Кабар жана жарыялар

Адамдар ортосундагы коммуникация

2018-жылдын 12-декабрында кесиптик жогорку мектебинин ага окутуучусу Жанан Суучак "Таасирдүү коммуникация" деген аталышта семинар өттү.

Семинарда ага окутуучу Жанан Суучак адамдар ортосундагы коммуникация, баарлашуу, карым-катнаш түзүү жолдору менен анын тоскоолдуктары тууралуу маалымат берди. Ал адамдар менен туура жана таасирдүү байланыш түзүү үчүн эмне кылуу керек? Ошондой эле адамдар ортосундагы байланышууда эмне айткандыгың эмес, кантип айткандыгың маанилүү экендигин күнүмдүк жашоодон мисалдар келтирип айтып берди.

Семинар суроо-жооп форматында уланып, соңунда кесиптик жогорку мектептин мүдүрү Махмут Вурал ага окутуучу Жанан Суучакка ыраазычылык баракчасын тапшырды.

Медиа Манас