Кабар жана жарыялар

Табигый илимдер институту магистратура жана докторантура (Ph.D) программаларына талапкер кабыл алат

Кыргыз-Түрк “Манас” университети

Табигый илимдер институту

 

2018–2019 окуу жылынын күзгү семестринде төмөндө көрсөтүлгөн багыттар боюнча магистратура жана докторантура  (Ph.D) программаларына талапкер кабыл алат.

 

ПРОГРАММАЛАР ЖАНА КВОТАЛАР

 

Багыттар

МАГИСТРАТУРА

ДОКТОРАНТУРА

ТР

БК

ТР

БК

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ИНСТИУТУ

Программдык инженерия (комьютердик инженерия)

3

5

2

1

1

-

Биология

2

7

1

-

-

-

 Агрономия (Өсүмдүк коргоо)

1

6

1

-

-

-

Жаратылышты колдонуу жана экология (экологиялык инженерия)

1

4

1

-

-

-

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы (Тамак-аш инженерлиги)

1

4

1

1

2

-

Математика

3

10

1

3

3

1

Химиялык технология (Химиялык инженерия)

2

12

1

2

1

1

КР –Кыргыз Республикасынын, ТР-Түрк Республикасынын жарандары, ал эми БК болсо башка республикалардын жарандарын түшүндүрөт.

22 июнь 2018

Документтерди кабыл алуунун акыркы күнү

02 - 05 июль 2018

Адистиги боюнча кирүү сынагы (жазуу жана оозеки түрүндө өткөрүлөт)

16-19 июль  2018

Программаларга катталуу

ТАЛАП КЫЛЫНГАН ШАРТТАР:

 1. Магистратура программасына тапшыра турган талапкердин базалык жогорку билими боюнча орточо жетишкендик баллы 4 баллдык баалоо системасы боюнча 2 баллдан жогору болушу керек. Докторантурага тапшыра турган талапкердин магистрдик жогорку билими боюнча орточо жетишкендик баллы 4 баллдык баалоо системасы боюнча 2.50 дөн жогору болушу талап кылынат.
 2. Докторантура (D) программасына тапшырыш үчүн талапкер: магистрдик дипломдун; даярдоо курсунан сырткары толук 5 жылдык базалык жогорку билими тууралуу дипломдун; даярдоо курсунан сырткары толук 10 семестрдик медициналык, стоматологиялык жана ветеринардык факультеттердин бүтүрүүчүсү экенин тастыктаган дипломдун; же бакалаврдык дипломдун ээси болуп бирок Саламаттыкты сактоо министирлиги койгон талаптарга жооп берген лаборатория багытында адистиги тууралуу дипломдун ээси болушу керек.  Талапкердин орточо жетишкендик баллы 4 баллдык баалоо системасы боюнча 2.50 дөн жогору болушу  талап кылынат.
 3. Магистратура программасында чет тил сынагы милдеттүү эмес.
 4. Докторантура (D) программасына тапшырыш үчүн талапкер университеттин Окумуштуулар кеңеши тарабынан бекитилген чет тилдеринен тийиштүү сертификаттарына ээ болуусу керек. (Англис тили). Түркия Республикасынын  Студенттерди сыноо жана жайгаштыруу борбору тарабынан өткөрүлгөн чет тил сынагынан 55 тен жогору же болбосо Кыргыз-Түрк “Манас” университети  Студенттерди сыноо жана жайгаштыруу борбору тарабынан өткөрүлгөн чет тил сынагынан 60 тан жогору баллга ээ болуусу,  же болбосо эквиваленттүүлүгү университеттин Окумуштуулар кеңеши тарабынан кабыл алынган эл аралык деңгээлде таанылган бир чет тил сынагынан же  Түркия Республикасынын Студенттерди сыноо жана жайгаштыруу борборунун  чет тил сынагынан эквиваленттүү балл алуусу керек. Чет тил сынагынын баллы  “Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин чет тил сынактарын эквиваленттештирүү таблицасына” жараша эсептелинет. Доктордук (Ph.D)  илимий багыты боюнча чет тилден адистиги болгон талапкер, чет тил сынагынан башка бир чет тил боюнча тапшырат. Чет тил сынагына кире турган КМШ (Көзкарандысыз мамлекеттердин шериктештиги) өлкөлөрүнүн жарандары орус тилинен башка чет тилден сынакка кирүүлөрү керек.
 5. Магистратурага жана докторантурага (D)  тапшырган талапкер; Кыргыз Республикасынын жараны болуп, Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын жогорку окуу жайларынан башка бир окуу жайды бүтүргөн болсо, КР Билим берүү министрлигинин дипломду нострификациялагандыгы тууралуу документ көрсөтүүсү зарыл. Түркия Республикасынын жараны болуп, ТР жогорку окуу жайларынан башка бир окуу жайды бүтүргөн болсо, өз өлкөсүнүн тийиштүү мекемесинен берилген дипломдун нострификациялангандыгы тууралуу документ көрсөтүүсү керек. Башка өлкөлөрдүн жарандары КР, же болбосо ТРын тиешелүү мекемелери тарабынан дипломдун таанылгандыгы  тууралуу маалымкат көрсөтүүсү зарыл.
 6. Талап кылынган шарттар тууралуу маалыматтарды Бакалаврдан кийинки окутуу жана билим берүү жоболорундан алса  болот.  http://manas.edu.kg/index.php/ktmu-emevzuat

