Кабар жана жарыялар

Даярдоо курсунун студенттерине тил сынактары жана тандоо жөнүндө маалымат

 

АБИТУРИЕНТТЕРГЕ КУЛАКТАНДЫРУУ!

Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектепти аяктаган, бирок кыргыз тилин билбеген абитуриенттер өз каалоосу менен кыргыз тилин окушса болот. Кыргыз тилин окууну каалаган окуучулар Кыргыз тили координаторуна арыз жазуулары керек (2-кабат, А-228-бөлмө). Ал эми окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектепти аяктагандар даярдоо курсунун кыргыз тилин окуудан жана сынак берүүдөн бошотулат.

----------------------------------------------------------------------------

Окутуу кыргыз жана түрк тилинде жүргүзүлгөн Түркия Республикасынын мамлекеттик кыргыз-түрк лицейлерин окуп бүтүргөн абитуриенттер кыргыз жана түрк тили сынактарынан бошотулат. Ал эми, мамлекеттик эмес жеке менчик кыргыз-түрк лицейлерин окуп бүтүргөн абитуриенттер түрк тили сынактарын тапшыруулары керек.

Окутуу орус жана түрк тилинде жүргүзүлгөн кыргыз-түрк лицейлерин окуп бүтүргөн абитуриенттер өз каалоосу менен кыргыз тилин окушса болот. Кыргыз тилин окууну каалаган окуучулар кыргыз тили координаторуна арыз жазуулары керек (2-кабат, А-228-бөлмө).

----------------------------------------------------------------------------

Окутуу кыргыз же орус тилдеринде жүргүзүлгөн окутуу мекемелерин окуп бүтүргөн, бирок түрк тилин билген окуучулар түрк тили сынагына кирүүлөрү керек. Эгер түрк тили сынагын ийгиликтүү тапшырышса, даярдоо курсунун түрк тили сабагынан бошотулат.

----------------------------------------------------------------------------

Окутуу кыргыз же орус тилинде жүргүзүлгөн окутуу мекемелерин окуп бүтүргөн, бирок түрк тилин билбеген абитуриенттер даярдоо курсунун түрк тили сабагын окуулары керек.

----------------------------------------------------------------------------

         Кыргыз тилин жана/же түрк тилин билбеген Кыргызстандын жараны эмес абитуриенттер даярдоо курсунда кыргыз жана/же түрк тили сабагын окушат.

         Кыргыз жана/же түрк тилин билген Кыргызстандын жараны эмес абитуриенттер тилден бошотуу сынагына кирүүлөрү керек. Кыргыз жана/же түрк тили сынагын ийгиликтүү тапшыргандар кыргыз жана/же түрк тили сабагынан бошотулат.

----------------------------------------------------------------------------

         Түрк тили жана кыргыз тили сынагын ийгиликтүү тапшырган абитуриенттер түздөн-түз 1-курстан баштап окуй алышат. Ийгиликтүү тапшыра албагандар же тилди билбегендер бир жылдык даярдоо курсунун сабактарын окушат.

----------------------------------------------------------------------------

Түрк тили сынагы 2019-жылдын 2-сентябрында (саат: 10:00 жана 13:30) A-320, A-319-аудиторияда, ал эми кыргыз тили сынагы 2019-жылдын 3-сентябрында A-320, A-319-аудиторияда (саат: 10:00 жана 13:30) Бишкек шаарынын №56 Тынчтык проспектисинде университетибиздин башкы корпусунда 3-кабатта болот.


 

Төмөндө көрсөтүлгөн багыттарда кабыл алынган абитуриенттер, кыргыз жана түрк тилдеринен башка англис тилин билүү деӊгээлин аныктоо сынагынан өтүүлөрү керек. Ийгиликтүү тапшыргандар даярдоо курсунун англис тили сабагынан бошотулат.

