Кабар жана жарыялар

2018-2019-окуу жылы үчүн профессордук-окутуучулук курамды жана кенже илимий кызматкерлерди кабыл алуу жөнүндөгү жарыясы

Факультети Бөлүмү/Программасы Кызматы Талаптар Саны
Гуманитардык факультет Батыш тилдери (англис тили жана адабияты) ага окутуучу Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүүсү;
Англис тили боюнча сабактарды бере алышы керек.
1
Чыгыш тилдери (кытай тили жана адабияты) ага окутуучу Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүүсү;
Кытай тили же кытай тили жана адабияты багыты боюнча бүтүрүүчү болуусу шарт. Эне тили кытай тили болгондорго артыкчылык берилет.
1
Чыгыш тилдери (орус тили жана адабияты) доцент Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүүсү абзел. 1
кенже илимий кызматкер Кыргыз-Түрк "Манас" университетине ишке алына турган  кенже илимий кызматкерлерди тандоо жана дайындоо боюнча нускамасынын" талаптарына  жооп берүүсү, о.э. орус тили жана адабияты бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү болуусу шарт. 1
Синхрондук котормо  кенже илимий кызматкер "Кыргыз-Түрк "Манас" университетине ишке алына турган  кенже илимий кызматкерлерди тандоо жана дайындоо боюнча нускамасынын" талаптарына  жооп берүүсү;
Синхрондук котормо бөлүмүнүн бүтүрүүчүсу болуусу;  Түрк тилин мыкты билүүсү абзел.
1
Тарых доцент Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүүсү;
Жалпы түрк тарыхы багытында изилдөө жүргүзүп, макалалары жарыка чыккан; Чагатай тилиндеги тарыхый булактардын үстүндө изилдөө жүргүзө ала турган   деңгээлдеги билимге ээ болуусу; 
Кыргыз жана түрк тилдерин сабак өтө ала турган деңгээлде билүүсү  шарт.  
1
доценттин м.а. Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүүсү;
Доктордук диссертациясын Орто кылымдагы түрк тарыхы багытында жактаган; Этнография, мусулман түрктөрдүн эпиграфикасы жана нумизматикасы багыты боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөн;  Кыргыз жана түрк тилдеринен сабак өтө ала турган деңгээлде билүүсү  шарт. 
1
кенже илимий кызматкер Кыргыз-Түрк "Манас" университетине ишке алына турган  кенже илимий кызматкерлерди тандоо жана дайындоо нускамасынын" талаптарына  жооп берген;
Тарых бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү болуусу шарт. 
1
Табигый илимдер факультети  Колдонмо математика жана информатика доцент Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берген;
Колдонмо математика, информатика жана математикалык физика багыты боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөн; 
Кыргыз жана түрк тилдерин сабак өтө ала турган деңгээлде билүүсү шарт. 
1
Математика кенже илимий кызматкер Кыргыз-Түрк "Манас" университетине ишке алына турган  кенже илимий кызматкерлерди тандоо жана дайындоо боюнча нускамасынын"  талаптарына жооп берүүсү;
Математика, колдонмо математика жана информатика илимдери боюнча жогорку билимдүү болуусу шарт.
1
Инженердик факультет Тамак-аш инженериясы доцент Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп бериши;
Тамак-аштарды  изилдөө эл аралык илимий долбоорлордо иш тажрыйбасы болушу керек. 
1
Ветеринария факультети Ветеринария ага окутуучу Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүүсү;
Ветеринария факультетин бүтүргөн;
Ветеринардык патология багыты боюнча доктордук диссертация жазган болушу керек.  
1
кенже илимий кызматкер Кыргыз-Түрк "Манас" университетине ишке алына турган  кенже илимий кызматкерлерди тандоо жана дайындоо боюнча нускамасынын"  талаптарына жооп берүүсү;
Ветеринария факультетин бүтүргөн болуусу шарт.
1
Айыл чарба факультети Ѳсүмдүктѳрдү коргоо кенже илимий кызматкер "Кыргыз-Түрк "Манас" университетине ишке алына турган  кенже илимий кызматкерлерди тандоо жана дайындоо нускамасынын"  талаптарына жооп берүүсү;
Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү болуусу шарт.
