Кабар жана жарыялар

Кезекте турган студенттердин жатаканага жайгашуусу башталды

Жатаканага катталуу студенттердин жатаканага  муктаждыгы тууралуу кайрылуусунун негизинде  жүргүзүлөт.

Негизги каттоо тизмесинен алынган студенттерден бош калган орундарга резерв тизмедеги кезекте  турган студенттердин жатаканага каттоо иштери башталды.

30.09.2019 күнүнөн баштап резерв тизмедеги студенттер үчүн жатакана  мүдүрлүгү тарабынан бир апталык жарыя илинет.

Жатакана наркы студенттердин жатаканага катталган күнү эске алынып  А блок үчүн  бир айга 1500 сом,  Б ж/а Ж блоктору үчүн айына 1200 сомдон  эсептелип жатакана мүдүрлүгү тарабынан берилген Демир банк эсеп номери  аркылуу  банкка төлөнөт.

Студенттерди жатаканага каттоодо  талап кылынуучу документтердин тизмеси:

 1. Студенттик справка (студенттик бөлүмдөн). Экономика факультети 1-кaбат;
 2. Ден соолугу тууралуу справка (Университетибиздин Ден соолук борбору тарабынан берилет);
 3. Жатаканада жашоо үчүн ж/а депозит төлөнгөндүгү тууралуу квитанциясы (көчүрмөсү).
 4. 2 даана түстүү сүрөт  3*4;
 5. Паспорттун көчүрмөсү;
 6. 2 файл;
 7. Паспорт каттоосу тууралуу справка ГРС же информ киосктордон берилет (справка о прописке);
 8. Баардык студенттер  жатаканага  муктаждыгы тууралуу кайрылуусунда өзү белгилегендей  тастыктоочу документтерди алып келүүсү талап кылынат
 • Ата же энесинин каза болгондугунун же ажырашып кеткендиги тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 • Университетте окуган студент бир туугандарыңыз бар болсо студенттик справкасы (көчүрмөсү);
 • Мүмкүнчүлүгүңүздүн чектелгендиги тууралуу (майыптуулук)  белгиленген болсо, аларды тастыктаган  ВТЭК справкасынын көчүрмөсү.