөрүнө жана жалпы маданий керектөөлөрүнө жардам берүү болуп эсептелет. Китепканабыздын коллекциясы белек катары берилген жана сатып алынган маалымат булактары менен күндөн күнгө байытылууда. КТМУ китепканасында 8 8   667 даана китеп, газета-журналдар жана аудио-видео маалымат булактары бар.

Китепкананын электрондук каталогу окуучуларга 2015-жылдын 1-ноябрынан баштап кызмат көрсөтүүдө. Бул каталогду колдонуу интернет аркылуу жүргүзүлүп, бүткүл дүйнөгө ачылат. Адреси: http://yordam.manas.kg/ . Электрондук каталогубуздан 2009-жылы 62 185, 2010-жылы 71 025, 2011-жылы 69 155, 2012-жылы 60 454, 2013-жылы 44 104, 2014-жылы 38 816, 2015-жылы 36 175 колдонуу катталган.

2015-жылдын январь айында “Credo Online Reference Service”, “ Taylor and Francis Journals Online ”, февраль айында “ Nature.com”, март айында “ IEEE Xplore digital library” маалымат базаларына убактылуу байланыш ачылды.

Ректораттын R.30.2015/ KÜT.DOK – 201/144 номерлүү жана 20/05/2015 даталуу уруксаты менен Китепкана Башкармалыгынын 22-беренесине ылайык китепканабыздын инвентардык номерине катталуу болгон материалдардын санын аныктоо 22/06/2015-26/06/2016 даталарынын арасында саноо комиссиясы т үзүлүп жүргүзүлгөн. Саноонун жыйынтыгында 90 (токсон) даана китеп жоголуп, 16 (он алты) даана китеп жараксыз болуп табылган. Өзгөчө 2014-2015-окуу жылында окуучулар тарабынан 66 (алтымыш алты) даана китеп жоголгон. Китепкана башкармалыгынын 14-беренесинин б) пунктуна ылайык окуучу тарабынан жоголгон китептерге 4 эсе жогору жаза төлөтүлүп (жалпы суммасы 66273,72 сом) университеттин бюджетине каттатылган. Жалпы 172 даана китеп инвентардык номеринен чыгарылган.

2015-жылы университетибиз абонент болгон илимий журналдардын китепкана колдонуучулардын китепкана колдонуучулардын ыңгайлуу колдонушу үчүн (26 даана журналдын болжол менен баасы 3 120 сом) оңдоп түзөө жана жыртылган, тытылган (567 даана китептин болжол менен баасы 35 410 cом ) китептерди оңдоо иштери аткарылган.

Ар бир окуу жылынын башында жаңы келген студенттерге китепканабыздын электрондук каталогун жана абонент болгон электрондук базаларын колдонуу окуусу жана танытуусу уюштурулат. 2015-жылдын 16-ноябрынан 19-ноябрына чейин аталган маселеге байланыштуу окутуу иш-чаралары аткарылды. Жалпы жонунан 60 аудиторияга 20 семинар өткөрүлдү. 1440 студент катышты.

 

Физикалык өзгөчөлүктөр; жабык оорун, оорундардын саны, текчелердин саны, интернет байланышы жана башка мүмкүнчүлүктөр.

 

 

Жабык терротория 1872,77 м 2 (Борбордук имарат - 476,2м 2 ; С.Жигитов окуу салону 167,91 м 2 ; Ч.Айтматов 392 м 2 , Борбордук китепкана 836,66 м 2 ), орундардын саны 498 даана, текчелердин саны 436 даана, интернет байланышы үчүн 95 даана компютер(кызматкерлер үчүн 15 даана, окуучулар үчүн 74 даана, сервер үчүн 4 даана) интернетке кошулган. Китепканабызда 6 даана принтер, 1 даана скайнер, 4 даана сигнализация, 4 даана кубаттуулук булагы, 7 даана баркод окутуу скайнери, 2 даана ксерокопия, 3 даана кол терминалы, 4 даана киоск компютер бар. Китепканабыздын бардык окуу салондорунда каблосуз интернет байланышы бар.

