Кабыл алуу шарттары

Кыргыз-Түрк “Манас” университети

Табигый илимдер институту

2020–2021-окуу жылынын күзгү семестринде төмөндө көрсөтүлгөн магистратура жана докторантура (Ph.D) багыттары боюнча кабыл алуу конкурсу жарыяланат.

ИЛИМИЙ БАГЫТТАР ЖАНА БӨЛҮНГӨН ОРУНДАР

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ИНСТИУТУ

БАГЫТТАР

МАГИСТРАТУРА

ДОКТОРАНТУРА

ТР

БК

ТР

БК

Агрономия (Мөмө-жемиш талаа өсүмдүктөрү)

1

6

1

-

-

-

Агрономия (Өсүмдүк коргоо)

1

3

1

-

-

-

Биология

2

6

2

2

2

1

Биотехнология

2

6

2

-

-

-

Жаратылышты колдонуу жана экология (экологиялык инженерия)

1

5

1

-

-

-

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы (Тамак-аш инженерлиги)

1

4

1

1

2

-

Математика

2

7

1

1

2

1

Программдык инженерия (комьютердик инженерия)

3

5

2

1

2

-

Химиялык технология (Химиялык инженерия)

2

7

1

1

3

1

 

03-июль 2020

Документтерди кабыл алуунун акыркы күнү

08-10-июль 2020

Адистиги боюнча кирүү сынагы (жазуу жана оозеки түрүндө өткөрүлөт)

03-04-сентябрь 2020

Программаларга катталуу

 

 

i. КАБЫЛ АЛУУ ШАРТТАРЫ:

a) Магистратура программасына тапшыра турган талапкердин базалык жогорку билими боюнча орточо жетишкендик баллы 4 баллдык баалоо системасы боюнча 2 баллдан жогору болушу керек. Докторантурага тапшыра турган талапкердин магистрдик жогорку билими боюнча орточо жетишкендик баллы 4 баллдык баалоо системасы боюнча 2.50 дөн жогору болушу талап кылынат.

b) Докторантура (D) программасына тапшырыш үчүн талапкер: магистрдик дипломдун; даярдоо курсунан сырткары толук 5 жылдык базалык жогорку билими тууралуу дипломдун; даярдоо курсунан сырткары толук 10 семестрдик медициналык, стоматологиялык жана ветеринардык факультеттердин бүтүрүүчүсү экенин тастыктаган дипломдун; же бакалаврдык дипломдун ээси болуп бирок Саламаттыкты сактоо министирлиги койгон талаптарга жооп берген лаборатория багытында адистиги тууралуу дипломдун ээси болушу керек. Талапкердин орточо жетишкендик баллы 4 баллдык баалоо системасы боюнча 2.50 дөн жогору болушу талап кылынат.

c) Магистратура программасында чет тил сынагы милдеттүү эмес. Бирок Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин окумуштуулар кеңеши тарабынан кабыл алынган эл аралык деңгээлдеги чет тил сынагы жыйынтыгынын 15 пайызы кирүү сынагынын жалпы жыйынтыгына кошулат.

d) Докторантура (D) программасына тапшырыш үчүн талапкер университеттин Окумуштуулар кеңеши тарабынан бекитилген чет тил сынактарынын сертификаттарына ээ болуусу керек (англис тили, немис тили, француз тили, орус тили). Түркия Республикасынын Студенттерди сыноо жана жайгаштыруу борбору тарабынан өткөрүлгөн чет тил сынагынан 55 тен жогору же болбосо Кыргыз-Түрк “Манас” университети Студенттерди сыноо жана жайгаштыруу борбору тарабынан өткөрүлгөн чет тил сынагынан 60 тан жогору баллга ээ болуусу, же болбосо эквиваленттүүлүгү университеттин Окумуштуулар кеңеши тарабынан кабыл алынган эл аралык деңгээлде таанылган бир чет тил сынагынан же Түркия Республикасынын Студенттерди сыноо жана жайгаштыруу борборунун чет тил сынагынан эквиваленттүү балл алуусу керек. Чет тил сынагынын баллы “Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин чет тил сынактарын эквиваленттештирүү таблицасына” жараша эсептелинет. Доктордук (Ph.D) илимий багыты боюнча чет тилден адистиги болгон талапкер, чет тил сынагынан башка бир чет тил боюнча тапшырат. Чет тил сынагына кире турган КМШ (Көзкарандысыз мамлекеттердин шериктештиги) өлкөлөрүнүн жарандары орус тилинен башка чет тилден сынакка кирүүлөрү керек.