КЕРЕКТҮҮ ДОКУМЕНТТЕР:

 1. Тапшыруу анкетасы (Түркия жана башка өлкөлөрдөн тапшыргысы келген  талапкерлер e-mail аркылуу байланышкандан кийин каттоо үчүн керек болгон документтерди төмөндө берилген  e-mail адреси аркылуу жөнөтүшсө болот). http://manas.edu.kg интернет адресинен же болбосо институттан e-mail аркылуу алынат.
 2. -Магистратура программасы үчүн бакалаврдык же 5 жылдык жогорку окуу жайдын дипломдун о.э, дипломдун баалары коюлган тиркемесин тастыктаган көчүрмөсү талап кылынат.;
 3. -докторантура үчүн 5 жылдык жогорку окуу жайдын диплому жана магистрдик дипломдордун о.э, дипломдун баалары коюлган тиркемесин тастыктаган көчүрмөсү талап кылынат.
 4. Паспорттун көчүрмөсү.
 5. 3x4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт
 6. ALES (Акыркы 36 ай ичинде алынган жыйынтык талап кылынат) сынагынын жыйынтыгы же болбосо ага эквиваленттүү GRE, GMAT (Акыркы 60 ай ичинде алынган жыйынтык талап кылынат) сынактарынын жыйынтыгынын оригиналы.
 7. YDS, КТМУ чет тилди билүү деңгээлин аныктоо сынагынын сертификаттары жана аларга эквиваленттүү TOEFL ж.б., сынак сертификаттарынын оригиналы же  тастыкталган көчүрмөсү.
 8. Дипломдун нострификациялангандыгы тууралуу документ (жогорку окуу жайды чет өлкөдөн бүтүргөн талапкер үчүн).
 9. Каттоо үчүн 200 сом (e-mail аркылуу тапшыргандар сынактан мурун төлөш керек).
 10. Өмүр баян.

Адрес: Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Жал мкр,  Ч. Т. Айтматов атындагы кампус, Мадагият Борборунун имараты, 1-кабат, 104-105 каб, Табигый илимдер институту (Студенттик бөлүм). Документтерди кабыл алуу Бишкек убактысы боюнча саат  08:30 дан 17:30 чейин жүргүзүлөт

Телефон: 00 996 (312) 49 27 88  ички тел.:2321, 2322,  http://manas.edu.kg, электрондук адрес: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,

КОШУМЧА МААЛЫМАТ:

 1. Башка адистик багытын же башка окуу жайын бүтүргөн талапкерлер тапшырган магистратура жана докторантура (D) программаларынын багытына карата айырма болгон сабактарды алуу үчүн даярдоо курсуна катыша алат.
 2. Толук эмес документтер кабыл алынбайт.
 3. Сынактан өтүп, ийгиликтүү окуган магистранттарга жана докторанттарга Ректордук тарабынан стипендия берилет.

МАГИСТРАТУРА ЖАНА ДОКТОРАНТУРА (Ph. D) ПРОГРАММАЛАРЫНА КАБЫЛ АЛУУ ШАРТТАРЫ

 

 1. Арыз: Документ тапшыруу үчүн арыздын үлгүсүн төмөнкү интернет адресинен табууга http://manas.edu.kg/index.php/formlar-fbe бутонун басып же болбосо Институттан электрондук почта аркылуу алууга болот.
 2. Маалымат: Туура эмес же жетишсиз маалымат берген талапкердин арызы жараксыз деп эсептелинет.
 3. Милдеттүү тилдер: Магистратура жана докторантура программаларында билим берүү кыргыз жана түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Эгер, бул тилдердин кайсы бири талапкердин эне тили болсо же болбосо бакалавриатта ошол тилде билим алган болсо, ал талапкер бул тилдердин сынагынан бошотулат. Бул тилдерди билбеген талапкер тил сынагына кирүүгө (67 ден жогору балл алышы керек) же КТМУнун тилдик даярдоо курсуна катышууга тийиштүү.
 4. Каттоо: Кирүү сынактарын ийгиликтүү тапшырган талапкерлер жарыяда көрсөтүлгөн убакыт ичинде тийиштүү программаларга катталышы керек. Убагында каттоодон өтпөгөн талапкер тийиштүү программага кабыл алынбайт. Мындай талапкердин ордуна резервдеги талапкер кабыл алынат. Чет өлкөлүк талапкерлер электрондук почта аркылуу тийиштүү документтерди жибере алышат. Туура эмес же толук эмес документтер кабыл алынбайт.
  Керектүү документтер: жогорку билими тууралуу диплом же окууну бүтүргөндүгү тууралуу маалымкат (түп нускасы), жетишүү табели, паспорттун көчүрмөсү, эки даана сүрөт, чет өлөкөдө билим алган талапкерлердин  өз өлкөсүнүн тийиштүү органы тарабынан дипломдун нострификациялангандыгы тууралуу документ көрсөтүүсү зарыл.
 5. Багыты боюнча даярдоо: Магистратура жана докторантура программаларына башка бөлүмдөн тапшырган талапкерлер тийиштүү программа талап кылган даярдоо курсуна катышышат.
 6. Бош квотаны колдонуу: Жарыяда көрсөтүлгөн квоталардын кайсы бирине талапкер тапшырбаган учурда, Бөлүм башчылыгынын сунушу менен бош калган квотага кирүү сынагын ийгиликтүү тапшырган талапкер алынат.
 7. Стипендия: Кирүү сынактарынын жыйынтыгында жогорку жетишкендикти көрсөткөн магистрант жана аспиранттарга стипендия берилет.
 8. Башка шарттар: Төмөндөгү таблицаларда магистратура жана докторантура программаларына кайсы бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрүнүн тапшыра ала тургандыгы белгиленген, ALES –сынагынын кайсы түрүнүн кабыл алына тургандыгы жана чет тили көрсөтүлгөн.

