Кабыл алуу шарттары

ТАЛАП КЫЛЫНГАН ШАРТТАР :

 • Магистратура программасына тапшыра турган талапкердин базалык жогорку билими боюнча орточо жетишкендик баллы 4 баллдык баалоо системасы боюнча 2 баллдан жогору болушу керек. Докторантурага тапшыра турган талапкердин магистрдик жогорку билими боюнча орточо жетишкендик баллы 4 баллдык баалоо системасы боюнча 2.50дөн жогору болушу талап кылынат.
 • Докторантура ( Ph.D) программасына тапшырыш үчүн талапкер: магистрдик дипломдун; даярдоо курсунан сырткары толук 5 жылдык базалык жогорку билими тууралуу дипломдун; даярдоо курсунан сырткары толук 10 семестрдик медициналык, стоматологиялык жана ветеринардык факультеттердин бүтүрүүчүсү экенин тастыктаган дипломдун же бакалаврдык дипломдун ээси болуп, бирок Саламаттыкты сактоо министирлиги койгон талаптарга жооп берген лаборатория багытында адистиги тууралуу дипломдун ээси болушу керек. Талапкердин орточо жетишкендик баллы 4 баллдык баалоо системасы боюнча 2.50дөн жогору болушу талап кылынат.
 • Магистратура программасында чет тил сынагы милдеттүү эмес.
 • Докторантура ( Ph.D) программасына тапшырыш үчүн талапкер университеттин Окумуштуулар кеңеши тарабынан бекитилген чет тилдеринен тийиштүү сертификаттарга ээ болуусу керек. (Англис тили, француз тили, италиян тили, испан тили, орус тили). Түркия Республикасынын Студенттерди сыноо жана жайгаштыруу борбору тарабынан өткөрүлгөн чет тил сынагынан 55тен жогору же болбосо Кыргыз-Түрк «Манас» университети Студенттерди сыноо жана жайгаштыруу борбору тарабынан өткөрүлгөн чет тил сынагынан 60тан жогору баллга ээ болуусу, же болбосо эквиваленттүүлүгү университеттин Окумуштуулар кеңеши тарабынан кабыл алынган эл аралык деңгээлде таанылган бир чет тил сынагынан же Түркия Республикасынын Студенттерди сыноо жана жайгаштыруу борборунун чет тил сынагынан эквиваленттүү балл алуусу керек . Чет тил сынагынын баллы Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин чет тил сынактарын эквиваленттештирүү таблицасына жараша эсептелинет. Доктордук ( Ph.D) илимий багыты боюнча чет тилден адистиги болгон талапкер, чет тил сынагынан башка бир чет тил боюнча тапшырат. Чет тил сынагына кире турган КМШ (Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги) өлкөлөрүнүн жарандары орус тилинен башка чет тилден сынакка кирүүлөрү керек.
 • Магистратурага жана докторантурага ( Ph.D) тапшырган талапкер Кыргыз Республикасынын жараны болуп, Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын жогорку окуу жайларынан башка бир окуу жайды бүтүргөн болсо, КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин дипломду нострификациялагандыгы тууралуу документти көрсөтүүсү зарыл. Түркия Республикасынын жараны болуп, ТР жогорку окуу жайларынан башка бир окуу жайды бүтүргөн болсо, өз өлкөсүнүн тийиштүү мекемесинен берилген дипломдун нострификациялангандыгы тууралуу документ көрсөтүүсү керек. Башка ө лк ө л ө рдүн жарандары КРнын, же болбосо ТРнын тиешелүү мекемелери тарабынан дипломдун таанылгандыгы тууралуу маалымкат көрсөтүүсү зарыл. 
 • МАГИСТРАТУРА ЖАНА ДОКТОРАНТУРА (Ph. D) ПРОГРАММАЛАРЫНА КАБЫЛ АЛУУ ШАРТТАРЫ
 • Арыз

Документ тапшыруу үчүн арыздын үлгүсүн интернет дарегинен табууга болот же болбосо институттан электрондук почта аркылуу алууга болот.

 • Маалымат

Туура эмес же жетишсиз маалымат берген талапкердин арызы жараксыз деп эсептелинет.

 • Милдеттүү тилдер :

Магистратура жана докторантура программаларында билим берүү кыргыз жана түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Эгерде бул тилдердин кайсы бири талапкердин эне тили болсо же болбосо бакалавриатта ошол тилде билим алган болсо, ал талапкер бул тилдердин сынагынан бошотулат. Бул тилдерди билбеген талапкер тил сынагына кирүүгө (67ден жогору балл алышы керек ) же КТМУнун тилдик даярдоо курсуна катышууга тийиштүү.