e) Магистратурага жана докторантурага (D) тапшырган талапкер; Кыргыз Республикасынын жараны болуп, Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын жогорку окуу жайларынан башка бир окуу жайды бүтүргөн болсо, КР Билим берүү министрлигинин дипломду нострификациялагандыгы тууралуу документ көрсөтүүсү зарыл. Түркия Республикасынын жараны болуп, ТР жогорку окуу жайларынан башка бир окуу жайды бүтүргөн болсо, өз өлкөсүнүн тийиштүү мекемесинен берилген дипломдун нострификациялангандыгы тууралуу документ көрсөтүүсү керек. Башка өлкөлөрдүн жарандары КР, же болбосо ТРын тиешелүү мекемелери тарабынан дипломдун таанылгандыгы тууралуу маалымкат көрсөтүүсү зарыл.

f) ALES, GRE, GMAT сыяктуу эл аралык денгээлдеги сынак жыйынтыгына ээ болгон талапакерлер жазуу сынагына кирген болуп эсептелинет. Бул сынактардын жыйынтыгын жазуу сынактын ордуна эсептөө Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин сынак инструкциясында белгиленген чечимдер жана таблицага карата жүргүзүлөт. ALES жыйынтыгы менен тапшырган талапкерлер сөзсүз оозеки сынакка да катышат. ALES, GRE, GMAT сынактарынын сертификаттарына ээ болбогон талапкерлер жазуу жана оозеки түрүндөгү сынактарга сөзсүз катышат.

g) Документтерди тапшыруу тууралуу шарттар Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин сынак өткөрүү инструкциясында белгиленген.

h) Онлайн өткөрүүлүүчү сынактын шарттары дистанттык билим берүү комиссиясынын чечими менен белгиленет жана жарыяланат.

 

ii. КЕРЕКТҮҮ ДОКУМЕНТТЕР:

 1. Тапшыруу анкетасы (Түркия жана башка өлкөлөрдөн тапшыргысы келген талапкерлер e-mail аркылуу байланышкандан кийин каттоо үчүн керек болгон документтерди төмөндө берилген e-mail адреси аркылуу жөнөтүшсө болот). http://manas.edu.kg интернет адресинен же болбосо институттан e-mail аркылуу алынат;
 2. Магистратура программасы үчүн бакалаврдык же 5 жылдык жогорку окуу жайдын дипломдун о.э, дипломдун баалары коюлган тиркемесинин тастыкталган көчүрмөсү талап кылынат;
 3. Докторантура үчүн 5 жылдык жогорку окуу жайдын диплому жана магистрдик дипломдордун о.э, дипломдун баалары коюлган тиркемесинин тастыкталган көчүрмөсү талап кылынат;
 4. Паспорттун көчүрмөсү;
 5. 3x4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;
 6. ALES (Акыркы 36 ай ичинде алынган жыйынтык талап кылынат) сынагынын жыйынтыгы же болбосо ага эквиваленттүү GRE, GMAT (Акыркы 60 ай ичинде алынган жыйынтык талап кылынат) сынактарынын жыйынтыгынын оригиналы;
 7. Кыргыз-Түрк ”Манас” университетинин окумуштуулар кеңеши тарабынан кабыл алынган эларалык деңгээлдеги чет тил сынактарынын сертификаттарынын түп нускасы же тастыкталган көчүрмөсү;
 8. Дипломдун нострификациялангандыгы тууралуу документ (жогорку окуу жайды чет өлкөдөн бүтүргөн талапкер үчүн);
 9. Өмүр баян.

 

Документтер Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. электрондук дареги аркылуу кабыл алынат. Кабыл алуунун акыркы күнү Бишкек сааты боюнча 17:30 чейин жүргүзүлөт. Маалымат алуу үчүн: 00 996 (312) 49 27 88 ички тел.:2321 номерине телефон чалыныз.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ: Башка адистик багытын же башка окуу жайын бүтүргөн талапкерлер тапшырган магистратура жана докторантура (Ph.D) программаларынын багытына карата айырма болгон сабактарды алуу үчүн даярдоо курсуна катыша алат.Толук эмес документтер кабыл алынбайт.Сынактан өтүп, ийгиликтүү окуган магистранттарга жана докторанттарга Ректорлук тарабынан стипендия берилет. КР –Кыргыз Республикасынын, ТР-Түрк Республикасынын жарандары, ал эми БК болсо башка республикалардын жарандарын түшүндүрөт.

