2017-жылдын отчету

Кыргыз-Түрк “Манас” Университети

Китепкана жана Иш кагаздар башкармалыгы

2017-жылдын иш-чараларынын отчету

 

30.12.2017

 

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин борбордук китепканасы заманбап изилдөөгө жана окуу чөйрөсүнө ыңгайлаштырылып курулган. 1998-жылдан бери кызмат кылып келе жаткан китепканабыздын максаты ар түрдүү багыттарда изилдөө жүргүзгөн илимпоздордун, изилдөөчүлөрдүн жана студенттердин билим алуусуна, изилдөөлөрүнө жана жалпы маданий керектөөлөрүнө жардам берүү болуп эсептелет. Китепканабыздын коллекциясы белек катары берилген жана сатып алынган маалымат булактары менен күндөн күнгө байытылууда. КТМУ китепканасында 92 440  даана  китеп, газета-журналдар жана аудио-видео маалымат булактары бар.

 

Китепкананын электрондук каталогу  окуучуларга 2005-жылдын 1-ноябрынан баштап кызмат көрсөтүүдө. Бул каталогду колдонуу интернет аркылуу жүргүзүлүп, бүткүл дүйнөгө ачылат. Адреси: http://yordam.manas.kg/. Электрондук каталогубуздан 2015-жылы 36175, 2016-жылы 40197, 2017-жылы 45358 колдонуу катталган.

2017-жылдын январь айында Борбордук китепкананын 1-кабатында жайгашкан 1-китеп окуу залы менен 2-кабатта жайгашкан компьютердик залдын орду алмаштырылып, 1-кабатка көчүрүлгөн компьютердик зал Студенттер үйүнө өткөрүлүп берилди.

2017-жылдын январь айында Кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министирлиги тарабынан “Web of Science” маалымат базасына акылуу, апрель айында “Royal Society Journals”, март айында “Cambridge Journals Online”, сентябрь айында “Токтом”  маалыматтык базаларына жылдык бекер байланыштар; ал эми ноябрь айында “Web of Scienceмаалымат базасынын “InCites” системасына, декабрь айында болсо “Scopus” маалымат базаларына убактылуу байланыш ачылды.

15-февраль Кыргызстан илимпоздору үчүн эл аралык маалымат платформу Web of Science” темасында семинар өткөрүлдү. Катышуучу саны 120. Ушул айда “Web of Science” маалымат базасында университетибиздин профили түзүлүп, баардык макалалар профилге байланыштырылды. Жыл этегинде 194 макала профилге байланыштырылган.

17-февраль күнүнөн баштап Борбордук китепкана Жума жана Ишемби күндөрү 24 саат иштей баштады.

Ар бир окуу жылынын башында жаңы келген студенттерге китепканабыздын электрондук каталогун жана абонент болгон электрондук базаларын колдонуу окуусу жана танытуусу уюштурулат. 2017-жылдын 15-ноябрынан 17-ноябрына чейин аталган маселеге байланыштуу даярдоо курсунун студенттерине окутуу иш-чаралары аткарылды. Жалпы жонунан 47 аудиторияга 14 семинар өткөрүлдү. 1014 студент катышты.

            2017-жылдын ноябрь айында Web of Science маалымат базасындагы “InCites” системасында «Кыргыз-Түрк Манас университетинин акыркы 6 жылына (2011-2016) карата илимий макалалардын анализдин отчету” жазалды. Ушул айда “Scopus” маалымат базасында университетибиздин профили түзүлдү. Жыл этегинде университетибизге тийиштүү 221 макала профилге байланыштырылды. О.э. QS дүйнөлүк университеттер рейтингине катышуу үчүн кайрылды. Бул рейтингке катышуу үчүн QS тарабынан колдоо алынып, керектүү иш аракеттер башталды.

 

Физикалык өзгөчөлүктөр; жабык оорун, оорундардын саны, текчелердин саны, интернет байланышы жана башка мүмкүнчүлүктөр.

