Кабар жана жарыялар

КТМУ дүйнѳлүк эң туруктуу университеттердин арасынан 578-орунду ээледи

Индонезиянын Green Metric World университети берген маалыматка ылайык, дүйнѳдѳгү эң туруктуу мыкты жогорку окуу жайлардын арасында Кыргыз-Түрк «Манас» университети 578-орунду ээледи. Ал эми Кыргызстандагы ЖОЖдун арасынан биринчиликти алды.

2019-жылга карата Green Metric World университети бүткүл дүйнѳлүк университеттер арасында туруктуу ѳнүгүү боюнча рейтингин жарыялады. Иликтөөчүлөр 85 ѳлкѳдѳн 780 жогорку окуу жайларын талдоого алып, тизме түзүшкөн. Тизмеге кирген ЖОЖдор электр энергиясын үнѳмдѳѳ, калдыктарды иштетүү, сууну натыйжалуу пайдалануу, окуу жайга тиешелүү аймактарды жашылдандыруу жана экология жаатында студенттердин илимий изилдѳѳ иштеринин кѳрсѳткүчтѳрүн аныктоо боюнча тандалган.

Эске салсак, Индонезиянын Green Metric World University кѳп жылдан бери «жашыл» университеттер рейтингин жүргүзүп келе жатат. Анын максаты - (айлана-чөйрөнү) кампустары курсун туруктуу кармап туруу боюнча иш-аракети менен сандык баалоо.

Медиа Манас