Кабар жана жарыялар

КТМУда “Кыргызча-Түркчө сөздүк” жарыкка чыкты

КТМУда “Кыргызча-Түркчө сөздүк” жарыкка чыкты

Жакында Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде Түрк цивилизациясын изилдөө борбору тарабынан жүргүзүлгөн долбоордун алкагында «Кыргызча-Түркчө сөздүк» жарыкка чыкты.

Жетимиш беш миң ге жакын сөздөн турган «Кыргызча-Түркчө сөздүктү» аталган д олбоордун жетекчиси, п рофессор Экрем Арыкоглу, ф.и.к., ага окутуучу Жылдыз Алимова, ага окутуучу Рахат Аскарова, окутуучу Билге Каган Селчук, жана техникалык редактор, доцент Бакыт Шаршембаев биргелешип жазышкан . Аталган эмгек эки томдон турган эң көлөмдүү сөздүк болуп саналат. Ошондой эле сөздүктө доцент Бакыт Шаршембаев тарабынан даярдалган атайын корпус колдонулуп, заманбап кыргыз адабияттарынан алынган мисалдар берилген.

Бул эмгек тууралуу сөздүктүн түзүүчүлөрү университеттин ректору , проф ессор Сабахаттин Балжы жана г уманитардык факультет инин деканы , проф ессор Лайли Укубаевага көргөзүп, тааныты шты. Ал эми университеттин жетекчиси сөздүктүн түзүүчүлөрүнө ыраазычылыгын билди рип, мындан ары да ийгиликтерди каалады.

Радио- телекөрсөтүү мүдүрлүгү

ММК жана Коомчулук менен байланышуу бөлүмү