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ИНСТИТУТУ

Билим багыты

Талапкердин бүтүргөн бөлүмү

ALES

Магистратура

Сынактын түрү

Баллы

Биология

Биология; Биоэкология; Биотехнология; Биология мугалими; Биоинженерия; Малекулярдык биология жана генетика; генетикалык инженерия.

 

Экологиялык инженерия*, Экология*; Ветеринария*; Айыл чарба*; Медицина*; Тамак-аш инженериясы*.

Так илимдер

55

 

Өсүмдүк коргоо

Өсүмдүктү коргоо.

 

Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү*; Биология*; Токой чарба* Агрономия*

Программдык инженерия (комьютердик инженерия)

Программдык инженериясы; Компьютердик инженерия; Компютер билим берүүдө жана инструктуалдык технологияда; Колдонмолуу математика жана информатика; Маалымат технологиялары; Математикалык камсыздоо жана информациондук системаларды администрлөө; Маалымат коопсуздугу; Информатика жана эсептөө техникалары; Информациондук системалар жана технологиялар; Колдонмо информатика; Интернет технологияларын башкаруу; Электроника; Электрондук инженерия.

 

Математика*.

Жаратылышты колдонуу жана экология (экологиялык инженерия)

Экологиялык инженерия.

 

Экологиялык жана жаратылыш ресурстарын колдонуу*;Тамак-аш инженериясы*; Химиялык инженерия.*

Математика

Математика; Колдонмолуу математика жана информатика

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы

Тамак-аш инженериясы.

 

 

Экологиялык инженерия*; Химиялык инженерия*; Тамак-аш жабдуулары*; Тамак-аш технологиясы*

Химиялык технология (Химиялык инженерия)

Химиялык инженерия; Химиялык технологиясы.

Экологиялык инженерия*; Тамак-аш инженериясы*; Биоинженерия*; Химиялык жана биологиялык инженерия;* Химия*.

*- Башка адистик багытын бүтүргөн талапкерлер программалардын багытына карата айырма болгон сабактарды алуу үчүн даярдоо курсуна катыша алат.

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ИНСТИТУТУ

Билим багыты

Талапкердин бүтүргөн бөлүмү

ALES

Докторантура (Ph.D.) прогаммасы үчүн чет тил

Докторантура

Сынактын түрү

Баллы

Чет тилдер

 

Программдык инженерия (комьютердик инженерия)

Программдык инженериясы; Компьютердик инженерия; Компютер билим берүүдө жана инструктуалдык технологияда; Колдонмолуу математика жана компютер билими; Маалымат технологиялары; Математикалык камсыздоо жана информациондук системаларды администрлөө; Информатика жана эсептөө техникалары; Маалымат коопсуздугу; Информациондук системалар жана технологиялар; Интернет технологияларын башкаруу; Компютердик программалоо тилдери; Электроника; Электрондук жана маалымат байланыш инженериясы.

 

Программдык инженериясы; Компьютердик инженерия; Математика жана колдонмо математика багыттарында бакалавр даражасына жана ошол эле учурда  экономика, менеджмент, финансы билим багытында магистрдик даражага ээ болсо. *

Так илимдер

55

 

Англис тили

Математика

Математика; Колдонмолуу математика жана информатика

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы

Тамак-аш инженериясы.

 

 

Экологиялык инженерия*; Химиялык инженерия*; Тамак-аш жабдуулары*; Тамак-аш технологиясы*

Химиялык технология (Химиялык инженерия)

Химиялык инженерия; Химия технологиясы;.

Экологиялык инженерия;* Тамак-аш инженериясы;* Биоинженерия*; Химиялык жана биологиялык инженерия;* Химия*.

 *- Башка адистик багытын бүтүргөн талапкерлер программалардын багытына карата айырма болгон сабактарды алуу үчүн даярдоо курсуна катыша алат.