Кабар жана жарыялар

Студенттер арасында "Айтматов-фиеста" республикалык фестивалы ѳттү...

 Үстүбүздѳгү жылдын 3-декабрында Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде кыргыздын улуу жазуучусу, ойчулу, коомдук жана мамлекеттик ишмери Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган “Айтматов - Фиеста” аттуу жогорку окуу жайлардын ортосунда студенттердин жалпы республикалык фестивалы болуп ѳттү. Фестиваль гуманитардык факультети, чыгыш тилдер бөлүмү (“орус тили жана адабияты” программасы  жана “кытай тили жана адабияты” программасы) жана Конфуций институтунун демилгеси менен өткөрүлдү.

Фестивалдын максаты - студент жаштарды Ч.Айтматовдун чыгармачылыгын билүүгө кызыктыруу, студенттерди бири-бири менен жакындаштыруу, алардын лидерлик сапаттарын тарбиялоо, эң мыкты жана демилгелүү студенттерди алкоо болуп эсептелет.

Фестивалдын ачылыш аземине КРнын Президентинин кеңешчиси Султан Раев, университеттин окуу иштери боюнча проректору, профессор Анварбек Мокеев, Чыгыш тилдери бѳлүмүнүн башчысы, профессор Осмонакун Ибраимов, кара кылды как жарган калыстар тобу, жалпы республиканын ЖОЖдорунан келген студенттер, университеттин окутуучулары, студенттер жана медиа ѳкүлдѳрү катышты.  

Фестивалдын ачылышы университеттин таанытуу жана Чыңгыз Айтматов жѳнүндѳ документалдык тасманын кѳрсѳтүлүшү менен башталды.

Иш-чараны чыгыш тилдери бѳлүмүнүн башчысы, профессор Осмонакун Ибраимов ачып, мындай деди:

“Кыргыз элинин тарыхында, маданиятында унутулгус из калтырган уулу жазуучу, заманбап философ, коомдук жана мамлекеттик ишмер Ч.Айтматов өзүнөн кийин бай жана кайталангыс адабий мурасын калтырган. Мына быйыл улуу жазуучубуздун 90 жылдык мааракесин жеке эле кыргыз эли эмес, бүткүл дүйнө жүзү майрамдап, чыныгы аты өчпөс, улуу жазуучу экендигин даңазалап жатышат. Ал эми Кыргыз-Түрк “Манас” университети үчүн Айтматовдун ѳзгѳчѳ орду бар. Ал окуу жайыбызга нечен жолу келип, дал ушул жерде ак батасын берген эле. Биздин максатыбыз студент жаштарды Ч.Айтматовдун чыгармачылыгын билүүгө кызыктыруу болуп саналат. Андыктан бардык катышуучуларга ийгилик каалайм”.

КРнын Президентинин кеңешчиси Султан Раев Айтматовдун планетардык масштабдагы ойчулдугун белгилеп: “Айтматов бүтүндѳй кыргыздын жан дүйнѳсү. Анкени Айтматов жѳнүндѳ сѳз кылуу бул кыргыздын руханий баалуулугу, кыргыздын улуттук сыймыгы, улуттук наркы жана дѳѳлѳтү жѳнүндѳ сѳз кылууга тете. Чындыгында эле Айтматов - планетардык инсан. Айтматовду бүгүн кыргыздар эле эмес, бүткүл дүйнѳ окуп, анын улуулугун даңазалап жатышат. Ал бизге ѳзгѳчѳ, терең философиялык суроо калтырып кетти: “Канткенде адам улуу адам болот?” деген. Бул суроо баарыбызды ойготушу жана ойлонтушу керек. Анын орду ар бирибиздин жүрѳгүбүздѳ. Андыктан биз бүгүн Айтматовун ааламына башкача мамиле жасашыбыз керек”, - деп, КТМУ Айтматовго ѳзгѳчѳ мамиле жасап келээрин айтты.