 

Кызматкерлердин саны(китепканачы, адис, секретар, жардамчы)

•  Жетекчи - 1

•  Китепкана адиси - 2

•  Китепкана кызматкери – 2

•  Компьютер адиси - 1

•  Кызматкер – 2

•  Кызматкер – 3

•  Контрактык негиздеги кызматкер – 2

Жалпы – 13 кызматкер

 

Пайдалануучу мүчөлөрдүн саны(академия, доктарантура, магистратура, студент, даярдоо курсунун студенттери, башкаруучу кызматкерлер)

Академиялык кызматкер – 297

Башкаруучу кызматкер – 271

Докторантура кызматкери – 38

Студенттер – 5335

Кенже кызматкерлер – 44

Магистратура студенттери – 198

Дипломсуз магистратура студенттери – 2

 

Тыштан колдонуучулар:

Кыргыз-түрк Анадолу лицейи -6

Түркия элчилиги – 7

Төмер – 3

Бишкек түрк башталгыч класстар мектеби – 4

Жалпы саны – 6205

 

Жалпы колдонуучулардын саны – 557 152

 

Абономент (китеп, мултимедия, резерв, журналдар ж.б.)

Жалпы берилген китептердин саны – 44 793

Өткөрүлгөн китептердин саны – 43 867

Узартылган китептердин саны – 7 627

Окуу китебин таратуу – 9 441

Өткөрүлгөн окуу китептеринин саны – 10 943

Мезгилдүү басма колдонулушу – 8 925

Компютер салонундан пайдаланган студенттер – 102 028

Китепканага келген окуучулардын саны (Жалпы: Борбор, Жигитов, Айтматов окуу салондору) – 557 152

Электрондук каталогду колдонгондордун саны – 36 175

 

Китеп саны (жалпы, реферанс, сейрек кездешчүү китептер, журналдар ж.б.)

Китеп – 64 608

Окуу китеби – 22 870

Дипломдук иш – 596

Электрондук китеп – 3 057

Мезгилдүү басылмалар – 111 (аты) / 208 (даана)

Электрондук абоненттер - 35

Китептен сырткары материалдар

CD,DVD, видео, аудио касеталар – 345

Карта -85

Ксерокопия китеп – 163

 

Абонент болгон журналдар (жазылуу абоненттер, маалымат базаларына электрондук абонентлер ж.б.)

 

Журналдар – 47(аты) 69 даана

Газеталар – 64 (аты) 139 даана

 

Электрондук абонент – 35 (төлөмдүү 6; проек менен акысыз абонентлик – 17; китепкана тарабынан жасалган – 2; ачык байланыш – 5; байкоо байланышы - 5 )

 

Т өлөнгөн

Проект катары төлөмсүз

 1. “World eBook Library„
 2. “EBSCO HOST”
 3. “Paragraf ” укук энциклопедиясы
 4. “Jstor”
 5. “HiperKitap”
 6. “Taylor & Francis Journals Online”

 

Ачык байланышта

 1. “DOAJ”
 2. “Oapen”
 3. “İntechOpen”
 4. “Scientific & Academic Publishing (SAP)”
 5. “TÜBİTAK” Türkçe veritabanları

 

 

Байкоо байланышы

 1. “ Лань ”
 2. “Nature.com”
 3. “IEEE Xplore digital library”
 4. “Credo Online Reference Service”
 5. “Global eJournal Library”

 

•  “Electronic Journals Library ”,

•  “Institute of Physics” (IoP-EJ),

•  “Cambridge Journals Online”,

•  “BioOne”,

•  “Oxford Reference Online”,

•  “Oxford English Dictionary”,

•  “AGORA ”,

•  HINARI ,

•  “Oxford Journals” (Owford University Press)

•  “ КРАД ”

•  “OECD İlibrary”

•  “POLPRED”

•  “VSL Kyrgyzstan”

•  “Kirlibnet”

•  “OARE”

•  “ Кыргызстандын китеп мурастары ”

•  “IMF eLibrary”

 

Китепкана тарабынан жасалгандар

 1. “Manas ELibrary”
 2. “KTMU Data Base”

 

Э-китеп – китепканабыз тарабынан башкарууга алынган “ Manas Elibrary » маалымат базасында 2751 даана, « KTMU DataBase » маалымат базасында 306 электрондук китеп интернетке окурмандардын кызматына коюлду. Мындан сырткары электрондук журналдардын, булактардын, маалымат базаларынын web даректери link катары web баракчабыздын ( http://library.manas.kg ) «Пайдалуу линктер» бөлүмүнө жайгаштырылды.

