Инженерия факультетинин семинарлары
Hits : 233

Компьютер инженерлиги бөлүмү

 

6.01.2020, 14:00

Айткул Өмүрзаков Келечек доордун байланыш технологиясы - 5G

Алтынай Дуулатбек кызы 5G деген эмне жана бул технология биздин турмушту кантип өзгөртөт?

Айкерим Муканбетова Нерселердин Интернети деген эмне?

7.01.2020, 14:00

Союзбек Орозбек уулу «Акылдуу шаар» Кыргызстанда

Нурмила Жетимишова Өнүккөн өлкөлөрдө өсүмдүк өстүрүүдө маалымат технологияларынын колдонулушу

Ырыскуль Сапаралиева Андроид иштетүү тутумунда программалоо.

Назгуль Шеримбекова Санариптик кол коюу.

 20.01.2020, 14:00

Мехмет Селим Элмалы SSD дисктердин иштөө принциптери

 21.01.2020, 14:00

Замира Казакбаева Билим берүүдө мультимедиа технологиясын колдонуу

 22.01.2020, 14:00

Райымбек Султанов, Памирбек Каразаков, Шерказы Көкүмбаев Машина үйрөтүү: Кол менен жазылган цифраларды таанытуу (практикалык жумуштун негизинде)

 

Экология инженерлиги бөлүмү

 

Prof. Dr. Zarlık Maymekov, Canarbek İzakov, 10. 10. 2019 Кыш мезгилинде жолго себилген туздардын чөйрөгө тийгизген физика-химиялык жана экологиялык таасири

Prof. Dr. Mustafa Dolaz, 25. 10. 2019 “Нөл таштанды”

Prof. Dr. Kanatbek Kocobaev, 08. 11. 2019 Нарын, Кичи жана Чоӊ Нарын сууларындагы микроэлементтердин кармалышын изилдөө

Doç. Dr. Cumakadır Karamoldoev, 22. 11. 2019 Кыргызстандагы жер үстү жана жер асты сууларынын катнаштары

Dr. Elsa Tünkatarova, 06. 12. 2019 Бийик тоолуу аймактагы кеңири таралган оорулар (Ат-Башы районунун мисалында)

Dr. Canıl İskakova, 20. 12. 2019 Кыргызстандагы жапайы мөмө-жемиштердин азыктык мүмкүнчүлүктөрү

 Almaz İsaev, 10. 01. 2020 Бессел жана Эйри дифференциалдык теӊдемелери

Doç. Dr. Kubat Bakanov, 24. 01. 2020 Суу - жашоонун булагы

Dr. Bolothan Rayapov, 07. 02. 2020 Цианиддик кодекс

Dr. Nurzat Totubayeva, 21. 02. 2020 Кумтөр кениндеги зыяндуу калдыктарды көмүү жатактарын оптималдаштыруу жолдору

Dr. Nurzat Şaykiyeva, 13. 03. 2020 Калдыктардан баалуу металлдарды мембраналар аркылуу бөлүп алуу

Dr. Kubat Kemelov, Mirlan Moldobaev, 27. 03. 2020 Бишкек шаарынын учурдагы экологиялык абалы

 

Химия инженерлиги бөлүмү

Доц.м.а., Др. Айчүрѳк Мажитова 21.11.2019 Антоцианиндердин термодеградация кинетикасын изилдөө

Доц.м.а., Др. Эмил Омурзак уулу  05.12.2019 Ag/Ag2O нанокомпозиттерин синтездөө жана алардын антибактериалдык активдүүлүгү

Доц. Др. Калипа Салиева  19.12.2019 Кыргызстандын түштүк регионундагы дарыялардагы оор металлдардын кармалышын баалоо

Проф. Др. Осман Туткун  06.02.2020 Цинк фабрикасынын таштандыларынан алынган щелочтоо сууларындагы германийди башка иондордон (Zn, Cu, Co, Ni, Fe) ажыратып бөлүп алуу

Доц. Др. Күлүмкан Сартова 20.02.2020 Жергиликтүү өсүмдүк сырьелорунун калдыктарын  кайрадан иштетүүнүн технологиясын иштеп чыгуу

Проф. Др. Нахит Акташ    12.03.2020 Биореакторлордун химия инженерлигинде колдонулушу

Доц. Др. Бакыт Боркоев  09.04.2020 Кыргыз Республикасындагы орто мектептерде БТИМ (билим, технология , инженерия жана математика) үйрөнүү жана окутууда МКТнын (маалымат коммуникациялык технология) колдонулушу

Проф. Др. Али Осман Солак  07.05.2020 Глюкозалык күйүүчү элемент

Проф. Др. Селехаттин Гүлтекин  21.05.2020 Окутуучулар курамы мүчөлүгү бир кесип эмес, ал жашоо образы

 

Тамак-аш инженерлиги бөлүмү

1-ноябрь 2019 Анарсейит ДЕЙДИЕВ «Кыргызстандагы тамак-аш өнөр жайынын азыркы абалы жана өнүгүү келечеги»

5-декабрь 2019 Айдайкан Касымакунова «Антоцианин тамак-аш боекторун өндүрүү технологиялары»

3-январь 2020 Айгүл  Усубалиева «Кыргызстандагы топоздун сүтүнөн азыктарды өндүрүү перспективасы»

7-февраль 2020 Жылдызай Өзбекова «Этти конвективдүү жана сублимациялык ыкма менен кургатуу, кургатылган эттин кээ бир касиеттери»

13-март2020 Айбек Бөдошов «Улуттук курут азыгынын кургатуу кинетикасын изилдөө.»

17-апрель 2020 Руслан Адил Акай Тегин «Кээ бир кыргыз балынын тандалган бактерияларга каршы антибактериалдык касиети»