Кабар жана жарыялар

Коомдук илимдер институту 2018-2019 окуу жылынын күзгү семестри магистратура жана докторантура программалары кирүү сынактарынын жыйынтыгы

Коомдук илимдер институту

2018-2019 окуу жылынын күзгү семестри магистратура жана докторантура  программалары кирүү сынактарынын жыйынтыгы

 

 

10/07/2018 - KARAR 2018.35.02

2018 жылдын 02-05 июлунда өткөрүлгөн  магистратура жана докторантура  программаларына кирүү сынактары боюнча кафедра башчылыктарынан келген сынактын жыйынтыктарына ылайык 2018-2019 окуу жылынын күзгү семестри үчүн кирүү сынактарын ийгиликтүү тапшырып студент катары каттоо  укугуна ээ болгон жана төмөнкү тизмеде аты жөнү аталган кандидаттардын студент катары каттоодон өтүүсүн башкаруу кеңеши бир добуштан кабыл алды.

 

 

Tarih Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Feray OFLAZ

65,29

Başarılı

TC

Asıl

 

Tarih Anabilim Dalı

Doktora Programı

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Kanatbek ABDUCAPAROV

82,99

Başarılı

KC

Asıl

 

Türkoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Ayzat MUKTARBEKOVA

84,44

Başarılı

KC

Asıl

2

Gülnaz MAMBETKAZİYEVA

79,05

Başarılı

KC

Asıl

3

Aygül ÇINTEMİROVA

69,44

Başarılı

KC

Asıl

4

Aynagül KUDAYBERDİYEVA

68,97

Başarılı

KC

Asıl

 

Türkoloji Anabilim Dalı

Doktora Programı

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Fatih BAŞKAPAN

82,80

Başarılı

TC

Asıl

2

Güler KAÇAR

81,30

Başarılı

TC

Asıl

 

İktisat Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Ubeydullah ŞENER

76,53

Başarılı

TC

Asıl

2

Şirinbü CUMANAZAROVA

70,22

Başarılı

KC

Asıl

3

Sayed Abdulgafar ANİG

70,00

Başarılı

Asıl

4

Aydana NARBEKOVA

68,48

Başarılı

KC

Asıl

 

İktisat Anabilim Dalı

Doktora Programı

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

İraima DORBONOVA

82,25

Başarılı

KC

Asıl

 

İşletme Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Hasan BARBAROS

70,38

Başarılı

TC

Asıl

2

Dooranbek İMARALİ UULU

66,72

Başarılı

KC

Asıl

 

İşletme Anabilim Dalı

Doktora Programı

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Murat AVCI

74,30

Başarılı

TC

Asıl

 

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Nursultan STANALİYEV

82,88

Başarılı

KC

Asıl

2

Abdul Khalil QARQEEN

80,00

Başarılı

Asıl

3

Canara KADENOVA

74,73

Başarılı

KC

Asıl

4

Gülşayır SABIRBEKOVA

71,55

Başarılı

KC

Asıl

5

Abdülsamet ALATLI

71,85

Başarılı

TC

Asıl

6

Ayzada ALİYEVA

70,80

Başarılı

KC

Asıl

7

Nurperi BAKAZOVA

70,50

Başarılı

KC

Asıl

8

Mehmet ÖNEN

70,11

Başarılı

TC

Asıl

9

Fuad CEMALEDDİNLİ

70,00

Başarılı

Asıl

10

Övünç ÇELİKÖZEN

63,67

Başarılı

TC

Asıl

 

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

Doktora Programı

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Camila ABDIMALİKOVA

81,70

Başarılı

KC

Asıl

2

Coşkun KALA

75,00

Başarılı

Asıl

3

Marat ERGEŞOV

74,39

Başarılı

KC

Asıl

 

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Onur GÜDEMEZ

80,22

Başarılı

TC

Asıl

2

Ayçürök KARAZAKOVA

71,37

Başarılı

KC

Asıl

3

Camal ATABAYEVA

71,10

Başarılı

KC

Asıl

4

Selva KALA

70,34

Başarılı

TC

Asıl

5

Milana SAYDAEVA

69,08

Başarılı

KC

Asıl

6

Nazgül MOLDOBOLOTOVA

68,56

Başarılı

KC

Asıl

7

Bermet ALİKOVA

68,25

Başarılı

KC

Yedek

8

Gülnaz ESENGULOVA

67,14

Başarılı

KC

Yedek

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Doktora Programı

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Gülnara MAMBETALİYEVA

85,10

Başarılı

KC

Asıl

2

Ahmet Buğra İNALÖZ

80,79

Başarılı

TC

Asıl

 

İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Sancarbek CALİLOV

87,68

Başarılı

KC

Asıl

2

Gülnur TAALAYBEKOVA

81,58

Başarılı

KC

Asıl

3

Baktıgül MAMADAMİNOVA

73,34

Başarılı

KC

Asıl

4

Begayım NAZIRANBEK KIZI

71,53

Başarılı

KC

Asıl

5

Kanışay SAPARBEKOVA

70,61

Başarılı

KC

Asıl

 İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Doktora Programı

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Şamşidin MAMATKULOV

88,90

Başarılı

KC

Asıl

2

Sabır MURATALİYEV

86,25

Başarılı

KC

Asıl

3

Mirgül BEKMURZAYEVA

86,10

Başarılı

KC

Asıl

4

Dilnoza RAHMATİLLAYEVA

82,35

Başarılı

KC

Asıl

 

 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Saltanat ORUZBAYEVA

80,68

Başarılı

KC

Asıl

2

Aybala TAALAYBEK KIZI

79,12

Başarılı

KC

Asıl

3

Gökhan KARABACAK

69,63

Başarılı

TC

Asıl

 

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Akif KORKMAZ

69,47

Başarılı

TC

Asıl

2

İsmail SARI

68,10

Başarılı

TC

Asıl

3

Aygül İSATAEVA

66,08

Başarılı

KC

Asıl

 

 

Felsefe Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Aksana ABDURASULOVA

78,34

Başarılı

KC

Asıl

2

Muhammet Selim ALKAN

72,86

Başarılı

TC

Asıl

3

Aycamal URALBEKOVA

69,75

Başarılı

KC

Asıl

 

 

Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Nargiza KALİYEVA

85,54

Başarılı

KC

Asıl

2

Burak CİNİK

82,44

Başarılı

TC

Asıl

3

Kanıkey MAHAMATCAN KIZI

75,37

Başarılı

KC

Asıl

4

Aman ÇOROBAYEV

74,52

Başarılı

KC

Asıl

5

Ayzat KADIRBEKOVA

71,42

Başarılı

KC

Asıl

6

Belek MOLDONALİYEVA

71,21

Başarılı

KC

Asıl

 

 

Sosyoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

 

NO

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Camila MOLDOKERİMOVA

74,06

Başarılı

KC

Asıl

2

Kaan SOYAK

72,17

Başarılı

TC

Asıl

3

Gürkan TEMİZ

70,26

Başarılı

TC

Asıl

4

Derviş Ulaşhan ERASLAN

69,73

Başarılı

TC

Asıl

5

Aziza BATIRBEKOVA

67,65

Başarılı

KC

Asıl

6

Nurşen DOĞAN

67,28

Başarılı

TC

Asıl

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

 

ON

Adı Soyadı:

Rakamla:

Sonuç:

Uyruk

Aktarılan Kontenjan ve Yedek

1

Asel BAKTIBEKOVA

76,15

Başarılı

KC

Asıl

2

Yıldız Merve ÖZTÜRK

71,20

Başarılı

TC

Asıl

3

Nurzat İLİYAS KIZI

71,01

Başarılı

KC

Asıl

4

Aysuluu BAYCİGİTOVA

70,09

Başarılı

KC

Asıl

5

Tolkun BEKTURGAN KIZI

68,65

Başarılı

KC

Asıl

Каттоо: 2018 жылдын 16-19 июлунда кабыл алынат

 

Каттоо үчүн керектүү документтер:

  1. Жогорку билими жөнүндөгү бакалавр диплому/5 жылдык диплому/магистрдик диплому
  2. ID-карточканын көчүрмөсү
  3. Жетишүү табели (транскрипция)
  4. Туруктуу жашаган жери тууралуу тактама (жаңы дата менен)
  5. 3 x 4 өлчөмүндөгү 1 даана сүрөт (акыркы алты ай ичинде баш кийимсиз жана сакалсыз түшкөн сүрөт болуш керек)
  6. Каттоо формасы
  7. Дипломдун нострификациялангандыгы тууралуу тактама (жогорку окуу жайды чет өлкөдөн бүтүргөн талапкер үчүн)
  8. Студенттик билет үчүн 200 сом