Андан кийин университеттин окуу иштери боюнча проректору, профессор Анварбек Мокеев “Манас” университети жеке эле Айтматовдун туулгандыгынын 90 жылдыгына байланыштуу эле эмес, жыл сайын ар түрдүү иш-чараларды ѳткѳрүп келе жатканын белгиледи. “Чынында эле Айтматов ар бирибиздин жүрѳгүбүздѳ, ар бирибиздин турмушубузда күн сайын жашап келет. Анын калтырган чыгармалары, жалпы адамзат үчүн адамгерчиликти жогору баалоого арналган мурас болуп саналат. Биз бүгүн ошол мурасты канчалык деңгээлде иш жүзүнѳ ашырып жатабыз, мына ошого кѳңүл бурушубуз зарыл. Айтматовдун ѳзгѳчѳлүгү бир кезде менин жетекчим, белгилүү түрколог С.Г.Кляшторный айткандай: “Айтматов бир кичинекей кыргыздын, кыргыз үй-бүлѳсүнүн проблемасын дүйнѳлүк проблема кылып кѳргѳзѳ алгандыгында” деп айтканы чындык”, - деп жаштарга ийгилик каалады.

Кара кылды как жарган калыстар тобу 9 адамдан, тагыраак айтканда, Кыргыз эл артисти Мамбетова Назира, Кыргыз эл акыны Суслова Светлана Георгиевна, түркология бөлүм башчысы Бурул Сагынбаева, чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрүү орун басары Мухиттин Гүмүш жана КТУнун доценти Ванг Донгянь болушту.

Фестиваль бир күндө үч багытта жүргүзүлдү. Биринчи багыты: “Айтматовдун чыгармаларын ролдоштуруп  көркөм окуу”. Катышуучуларга талап: жазуучунун чыгармаларынан ролдоштуруп  3 мүнөттүк  көркөм окуу даярдоо (музыкалык коштоо, реквизиттери менен болушу). Экинчи багыт “Менин Айтматовум” деп аталып, алдын-ала даярдалган кыска оозеки тезистерден турду. Аталган оозеки тезистердин маңызы – студенттин жеке өзүнүн Айтматов дүйнөсүн оригиналдуу кабылдоосун көрсөтүүсү. Ал эми үчүнчү багыты “Айтматов-викторинасы” деп аталды.

Фестивалдын аягында үч багыттын тең жыйынтыгы чыгарылып, бардык номинациялар боюнча жеңүүчүлөр аталды.

Биринчи багыт боюнча биринчи орунга 2 студент татыктуу болду: Жумабек уулу Элчибек (ОШМУ). Экинчи багыт боюнча - Исиралиева  Асма (Жусуп Баласагын атн.КУУ)

Экинчи орунга 4 студент: биринчи багыт боюнча Айжан Кийизбаева (Кыргыз-Түрк «Манас» университети) жана Кенжебаева Асель (И.Арабаев атн. КМУ). Экинчи багыт боюнча Шаршембай кызы Назгуль (Талас мам. университети) жана Корошева Назгуль (Жусуп Баласагын атн.КУУ)

Үчүнчү орунга 6 студент: Биринчи багыт боюнча Жетигиен кызы Калемкаш (Нарын университети), Талыпова Айдана (Ыссык-Кѳл университети), Жумабаева Аяна (Кыргыз-Орус Славян университети). Экинчи багыт боюнча Чиче Айше Тугче (И.Арабаев атн. КМУ), Тунмахамат кызы Райканбүбү (И.Арабаев атн. КМУ), Бутаева Элиза (Кыргыз-Түрк “Манас” университети)

Ал эми фестивалдын үчүнчү багыты “Айтматов-викторинасы” деп аталып, анда жазуучунун өмүрү жана чыгармачылыгына байланыштуу ар кандай суроолор берилди. Эң активдүү катышуучулар менен кѳрүүчүлѳр китептер менен сыйланышты.

«Айтматов-фиеста» фестивалынын жыйынтыгында катышуучуларга  сертификаттар берилди.

 

Медиа Манас