 • Каттоо :

Кирүү сынактарын ийгиликтүү тапшырган талапкерлер жарыяда көрсөтүлгөн убакыт ичинде тийиштүү программаларга катталышы керек. Убагында каттоодон өтпөгөн талапкер тийиштүү программага кабыл алынбайт. Мындай талапкердин ордуна резервдеги талапкер кабыл алынат. Чет өлкөлүк талапкерлер электрондук почта аркылуу тийиштүү документтерди жибере алышат. Туура эмес же толук эмес документтер кабыл алынбайт.

Керектүү документтер : жогорку билими тууралуу диплом же окууну бүтүргөндүгү тууралуу маалымкат (түп нускасы), жетишүү табели, паспорттун көчүрмөсү , эки даана сүрөт, чет өлөкөдө билим алган талапкерлердин өз өлкөсүнүн тийиштүү органы тарабынан дипломдун нострификациялангандыгы тууралуу документ көрсөтүүсү зарыл.

 • Багыты боюнча даярдоо:

Магистратура жана докторантура программаларына башка бөлүмдөн тапшырган талапкерлер тийиштүү программа талап кылган даярдоо курсуна катышышат.

 • Бош квотаны колдонуу :

Жарыяда көрсөтүлгөн квоталардын кайсы бирине талапкер тапшырбаган учурда, Бөлүм башчылыгынын сунушу менен бош калган квотага кирүү сынагын ийгиликтүү тапшырган талапкер алынат.

 • Стипендия:

Кирүү сынактарынын жыйынтыгында жогорку жетишкендикти көрсөткөн магистрант жана аспиранттарга стипендия берилет.

 • Башка шарттар :

Төмөндөгү таблицаларда магистратура жана докторантура программаларына кайсы бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрүнүн тапшыра ала тургандыгы белгиленген, ALES –сынагынын кайсы түрүнүн кабыл алына тургандыгы жана чет тили көрсөтүлгөн.

КЕРЕКТҮҮ ДОКУМЕНТТЕР :

 • Тапшыруу анкетасы (Түркия жана башка өлкөлөрдөн тапшыргысы келген талапкерлер e-mail аркылуу байланышкандан кийин каттоо үчүн керек болгон документтерди төмөндө берилген e-mail дареги аркылуу жөнөтүшсө болот). http://manas.edu.kg интернет дарегинен же болбосо институттан e-mail аркылуу алынат.
 • Магистратура программасы үчүн бакалаврдык же 5 жылдык жогорку окуу жайдын дипломунун о.э. дипломдун баалары коюлган тиркемесин тастыктаган көчүрмөсү талап кылынат;
 • Докторантура үчүн 5 жылдык жогорку окуу жайдын диплому жана магистрдик дипломдордун о.э. дипломдун баалары коюлган тиркемесин тастыктаган көчүрмөсү талап кылынат;
 • Паспорттун көчүрмөсү;
 • 3 x4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;
 • A LES (акыркы 36 ай ичинде алынган жыйынтык талап кылынат) сынагынын жыйынтыгы же болбосо ага эквиваленттүү GRE, GMAT (акыркы 60 ай ичинде алынган жыйынтык талап кылынат) сынактарынын жыйынтыгынын оригиналы;
 • YDS , КТМУнун чет тилди билүү деңгээлин аныктоо сынагынын сертификаттары жана аларга эквиваленттүү TOEFL (англис тили), IELTS (англис тили) сынак сертификаттарынын оригиналы же тастыкталган көчүрмөсү;
 • Дипломдун нострификациялангандыгы тууралуу документ (жогорку окуу жайды чет өлкөдөн бүтүргөн талапкер үчүн);
 • Каттоо үчүн 200 сом (e-mail аркылуу тапшыргандар сынактан мурун төлөш керек);
 • Өмүр баян.

Дарек:

Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Жал мкр , Ч. Т. Айтматов атындагы кампус, Маданият борборунун имараты, 1-кабат, 104-каб., Табигый илимдер институту (Студенттик бөлүм). Документтерди кабыл алуу Бишкек убактысы боюнча саат 08:30дан 17:30га чейин жүргүзүлөт.

Телефон: 00 996 (312) 49 27 88 ички тел.:  2321

http://manas.edu.kg электрондук дарекЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,

КОШУМЧА МААЛЫМАТ :

 • Башка адистик багытын же башка окуу жайын бүтүргөн талапкерлер тапшырган магистратура жана докторантура ( Ph.D) программаларынын багытына карата айырма болгон сабактарды алуу үчүн даярдоо курсуна катыша алат.
 • Толук эмес документтер кабыл алынбайт.
 • Сынактан ө т ү п, ийгиликтүү окуган магистранттарга жана докторанттарга ректорат тарабынан стипендия берилет.
 • КР – Кыргыз Республикасынын, ТР - Түрк Республикасынын жарандары, ал эми БК болсо башка республикалардын жарандары дегенди түшүндүрөт.