 1. Батыш тилдери бөлүмү (Англис тили жана адабияты)
 2. Эл аралык байланыштар бөлүмү
 3. Синхрондук котормо бөлүмү (Кыргызча-англисче программасы)

Кыргыз, түрк жана англис тили сынактарын ийгиликтүү тапшырган абитуриенттер түздөн-түз 1-курстун сабактарын окуй башташат. Ийгиликтүү тапшыра албагандар же тилди билбегендер бир жылдык даярдоо курсунун сабактарын окушат.

Англис тили сынагы 2019-жылдын 4-сентябрында (саат: 10:00 жана 13:30) Бишкек шаарынын №56 Тынчтык проспектисинде университетибиздин башкы корпусунда 2-кабатта А-239-аудиторияда болот.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Төмөндө көрсөтүлгөн багыттарда кабыл алынган абитуриенттер, кыргыз жана түрк тили сынактарынан башка кытай тилин билүү деңгээлин аныктоо сынагын тапшыруулары керек. Ийгиликтүү тапшыргандар даярдоо курсунун кытай тили сабагынан бошотулат.

 1. Чыгыш тилдери бөлүмү (Кытай тили жана адабияты)

Деӊгээлин текшерүү боюнча кыргыз, түрк жана кытай тили сынактарын ийгиликтүү тапшырган абитуриенттер түздөн-түз 1-курстун сабактарын окуй башташат. Ийгиликтүү тапшыра албагандар же тилди билбегендер бир жылдык даярдоо курсунун сабактарын окушат.

Кытай тили сынагы 2019-жылдын 4-сентябрында (саат: 10:00 жана 13:30) Бишкек шаарынын №56 Тынчтык проспектисинде университетибиздин башкы корпусунда 2-кабатта А-204-аудиторияда болот.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Төмөндө көрсөтүлгөн багыттарда кабыл алынган абитуриенттер, кыргыз жана түрк тилдеринен башка милдеттүү түрдө орус тили сынагын тапшыруулары керек. Окутуу кыргыз, орус жана башка тилинде жүргүзүлгөн окуу мекемелерин бүтүргөн абитуриенттер орус тили боюнча деӊгээлин аныктоо сынагын тапшыруулары керек:

 1. Синхрондук котормо бөлүмү (Орусча-түркчө программасы)
 2. Чыгыш тилдери бөлүмү (Орус тили жана адабияты программасы)

Кыргыз, түрк жана орус тили сынактарын ийгиликтүү тапшырган абитуриенттер түздөн-түз 1-курстун сабактарын окуй башташат. Ийгиликтүү тапшыра албагандар же тилди билбегендер бир жылдык даярдоо курсунун сабактарын окушат.

Орус тили сынагы 2019-жылдын 4-сентябрында (саат: 10:00 жана 13:30) Бишкек шаарынын №56 Тынчтык проспектисинде университетибиздин башкы корпусунда 3-кабатта А-328, А-329-аудиторияда болот.

 

*****

 

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ !!!

Абитуриенты, окончившие учебные заведения с русским языком обучения, но не владеющие кыргызским языком, могут по желанию изучать кыргызский язык. Студенты, желающие изучать кыргызский язык, должны написать заявление координатору кыргызского языка. (2-этаж, 228-кабинет)

----------------------------------------------------------------------------

Абитуриенты, окончившие государственные турецкие лицеи Турецкой Республики, с турецким и кыргызским языками обучения, освобождаются от сдачи экзаменов. Абитуриенты, окончившие не государственные турецкие лицеи (частные) обязаны пройти экзамен по определению уровня знания турецкого языка.  

Абитуриенты, окончившие турецкие лицеи, с турецким и русским языками обучения, могут по желанию изучать кыргызский язык. Студенты, желающие изучать кыргызский язык, должны написать заявление координатору кыргызского языка. (2-этаж, 228-кабинет)

----------------------------------------------------------------------------

Абитуриенты, окончившие учебные заведения с русским или кыргызским языком обучения, но владеющие турецким языком, обязаны пройти экзамен по определению уровня знания турецкого языка. При успешной сдаче этого экзамена Вы освобождаетесь от прохождения языковой программы по турецкому языку.

