Ветеринария факультетинин семинарлары
Hits : 191

Кыргыз-Түрк “Манас” университети Ветеринария факультети 2019-2020 Семинар програмасы

Баяндамачы / Тема

Дата

Проф. докт. Хасан Хусейин Ары

“Пластинация ыкмасы менен музей материалдарын даярдоо”

04.12.2019

Проф. докт. Назир Думанлы

“Токсоплазмоз жана бооздук”

25.12.2019

Проф. докт. Аскарбек Түлөбаев

“Кыргыз Республикасында 2014-2019-жылдар аралыгында кабыл алынган ветеринария жаатындагы ченемдик-укуктук актылар”

05.02.2020

Ага окутуучу, докт. Наристе Кадыралиева

“Эт жана эт азыктарынын гистологиясы”

26.02.2020

Проф. докт. Метин Байрактар

“SPSS деген эмне? Ветеринариядагы орду жана колдонуусу”

11.03.2020

Проф. докт. Абдулкадир Кескин

“Уйлардын байыган мезгилиндеги маститтер жана тукумдуулуктагы мааниси”

26.03.2020

Доц. м.а., докт. Фатих Р. Истанбуллугил

“Тамак-аш кошулмалары”

15.04.2020

Проф. докт. Абузер Таш

Иттердин көзүн текшерүү ыкмалары

29.04.2020

Ага окутуучу, докт. Зарима Жумаканова

“Биологиялык куралдардын патофизиологиясы”

13.05.2020