 

Салижан Жигитов окуу салону

2005-жылдын 14-декабрында университетибиздин Экономика жана Башкаруу факультетинин имаратында Китепкана жана Иш кагаздар башкармалыгына караштуу Салижан Жигитов окуу залы ачылган. Залда 5432 даана китеп жана газета-журналдар бар. Текчелердин саны 38 даана, отуруу орундуктары 92 даана жана интернетке байланыштырыган 1 даана компютер менен издөө үчүн 1 даана киоск компютери бар. Окуу залында каблосуз интернет орнотулган. 2015-жылы 2054 даана китеп жана 892 даана мезгилдүү басма сөз маалыматтары окулган, ал эми окуу залына келген окуучулардын саны 67149 окурман.

Чыңгыз Айтматов окуу салону

2012-жылдын 24-майында университетибиздин кампусунда Чыңгыз Айтматов окуу залы ачылган. Залда 15 070 даана китеп бар. Китеп текчелери 48 даана, оорундуктар саны 116 даана. Интернетке туташтырылган 32 даана компютер жана 1 даана киоск компютер бар. Окуу залда каблосуз интернет орнотулган. Мындан сырткары окуу залда Чынгыз Айтматов бурчу жасалып, жазуучуга тиешелүү китептер көргөзмөсү жайгаштырылган. 2015-жылы 9386 даана китеп окулган, ал эми окуу залына келген окуучулардын саны 134100 окурман, компьютерден пайдаланган окурмандардын саны 53625 окурман.

 

Борбордук Китепкана (Жаңы жатакана )

2013-жылдын сентябрь айында университетибиздин кампусунда жаңы студенттер жатаканасы менен биргекурулган Борбордук китепкана ачылды. Борбордук имараттагы эски китепканага окуу китептери менен мезгилдүү басылмалардын депосун, даярдоо курстарына жана Туризм жана мейманкана жогорку мектебине тиешелүү китептерди тыштап, калган китептер Борбордук китепканага көчүрүлгөн. Китепкананын расмий ачылышы 2013-жылдын 11 – ноябрында өткөрүлгөн. Китепканада 26 571 даана китеп бар. Текчелердин саны 99 даана, оорундуктардын саны 118 даана. Интернетке тутуштырылган 40 даана комютер жана издөө үчүн 2 даана киоск компютери бар. 2015-жылы 12156 даана китеп окулган, ал эми окуу залына келген окуучулардын саны 206546 окурман, компьютерден пайдаланган окурмандардын саны 36808 окурман.

 

Даярдоо курсу окуу салону (Борбордук имараттагы эски китепкана)

Университетибиздин кампусунда борбордук китепкана ачылганда борбордук имараттагы 1998-жылы ачылган эски китепканабыз даярдоо курсу окуу залы болуп ишин улантууда. Мындан сырткары оңдоо, каталогдоштуруу жана түздөө иштери, окуу китептери менен мезгилдүү басылмалардын депосу бул китепканада ишин улантууда. Бул китепкананын окуу залында даярдоо курсуна жана туризм жана мейманкана жогорку мектебине тиешелүү 16 537 даана китеп бар. Текчелердин саны 209 даана, оорундуктар 167 даана. Интернетке туташтырылган 22 даана компютер жана издөө терминалы үчүн 1 даана киоск орнотулган. 2015-жылы 21197 даана китеп окулган, ал эми окуу залына келген окуучулардын саны 149032 окурман, компьютерден пайдаланган окурмандардын саны 11265 окурман.