 

Жабык территория 1700,27 м2 (Борбордук имарат  - 476,2м2; С.Жигитов окуу салону 167,91 м2; Ч.Айтматов 392 м2, Борбордук китепкана 650,18 м2), орундардын саны 402 даана, текчелердин саны 428 даана, интернет байланышы үчүн 64 даана компьютер (кызматкерлер үчүн 15 даана, окуучулар үчүн 45 даана, техникалык 4 даана) интернетке кошулган. Китепканабызда 6 даана принтер, 2 даана скайнер, 4 даана сигнализациялык эшиктер, 7 даана баркод окутуу скайнери, 2 даана ксерокопия, 3 даана штрихкод окуучу кол терминалы, 4 даана киоск компютер бар. Китепканабыздын бардык окуу салондорунда каблосуз интернет байланышы бар.

 

Кызматкерлердин саны(китепканачы, адис, секретар, жардамчы)

 • Жетекчи - 1
 • Китепкана адиси - 2
 • Китепкана кызматкери – 2
 • Компьютер адиси – 1
 • Изилдөө борборунун секретары - 1
 • Кызматкер – 3
 • Кызматкер – 2
 • Контрактык негиздеги кызматкер – 2

Жалпы – 14 кызматкер

 

Пайдалануучу мүчөлөрдүн саны (академия, доктарантура, магистратура, студент, даярдоо курсунун студенттери, башкаруучу кызматкерлер)

Академиялык кызматкер – 336

Башкаруучу кызматкер – 295

Докторантура кызматкери – 39

Студенттер – 5638

Кенже кызматкерлер – 35

Магистратура студенттери – 300

 

Тыштан колдонуучулар:

Кыргыз-түрк Анадолу лицейи -2

Түркия элчилиги – 7

Төмер – 4

Бишкек түрк башталгыч класстар мектеби – 5

Жалпы саны – 6661

 

Жалпы колдонуучулардын саны – 482567

 

Китеп саны (жалпы, реферанс, сейрек кездешчүү китептер, журналдар ж.б.)

Китеп – 68412

Окуу китеби – 22754

Дипломдук иш – 678

Электрондук китеп – 4961

Мезгилдүү басылмалар – 83 (аты) / 228 (даана)

Электрондук абоненттер - 55

Китептен сырткары материалдар

CD,DVD, видео, аудио касеталар – 350

Карта - 85

Ксерокопия китеп – 161

 

Абонент болгон журналдар (жазылуу абоненттер, маалымат базаларына электрондук абонентлер ж.б.)

 

Журналдар – 39 (аты)  78 даана

Газеталар – 44 (аты)  150 даана

 

Электрондук абонент – 55 (төлөмдүү 5; проек менен акысыз абонентлик – 20; китепкана тарабынан жасалган – 3; ачык байланыш – 25; байкоо байланышы - 2 )

 

Төлөнгөн

Проект катары төлөмсүз

 1. ““EBSCO HOST”
 2. “Paragraf” ve “Токтом” hukuk ansiklopedisi
 3.  “Jstor”
 4. “Taylor & Francis Journals Online”
 5. “Web of Science”

 

Ачык байланышта

 1. “Научная электронная библиотека Elibrary.ru”
 2. “DOAJ”
 3. “Oapen”
 4. “İntechOpen”
 5. “TÜBİTAK” Türkçe veritabanları
 6. “Atatürk kitaplığı” veritabanı
 7. “Global Advanced Research Journals”
 8. “Science Publishing Group”
 9. “OMICS International”
 10. “Hikari Ltd”
 11. “Libertas Academica”
 12. “Scientific Research Publishing”
 13.  “PressAcademia”
 14. “Asian Economic and Social Society (AESS)”
 15. “AENSI Publısher”
 16. “Kamla-Raj”
 17. “iSER PUBLICATIONS”
 18. “Math-Net.Ru”
 19. “Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company)”
 20. “Dünya Dijital Kütüphanesi (WDL)”
 21. “Science Alert”
 22. “AimiJournals”
 23. “PubMed Central (PМС)”
 24. “LOOK Academic Publishers”
 25. “ScopeMed”

 

1.       “Electronic Journals Library ”,

2.       “IoP Science”,

3.       “Oxford Reference Online”,

4.       “Oxford English Dictionary”,

5.        “AGORA”,

6.       “HINARI”,

7.       “OARE”

