Кабар жана жарыялар

Тилден бошотуу сынагынын кулактандыруусу

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Тил үйрөтүү жана сынак өткөрүү боюнча нускамасынын 10-беренесинин b пунктуна ылайык, 2020-жылдын 13-14-15-январь күндѳрү өткөрүлүүсү пландаштырылган тилден бошотуу сынактарын 2019-жылдын 30-декабрындагы университетибиздин Окумуштуулар кеңешинин 2019-22.99 номерлүү чечимине ылайык түрк, кыргыз, орус, англис жана кытай тилдеринен 2020-жылдын 22-23-24-январь күндөрү өткөрүү боюнча чечим кабыл алынды.

 

Каттоодон ѳтүү шарттары:

  1. Магистрант же докторант болуу;
  2. Аталган тилдерди экинчи ирет даярдоо курсунда окуп жаткандар;
  3. I жана II беренелерден сырткары, 2019-жылы университетке кабыл алынып, түркчѳнү алгачкы ирет үйрѳнүп жаткан жана Кыргызстан жараны болбогондордон I жана II ара сынактан 90дон жогору упай алгандар;
  4. I жана II беренелерден сырткары, 2019-жылы университетке кабыл алынып, кыргыз тилин алгачкы ирет үйрѳнүп жаткан жана Түркия жараны болбогондордон I жана II ара сынактан 90дон жогору упай алгандар;
  5. I жана II беренелерден сырткары, орус тилинин I жана II ара сынактарынан 90дон жогору упай алгандар;
  6. I жана II беренелерден сырткары, жогорку курс англис тилин окугандар жана орто курс англис тилинин I жана II ара сынактарынан 90дон жогору упай алгандар;
  7. I жана II беренелердин талаптарына жооп берген кытай тилин үйрѳнүп жаткан студенттер катыша алат.

 

Сынак ѳткѳрүлѳ турган күндѳр:

  1. Түрк тили сынагы

Акыркы каттоо күнү: 15.01.2020

Сынак күнү: 22.01.2020

  1. Кыргыз тили сынагы

Акыркы каттоо күнү: 15.01.2020

Сынак күнү:  23.01.2020

  1. Англис тили, орус тили жана кытай тили сынактары

Акыркы каттоо күнү: 15.01.2020

Сынак күнү:  24.01.2020

Эскертүү: Магистрант жана докторанттар үчүн түрк, кыргыз, орус, англис жана кытай тилдеринен бошотуу сынактарына акыркы каттоо күнү: 21.01.2020.

 

Каттоо жери: Кыргыз-Түрк Манасуниверситетинин Башкы имараты, 2-кабат, 221-бѳлмѳ, Абласова Надира Кубатбековна.