Кабар жана жарыялар

Mezun Olacak Öğrencilerimizin Dikkatine

2018-2019 окуу жылынын 11-май жана 1-июнь күндөрү бардык бөлүмдөрдө өткөрүлгөн Кыргызстан тарыхы боюнча мамлекеттик аттестациялоо сынагын тапшыра албай калган бүтүрүүчү студенттер үчүн 2019-жылдын 3-сентябрь күнү кайрадан мамлекеттик аттестациялоо сынагы жазуу жана оозеки түрүндө алынат.

Сынак жери:Гуманитардык факультети, ЭжБФ 229- аудитория.(3-сентябрь 2019-жыл, саат: 10.00).