Кабар жана жарыялар

III- турда кабыл алынган абитуриенттердин тизмеси

 

III- турда кабыл алынган абитуриенттердин тизмеси 

 

III - турдун жыйынтыгы боюнча Kыргыз-Tүрк «Mанас» университетине окууга сунуш кылынган абитуриенттер төмөнкү көрсөтүлгөн документтерди 2018-жылдын 26-28 июль күндөрү кабыл алуу комиссиясына тапшыруусу зарыл:

 1. Орто мектепти бүткөндүгү жөнүндө аттестаттын (же орто кесипчилик окуу жайын бүткөндүгү жөнүндө дипломдун) түп нускасы;
 2. Паспорттун көчүрмөсү (паспорт ала элек болсо, туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү)
 3. Жашаган жеринен маалымдама;
 4. Чени 3х4 болгон 4 түстүү фотосүрөт;
 5. Флюорографиянын сүрөтү (врачтын корутундусу менен)
 6. Приписка күбөлүгүнүн же аскер билетинин (аскерге милдеттүүлөр үчүн) көчүрмөсү;
 7. Сертификаттын оригиналы;
 8. Льготниктер үчүн тийиштүү негизги документтер
 9. 200 сом (студенттик билетти даярдоого)

 

ДОКУМЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ

26-28 июль, 2018 (09:00-17:00)

28- июль 2018 (09:00-12:00)

ТҮШКҮ ТЫНЫГУУ: 12:00-13:00

 

Документтер абитуриенттин жеке өзү тарабынан же ыйгарым укук берилген киши тарабынан тапшырылат

 

      *****

 

Список абитуриентов прошедших по результатам III-го тура 

Абитуриенты, рекомендованные к зачислению по результатам III-тура в КТУ «Манас», должны с 26 по 28 июля 2018 года сдать нижеуказанные документы в приемную комиссию:

 1. Оригинал аттестата об окончании средней школы (или диплома ССУЗа); +копия
 2. Копия паспорта (если не получил паспорт, то копия свидетельства о рождении)
 3. Справка с места жительства;
 4. 4 штук цветных фотографий размером 3х4;
 5. Копия военного билета или приписного свидетельства (для военнообязанных);
 6. Оригинал сертификата (для абитуриентов, поступивших по гранту);
 7. Фотопленка флюорографии (с заключением врача)
 8. Для сирот, копии документов о смерти матери и/или отца
 9. Для абитуриентов инвалидов справку (документ) об инвалидности,
 10. 200 сом (для изготовления студенческого билета)

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:       

26-28 июля 2018  (09:00-17:00)

28 июля 2018  (09:00-12:00)

ПЕРЕРЫВ:                               12:00-13:00