----------------------------------------------------------------------------

Абитуриенты, окончившие учебные заведения с русским или кыргызским языком обучения, но не владеющие турецким языком, обязаны изучать турецкий язык на подготовительном курсе.

----------------------------------------------------------------------------

Абитуриенты, окончившие учебные заведения за пределами Кыргызстана и не владеющие кыргызским и/или турецким языками, проходят годичное обучение на подготовительном отделении языковой программы.

Абитуриенты, окончившие учебные заведения за пределами Кыргызстана, но владеющие кыргызским и/или турецким языками обязаны пройти экзамен по определению уровня знания турецкого и/или кыргызского  языков. При успешной сдаче этого экзамена Вы освобождаетесь от прохождения языковой программы по кыргызскому и/или турецкому языку.

----------------------------------------------------------------------------

Абитуриенты, успешно сдавшие оба экзамена по уровню определения знания турецкого и кыргызского языков, приступают к занятиям непосредственно с 1-го курса. Остальные проходят годичное обучение на подготовительном отделении языковой программы.

----------------------------------------------------------------------------

Экзамены будут проводиться по турецкому языку (в 10:00 и 13:30 ч.) 2 сентября 2019 г. в ауд. № А-320, А-319 и по кыргызскому языку (в 10:00 и 13:30 ч.) 3 сентября 2019 г. в ауд. № А-320, А-319 экзамены состоятся в главном корпусе университета по пр. Мира, 56 на 3-м этаже.


 

Абитуриенты, зачисленные на нижеуказанные направления, помимо сдачи кыргызского/турецкого языков, должны пройти экзамен по определению уровня знания английского языка. При успешной сдаче экзамена Вы освобождаетесь от прохождения языковой программы по английскому языку.

 1. Отделение западных языков (Английский язык и литература)
 2. Отделение международных отношений
 3. Отделение переводчиков-синхронистов (Кыргызско-английская программа)

Абитуриенты, успешно сдавшие все три экзамена по определению уровня знания турецкого, кыргызского и английского языков, приступают к занятиям непосредственно с 1-го курса. Остальные проходят годичное обучение на подготовительном отделении языковой программы.

Экзамен по английскому языку состоится (в 10:00 и 13:30 ч.) 4 сентября 2019 г. в главном корпусе университета по пр. Мира, 56 на 2-м этаже в аудитории № А-239.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Абитуриенты, зачисленные на нижеуказанные направления, помимо сдачи кыргызского/турецкого языков, должны пройти экзамен по определению уровня знания китайского языка.

 1. Отделение восточных языков (Китайский язык и литература)

Абитуриенты, успешно сдавшие все три экзамена по определению уровня знания турецкого, кыргызского и китайского языков, приступают к занятиям непосредственно с 1-го курса. Остальные проходят годичное обучение на подготовительном отделении языковой программы.

Экзамен по китайскому языку состоится (в 10:00 и 13:30 ч.) 4 сентября 2019 г. в главном корпусе университета по пр. Мира, 56 на 2-м этаже в аудитории № А-204.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Абитуриенты, зачисленные на нижеуказанные направления, помимо сдачи кыргызского/турецкого языков, должны пройти экзамен по определению уровня знания русского языка. Абитуриенты, окончившие школы с кыргызским, русским и другим языком обучения, обязаны пройти экзамен по определению уровня русского языка.

 1. Отделение переводчиков-синхронистов (русско-турецкая программа)
 2. Отделение восточных языков (Русский язык и литература)

Абитуриенты, успешно сдавшие все три экзамена по определению уровня знания турецкого, кыргызского и русского языков, приступают к занятиям непосредственно с 1-го курса. Остальные проходят годичное обучение на подготовительном отделении языковой программы.

Экзамен по русскому языку состоится (в 10:00 и 13:30 ч.) 4 сентября 2019 г. в главном корпусе университета по пр. Мира, 56 на 3-м этаже в аудитории № А-328, А-329.