8.       “ARDI”

9.       “Oxford Journals” (Owford University Press)

10.    “KRAD”

11.     “POLPRED”

12.    “Sage Premier”

13.    “Kirlibnet”

14.    “Kırgızistanın Nadire Eserleri”

15.    “IMF eLibrary”

16.    “Edward Elgar Journals & eBooks”

17.    “New England Journal of Medicine”

18.    “e-Duke Journals Scholarly Collection”

19.    “Royal Society Journals”

20.    “Cambridge Journals Online”

 

Китепкана тарабынан жасалгандар

1.       “Manas ELibrary”

2.       “Elektronik Katalog”

3.       “Türkestan Derlemesi (Туркестанский сборник)”

 

Байкоо байланышы

1.       “InCites” (24.10.2017-24.11.2017)

2.       “Scopus” (11.12.2017-10.01.2018)

 

Э-китеп – китепканабыз тарабынан башкарууга алынган  “Manas Elibrary» маалымат базасында 4445 даана, «KTMU DataBase» маалымат базасында 516 электрондук китеп интернетке окурмандардын кызматына коюлду. Мындан сырткары электрондук журналдардын, булактардын, маалымат базаларынын шилтемелери web баракчабыздын (http://library.manas.edu.kg)  «Пайдалуу линктер» бөлүмүнө жайгаштырылды.

 

Салижан Жигитов окуу салону

2005-жылдын 14-декабрында университетибиздин Экономика жана Башкаруу факультетинин имаратында Китепкана жана Иш кагаздар башкармалыгына караштуу  Салижан Жигитов окуу залы ачылган. Залда 5471 даана китеп жана газета-журналдар бар. Текчелердин саны 38 даана, отуруу орундуктары 92 даана жана интернетке байланыштырыган 1 даана компютер менен издөө үчүн 1 даана киоск компютери бар. Окуу залында каблосуз интернет орнотулган.

                                            

Чыңгыз Айтматов окуу салону

            2012-жылдын 24-майында университетибиздин кампусунда Чыңгыз Айтматов окуу залы ачылган. Залда 15146 даана китеп бар. Китеп текчелери 48 даана, оорундуктар саны 116 даана. Интернетке туташтырылган 33 даана компютер жана 1 даана киоск компютер бар. Окуу залда каблосуз интернет орнотулган. Мындан сырткары окуу залда Чынгыз Айтматов бурчу жасалып, жазуучуга тиешелүү китептер көргөзмөсү жайгаштырылган.

 

Борбордук Китепкана (Жаңы жатакана )

2013-жылдын сентябрь айында университетибиздин кампусунда жаңы студенттер жатаканасы менен биргекурулган  Борбордук китепкана ачылды. Борбордук имараттагы эски китепканага окуу китептери менен мезгилдүү басылмалардын депосун, даярдоо курстарына жана Туризм жана мейманкана жогорку мектебине тиешелүү китептерди тыштап, калган китептер Борбордук китепканага көчүрүлгөн. Китепкананын расмий ачылышы 2013-жылдын 11 – ноябрында өткөрүлгөн. Китепканада 29167 даана китеп бар. Текчелердин саны 95 даана, оорундуктардын саны 82 даана. Интернетке тутуштырылган 8 даана комютер жана издөө үчүн 2 даана киоск  компютери бар.

 

Даярдоо курсу окуу салону (Борбордук имараттагы эски китепкана)

Университетибиздин кампусунда борбордук китепкана ачылганда борбордук имараттагы 1998-жылы ачылган эски китепканабыз даярдоо курсу окуу залы болуп ишин улантууда. Мындан сырткары оңдоо, каталогдоштуруу жана түздөө иштери, окуу китептери менен мезгилдүү басылмалардын депосу бул китепканада ишин улантууда. Бул китепкананын окуу салонунда даярдоо курсуна жана Туризм жана Мейманкана жогорку мектебине тиешелүү 17699 даана китеп бар. Текчелердин саны 205 даана, оорундуктар 107 даана. Интернетке туташтырылган 22 даана компютер жана издөө терминалы үчүн 1 даана киоск орнотулган.