iii. МАГИСТРАТУРА ЖАНА ДОКТОРАНТУРА (Ph. D) ПРОГРАММАЛАРЫНА КАБЫЛ АЛУУ ШАРТТАРЫ

 1. Арыз: Документ тапшыруу үчүн арыздын үлгүсүн төмөнкү интернет адресинен табууга http://manas.edu.kg/index.php/fbe-kabul-%C5%9Fartlar%C4%B1-fbe болот же болбосо Институттан электрондук почта аркылуу алууга болот.
 2. Маалымат: Туура эмес же жетишсиз маалымат берген талапкердин арызы жараксыз деп эсептелинет.
 3. Милдеттүү тилдер: Магистратура жана докторантура программаларында билим берүү кыргыз жана түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Эгер, бул тилдердин кайсы бири талапкердин эне тили болсо же болбосо бакалавриатта ошол тилде билим алган болсо, ал талапкер бул тилдердин сынагынан бошотулат. Бул тилдерди билбеген талапкер тил сынагына кирүүгө (67 ден жогору балл алышы керек) же К-Т “Манас” университетинин тил боюнча даярдоо курсуна катышууга тийиштүү.
 4. Каттоо: Кирүү сынактарын ийгиликтүү тапшырган талапкерлер жарыяда көрсөтүлгөн убакыт ичинде тийиштүү программаларга катталышы керек. Убагында каттоодон өтпөгөн талапкер тийиштүү программага кабыл алынбайт. Мындай талапкердин ордуна резервдеги талапкер кабыл алынат. Чет өлкөлүк талапкерлер электрондук почта аркылуу тийиштүү документтерди жибере алышат.
 5. Багыты боюнча даярдоо: Магистратура жана докторантура программаларына башка бөлүмдөн тапшырган талапкерлер тийиштүү программа талап кылган даярдоо курсуна катышышат.
 6. Бош квотаны колдонуу: Жарыяда көрсөтүлгөн квоталардын кайсы бирине талапкер тапшырбаган учурда, Бөлүм башчылыгынын сунушу менен бош калган квотага кирүү сынагын ийгиликтүү тапшырган талапкер алынат.
 7. Стипендия: Магистрант жана докторанттарга К-Т “Манас” университетинин «Стипендия берүү» жобосуна ылайык 3 категорияда стипендия берилет. Кирүү стипендиясы, жетишкендик жана муктаждык стипендиясы (чет өлкөлүк жарандар үчүн).
 8. Башка шарттар: Төмөндөгү таблицаларда магистратура жана докторантура программаларына кайсы бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрүнүн тапшыра ала тургандыгы белгиленген жана чет тили көрсөтүлгөн. ALES сынагынын так илимдери боюнча суроолорунун жыйынтыгы (баллы) кабыл алынат.
 9. Сынактарды өткөрүүнүн ыкмалары жана техникалык шарттары:

1) Жазуу түрүндөгү адистик сынактын суроолору Google Classroom программасына жүктөлүп жана сынактын аягында талапкер жооп баракчасын Google Classroom программасына кайрадан жүктөөсү зарыл. Сынак Google Meet программасы аркылуу көзөмөлгө алынат. Сынактын тиешелүү жоболорго ылайык өткөрүлгөндүгүн тастыктоо үчүн видео жана аудио каттоосу жүргузүлөт;

2) Оозеки сынак (аңгемелешүү) Google Meet программасы аркылуу интерактивдүү жана онлайн түрүндө өткөрүлөт. Сынактын тиешелүү жоболорго ылайык өткөрүлгөндүгүн тастыктоо үчүн видео жана аудио каттоосу жүргузүлөт;

3) Сынак/аңгемелешүү учурунда талапкер тараптан электр жарыгынын өчүшү, интернет менен байланышынын үзүлүшү сыяктуу техникалык себептерден улам талапкер сынакка катыша албаса же катышкан учурда да сынактын тиешелүү талаптарын аткарбаса, сынак жараксыз деп табылат жана талапкерге кайра сынакка катышуу укугу берилбейт;

4) К-Т «Манас” университетинин бүтүрүүчулөрүнөн сырткары тапшырган ар бир талапкерге Google Meet , Google Сlassroom программалары аркылуу өткөрулө турган онлайн сынактарына кирүү үчүн …Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. аталышы менен убактылуу (e-mail) электрондук дареги ачылып, документ кабыл алуу учурунда институт тарабынан талепкерлерге жөнөтүлөт.

 

БИЛИМ

БАГЫТЫ

ТАЛАПКЕРДИН БҮТҮРГӨН БӨЛҮМҮ

ЧЕТ ТИЛ

МАГИСТРАТУРА ПРОГРАММАСЫНА ТАПШЫРУУ ҮЧҮН ТӨМӨНКҮ БАГЫТТАР БОЮНЧА БАКАЛАВР ДАРАЖАСЫ ТАЛАП КЫЛЫНАТ:

ДОКТОРАНТУРА ПРОГРАММАСЫНА ТАПШЫРУУ ҮЧҮН ТӨМӨНКҮ БАГЫТТАР БОЮНЧА МАГИСТР ДАРАЖАСЫ ТАЛАП КЫЛЫНАТ:

Аграномия

(Мөмө-жемиш талаа өсүмдүктөрү)*

Мөмө-жемиш талаа өсүмдүктөрү.

