Кабар жана жарыялар

“Токтом” юридикалык маалымат системасына байланыш ачылды

Университетибиз үчүн 201 7 -жылдын Сентябрь айынан баштап “Токтом” юридикалык маалымат системасына байланыш ачылды.

“Токтом” юридикалык маалымат системасы - укук боюнча маалыматтардын топтомун, ченемдик укук актысы менен ченемдик техникалык документердин тексттерин, мыйзам чыгаруу үчүн түшүндүрмөлөрдү, Жогорку соттун чечимдерин, сот тажрыйбаларынын серептерин жана башка маалыматтарды камтыйт.

Системаны компьютериңизге куруу көрсөтмөсүн ( http://library.manas.edu.kg ) адресинен алсаңыз болот.