Кабар жана жарыялар

ТҮБИТАК адистеринен семинар

Үстүбүздѳгү жылдын 19-20-ноябрь күндөрү Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде Түркиянын Илимий жана технологиялык изилдөө мекемесинин (ТҮБИТАК) жана Улуттук академиялык маалымат борборунун (УЛАКБИМ) адистери тарабынан семинар өткөрүлдү.

Семинарга КТМУга караштуу журналдардын редакторлору, изилдѳѳчүлѳр жана журналисттер катышты.

Семинардын катышуучулары DergiPark системасы жана ал системаны авторлор кантип колдонуу жолдору тууралуу маалымат алышты. Адистер Улакбим DergiPark платформасы 2015-жылдан бери жаңыланып илимий изилдѳѳлѳрдү публикациялоону бир системадан иштегенге мүмкүндүк берет жана ал акысыз, ошондой эле бардык журналдарга каттоого ачык, изилдѳѳдѳ жеңил  иштѳѳ мүмкүн экендигин айтышты.

Семинардын уюштуруучусу жана ТҮБИТАК УЛАКБИМдин алдында түзүлгөн DergiPark системасынын жетекчиси Фатма Бараш басылмаларда КТМУнун академиялык журналдарынын дагы да сапатуу болушу үчүн биргеликте иш алып барууга даяр экендигин билдирди.

Медиа Манас