-

Англис тили

Өсүмдүк коргоо.

Биотехнология*

Биология; биоэкология; биотехнология; биологияны окутуу методикасы; биоинженерия; биохимия; молекулалык биология; генетика; генетикалык инженерия; биофизика.

-

Англис тили

Экологиялык инженерия; ветеринария; агрономия; медицина; тамак-аш инженериясы.

Биология*

Биология; биоэкология; биотехнология; биологияны окутуу методикасы; биоинженерия; биохимия; молекулалык биология; генетика; генетикалык инженерия; биофизика.

Биология; биоэкология; биотехнология; биологияны окутуу методикасы; биоинженерия; биохимия; молекулалык биология; генетика; генетикалык инженерия; биофизика.

Англис тили

Экология; экологиялык инженерия; ветеринария; агрономия; медицина; тамак-аш инженерлиги.

Экология;экологиялык инженерия; ветеринария; агрономия; медицина; тамак-аш инженерлиги.

Өсүмдүк коргоо*

Защита растений.

-

Англис тили

Немис тили

Биология; биоэкология; мөмө-жемиш талаа өсүмдүктөрү; токойчулук; агроэкология.

Программдык инженерия (Комьютердик инженерия)*

Программдык инженериясы; компьютердик инженерия; компютердик билим берүү жана окутуу технологиялары; маалыматтык технологиялар; информатика негиздери жана маалыматтк технологиялар; программа жана маалымат тутумдарын башкаруу; маалымат коопсуздугу; компьютер илими; маалыматтык тутумдар жана технологиялар; интернет берилиштерди иштетүү-колдонмо информатика технологиясы жана башкаруу; электр жана электроника; электрондук инженерия.

Программдык инженериясы; компьютердик инженерия; компютердик билим берүү жана окутуу технологиялары; математика, колдонмо математика жана информатика; маалымат технологиялары; информатика негиздери жана маалыматтк технологиялар; программалык камсыздоо жана маалымат тутумдарын башкаруу; маалыматтык коопсуздук; компьютер илими; маалыматтык тутумдар жана технологиялар; интернетте берилиштерди иштетүү-колдонмо информатика технологиясы жана башкаруу; компьютердик лингвистика; электр жана электроника; электроника жана байланыш инженериясы.

Англис тили

Математика; колдонмо математика жана информатика (компьютердик программалоо , программалоо тилдери сыяктуу курстардын бирин өтсө).

Программалык камсыздоо; компьютердик инженерия; математика жана колдонмо математика же информатика багыттарында бакалавр даражасына жана ошол эле учурда экономика, менеджмент, финансы билим багытында магистрдик даражага ээ болсо.

Жаратылышты колдонуу жана экология (Экологиялык инженерия)*

Экологиялык инженерия.

-

Англис тили

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы*; Химиялык технология (Химиялык инженерия)*; Жаратылышты колдонуу жана экология*.

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы*

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы (тамак-аш инженерлиги).

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы (тамак-аш инженерлиги).

англис тили, немис тили,

орус тили**

Тамак-аш жабдуулары; тамак-аш технологиясы; химиялык инженерия; экологиялык инженерия.

Тамак-аш жабдуулары; тамак-аш технологиясы; химиялык инженерия; экологиялык инженерия.

Химиялык технология (Химиялык инженерия)*

Химиялык инженерия; химиялык технологиялар.

Химиялык инженерия; химиялык технологиялар.

Англис тили

Тамак-аш инженерлиги; экологиялык инженериясы; машина куруу инженерлиги; биоинженерлиги; химия-биология инженерлиги; химия.

Тамак-аш инженерлиги; экологиялык инженериясы; биоинженерлиги; химия-биология инженерлиги; химия.

Математика*

Математика.

Математика.

англис тили, немис тили, француз тили,

орус тили**

Колдонмо математика жана информатика; инженердик математика; математика жана комьютер .

Колдонмо математика жана информатика; инженердик математика; математика жана комьютер .

* Башка адистик багытын бүтүргөн талапкерлер программалардын багытына карата айырма болгон сабактарды алуу үчүн даярдоо курсуна катыша алат.

** КМШ (Көзкарандысыз мамлекеттердин шериктештиги) өлкөлөрүнүн жарандары орус тилинен башка чет тилден сынакка кирүүлөрү керек.