Кабар жана жарыялар

“Applied Science & Technology Source Ultimate” маалымат базасына 18.01.2020 күнүнө дейре убактылуу байланыш ачылды

Университетибиз үчүн “Applied Science & Technology Source Ultimate” маалымат базасына 18.01.2020күнүнө дейре убактылуу байланыш ачылды.

“Applied Science & Technology Source Ultimate”  маалымат базасы – 70 өлкөдө чыгып жаткан, инженерия, технология, табигый илимдер тармагындагы 1346 даана толук тексттүү журналдарды, 1132 даана толук тексттүү рецензияланган журналдарды, 698 даана  Web of Science менен Scopusта индекстелген толук тексттүү журналдарды камтыган база.

“Applied Science & Technology Source Ultimate” маалымат базасы колдонулуп жаткан “EBSCOHost”маалымат базасынын ичинде жайгашкан.

“EBSCOHost” маалымат базасына  китепканабыздын веб баракчасынан  (http://library.manas.edu.kg) кирсеңиз болот.