1
Чет тилдер жогорку мектеби Чет тилдер  окутуучу Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүүсү;               Орус тили жана адабияты же синхрондук котормо бөлүмүнүн (орусча-түркчө программасы) бүтүрүүчүсү болуусу шарт. 1
Кесиптик жогорку мектеп Офис менеджменти жана жетекчинин ассистенти ага окутуучу Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүүсү;
Экономика же менеджмент бөлүмүн бүтүрүүчүсү болуусу шарт.
Чет тилин билүү талабы коюлбайт. 
1
Мектепке чейинки балдарга билим берүү Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүүсү;
Мектеп жашына чейинки балдарга билим берүү бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү болуусу шарт.
Чет тилин билүү талабы коюлбайт. 
2
Курулуш Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүүсү;
Кеминде курулуш тармагында бакалавр даражасындагы дипломго ээ болуусу керек.
Чет тилин билүү талабы коюлбайт. 
1
Бухгалтердик эсеп Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүүсү;
Экономика, менеджмент, финансы жана кредит бөлүмдөрүнүн бүтүрүүчүсү болуусу шарт.
Чет тилин билүү талабы коюлбайт. 
2
Маркетинг Университеттин тийиштүү нускамасынын талаптарына жооп берүүсү;
Экономика же менеджмент бөлүмүн бүтүрүүчүсү болуусу шарт.
Чет тилин билүү талабы коюлбайт. 
1
Арыздарды кабыл алуу мөөнөтү; арыздар жарыя берилген күндөн тартып 15 (он беш) күндүн ичинде (20-июль - 3-август, 2018) КТМУнун Кадрлар башкармалыгында кабыл алынат. Почта аркылуу жиберилген арыздар өз мөөнөтүнөн кечигип келген учурда Кадрлар башкармалыгы жооптуу болбойт. Арыздарды кабыл алуу учурунда Кыргызстандагы жергиликтүү убакыт эске алынат. Конкурстун жыйынтыгы боюнча маалыматты Кадрлар башкармалыгынан сурап билсеңиз болот.
Талап кылынган документтер:
Профессордук, доценттик жана доценттин м.а. кызмат үчүн: Арыз, өмүр баян, жогорку билимин, илимий даражасын жана илимий наамын тастыктаган дипломдор (нотариус тарабынан тастыкталган), жарыяланган макалалардын тизмеси, паспорттун көчүрмөсү, 1 даана сүрөт (3Х4), өздүк баракча, соттолбогондугу тууралуу маалым кат.
Ага окутуучу, окутуучу жана адис кызматы үчүн: Арыз, өмүр баян, жогорку билимин, илимий даражасын жана илимий наамын тастыктаган дипломдор (нотариус тарабынан тастыкталган), жарыяланган макалалардын тизмеси, паспорттун көчүрмөсү, 1 даана сүрөт (3Х4), өздүк баракча, соттолбогондугу тууралуу маалым кат.
Дареги: Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Жал кичи району 30/42, Кадрлар башкармалыгы (каб.: 112)
Электрондук дарек :  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Байланыш телефондору: 00996 (0312) 49 27 81-82 факс: 0096 (312) 54 39 35
Эскертуу 1: Талапкерлердин документтери, “Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин доценттин милдетин аткаруучу, доцент жана профессордук наамын берүү жана аларды дайындоо боюнча нускамасынын ” жана  “Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин ага окутуучу, окутуучу жана адистерди тандоо жана дайындоо жөнүндө жобосунун"  о.э. "Кыргыз-Түрк "Манас" университетине ишке алына турган  кенже илимий кызматкерлерди тандоо жана дайындоо боюнча нускамасынын"  (http://manas.edu.kg/index.php/tr/ktmu-emevzuat)  негизинде каралат. Талапкердин жараны болгон өлкөнүн мамлекеттик же расмий тили/тилдери чет тили катары эсептелбейт.
Эскертүү 2: Кенже илимий кызматкер үчүн жазуу түрүндө өтүүчү сынактын ордуна кабыл алына турган ALES (ТР академиялык курамына талапкер болуу жана ЖОЖдон кийинки билим берүү программаларына тапшыруу сынагы) же эл аралык деңгээлдеги эквиваленттик күчкө ээ сынак баракчасы (документи) болбогон талапкерлерге 2018-жылдын 13-14-сентябрында билим деңгээлин текшерүү максатында сынак өткөрүлөт. ALES же эквиваленттик күчкө ээ сынак баракчасы болгон талапкерлер үчүн болсо аңгемелешүү жүргүзүлөт.